INTERVIEWS PASTORES     <=terug

Vele pastores zijn actief in onze parochie De Goede Herder. Natuurlijk de pastores van het pastoraal team, die de verantwoordelijkheid dragen over het pastoraat in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Naast de pastores van het pastoraal team zijn in onze parochie ook diverse "pastor-assistenten" actief. Het meest zichtbaar zijn deze assistenten als ze voorgaan in kerkelijke vieringen in onze parochie. Veelal zijn deze assistenten met emeritaat of pensioen, enkelen hebben elders een dienstverband.
In een serie artikelen laten de pastores iets van hun drijfveren en intenties zien. Deze artikelen verschijnen in de bladen van de deelgemeenschappen of in het parochiemagazine Kerk aan de Waterweg en worden tevens op deze website gepubliceerd. Sommige interviews zijn al langer geleden afgenomen. 


 
Pastor Mirjam Heikens:

Ik ben een behoorlijk vrije vogel, kerkelijk gezien

Mirjam Heikens is de nieuwe pastoraal werker van parochie De Goede Herder en de opvolgster van Lidwien Meijer in het pastoraal team. Haar takenpakket zal wel wat anders zijn dan dat van haar voorgangster. In de loop der tijd zullen alle parochianen met pastor Heikens van doen krijgen.

Mirjam Heikens is 53 jaar en woont in Rotterdam-Zevenkamp. Ze is getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen. Interesses: haar grote tuin, zingen, lange-afstandswandelen en veel lezen, bijvoorbeeld over spiritualiteit en mystiek.
Zelf maakte de geboren Lissense deel uit van een gezin van vijf kinderen. Als praktisch ingesteld mens koos zij voor een opleiding HBO-verpleegkunde. Toen deze met goed gevolg was doorlopen, ging ze aan het werk in een ziekenhuis in Amsterdam. Na haar verhuizing naar Rotterdam volgde een baan als wijkverpleegkundige in Kralingen.
Omdat ze verdieping zocht, begon ze in 2000 aan een studie Theologie. Op het HBO, in Amsterdam, in deeltijd. Toen zij in 2007 was afgestudeerd, ging ze aan de slag in een verpleeghuis, als geestelijk verzorger. Recent maakte pastor Heikens de overstap naar het zogenaamde basispastoraat, het werk in de parochies: ze viel in voor een zieke collega in de parochiefederatie Oostland, die Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek, Nootdorp en Pijnacker omvat. “Dat was een goeie tijd daar”, vertelt Heikens, “Ik heb er weer veel geleerd.”Oecumenisch
Zelf is ze parochiane in de Open Hof, een oecumenisch ingestelde kerkgemeenschap bij haar in de buurt. “Rooms/katholiek zijn is in mijn leven niet altijd vanzelfsprekend geweest”, vertelt ze. “Ik ben een behoorlijk vrije vogel, kerkelijk gezien.” Haar ouders stonden kritisch tegenover de eigen parochie in het dorp. Ze waren vooral actief betrokken bij het Leerhuis dat zij zelf opzetten. “Daardoor hadden we thuis zeer geregeld theologen over de vloer.”
Vanwege de voorkeur van haar ouders kon het bijvoorbeeld gebeuren dat Heikens niet meedeed met de eerste communie, die op school was voorbereid. “Ik ging gewoon een keer met een mooie jurk aan en een kruisje om, voor het eerst mee ter communie” Van het vormsel kwam het als kind niet. Dat speelde pas weer toen ze halverwege de dertig was. “Dat was in een gezamenlijke viering met jonge mensen, waarbij sommigen werden gevormd en anderen belijdenis deden. Voor mij een belangrijk moment: ik koos voor het vormsel.”

Aansprekend
“Sommige typisch katholieke dingen heb ik niet meegekregen.” Dat veel zaken niet vanzelfsprekend waren, merkte ze ook tijdens haar parochiestage die zij voor haar studie deed. “Ik ben er langzamerhand in gegroeid. Al doende vond ik mijn weg. En ik kreeg geregeld te horen dat ik zo´n frisse kijk op zaken had.”
En nu gaat ze weer een nieuwe periode in, in de Waterweg-steden. In principe voor een periode van zo´n twee jaar. “Ik heb er zin in, kijk er naar uit om mijn werkervaring uit te breiden. Ik vind het leuk om te leren. En tot nu toe ben ik in De Goede Herder zeer uitgebreid en hartelijk ontvangen.”
Heikens zal de contactpastor zijn voor de pastoraatsgroepen in Vlaardingen en van de St. Jan-Visitatie. “Verder ga ik voor in zes kerken.” En krijgt ze in het pastoraal team de portefeuille Catechese. “Dat is het mooie in dit werk: die variatie in taken en rollen. Die doen een goed beroep op de verschillende kanten van mezelf.” En er zijn nogal wat verschillen in de rk kerk, ook in De Goede Herder. “Ik zie het als een belangrijke opdracht voor mezelf: aan te sluiten bij de mensen die ik voor me heb.”

(interview door Ted Konings, gepubliceerd in september 2013)

<=terug