KERKENBAND     <=terug

St. Vincent Ferrer parochie, La Granja Filippijnen
Willibrord deelgemeenschap Vlaardingen


NIEUWS:
Fotoexpositie Kees Clement over Kerkenband, Oosthavenkade 8 te Vlaardingen, dagelijks van 13.00-16.00 uur.
Onderwerp: circusworkshops aan 12 kleuterschooltjes. De expositie loopt tot 25 augustus.
Lees meer...DE OORSPRONG EN ACHTERGROND
Vlaardingen heeft al sinds 1985 banden met de Filippijnse stad Bacolod die ligt op het (suiker-riet)eiland Negros. Vanuit deze vriendschapsband was in het kader van de Vastenaktie in 1989 pater Terence Nueva zes weken lang onze gast. Hij was de pastoor van de de St. Vincent Ferrer parochie in La Granja (een plattelandsdorp op een paar uur rijden van Bacolod). La Granja is een zeer uitgestrekt dorp, qua oppervlakte veel groter dan Vlaardingen, met erom heen een groot aantal kleinere gehuchten die allemaal bij de parochie horen. In de contacten daarna groeide wederzijds het idee om een kerkenband te beginnen. Deze band werd officieel bekrachtigd in 1992. In Vlaardingen werd een werkgroep, de kerkenbandgroep, opgericht om de band vanuit en naar de verschillende parochies te begeleiden.  De twee onderdelen van de huidige Willibrord deelgemeenschap, de Pax Christikerk en de Heilige Lucas kerk, hebben vertegenwoordigers in deze kerkenbandgroep.DOEL VAN DE KERKENBAND
Leren van elkaar en elkaar inspireren. Elkaar bemoedigen en activeren. Maar ook financieel solidair zijn. Vanuit de Willibrord deelgemeenschap wordt de kerkgemeenschap van La Granja dan ook zowel financieel als moreel ondersteund. Er is structurele hulp voor de exploitatie van een twaalftal kleine kleuterschooltjes met zo’n 300 leerlingen. Met La Granja zijn we verbonden in een gezamenlijke strijd om Solidariteit, Gerechtigheid, Vrede daar en hier.WAT WE NOG MEER DOEN
Blijvende aandacht voor de kerkenband hangt af van belangstelling en inzet van parochianen hier en daar. Er wordt in de voorbeden gevraagd om solidariteit met en belangstelling voor La Granja. In het parochieblad Kerk aan de Waterweg en in het Vaartje wordt regelmatig aandacht besteed aan het wel en wee, net als door een jaarlijkse themaviering in beide kerken. Verder worden er collectes gehouden voor de schooltjes.  Er worden kerst- en paasboodschappen uitgewisseld. Het is belangrijk dat we elkaar kennen. Daarom hebben leden van de kerkenbandgroep geregeld contact met de mensen in La Granja.  Dikwijls wordt rondom Pasen en met Kerstmis in het bijzonder aandacht gevraagd voor La Granja.
Vanuit basisschool de Hoeksteen worden met Kerst tekeningen en briefjes voor de scholen in La Granja gemaakt.
Verschillende bezoeken over en weer vonden plaats in 1993, 1995, 1998, 2002, 2005, 2010 en 2013.GIFTEN EN VERDERE INFORMATIE
Giften voor de schooltjes (aftrekbaar van de belasting i.v.m. ANBI-status) zijn zeer welkom op:
rekening NL93 INGB 0006217695
               t.n.v. Filippijnen Solidariteitsgroep Vlaardingen
               o.v.v. Kerkenband Vlaardingen- La Granja.

Voor een financieel verslag over 2013, zie:
ANBI-GEGEVENS


Inlichtingen:
Voor de Pax Christikerk: Corrie Giese (tel. 010-4743212)
Voor de H. Lucaskerk: Ted van der Geest (tel. 010-4342154)
Voor algemene inlichtingen: Kees Clement (tel. 010-4345507)

<=terug