INTERVIEWS LEDEN PAROCHIEBESTUUR     <=terug

Parochie De Goede Herder is gezegend met een groot aantal vrijwilligers. Niet de meest opvallende wellicht, maar ook niet de meest onbelangrijke onder hen, zijn de bestuurders van de parochie. Sinds hun benoeming in 2011 maken zij zich op velerlei vlak hard voor een goede toekomst van de geloofsgemeenschap. Belangrijk daarin de versterking van de samenwerking tussen de deelgemeenschappen en dus ook versterking van de parochie in zijn geheel. In een serie artikelen presenteren de bestuurders zich - om verder te bouwen aan warme contacten in onze parochie. Deze artikelen verschijnen in de bladen van de deelgemeenschappen of in het parochiemagazine Kerk aan de Waterweg en worden tevens op deze website gepubliceerd.

 
Parochiebestuurder Hans Stout:

Beter een kwinkslag dan scherpslijperij


Hans Stout (61) is sinds de oprichting van parochie De Goede Herder werkvoorzitter van het bestuur. Zijn roots liggen in de basiliek H. Liduina / OLV Rozenkrans, waar hij eerder bestuurder was.
Stout is econoom en bedrijfskundige en verzorgt interim-management voor bedrijven. Veel interesse en zorg heeft hij voor de wereld van het hout: eerder werkte hij voor bedrijven in de houthandel. Later zette hij zich in voor de kwaliteitsborging en certificering van een milieuvriendelijke winning van hout. Hij stond zo aan de wieg van Forest Stewardship Council, FSC, een instantie die zich inzet voor een verantwoorde houtproductie en -handel.
 
Sinds enkele jaren is Hans ondernemer, met zijn eigen Adviesburo Stout. Ook daarmee vindt hij een flink deel van zijn klanten in de wereld van de houtwinning. Het meeste hout dat in Nederland wordt verwerkt, komt niet van bomen die in Nederland groeiden. In plaats daarvan is Stout in Brazilië kind aan huis en ook in Suriname komt hij regelmatig. Met name de natuur daar bekoort hem zeer. Ook werkte hij voor een bedrijf in Zwitserland. Bereisd kun je hem dus zonder meer noemen.
Wat hij vindt van de economische situatie in ons land? Tsja, relativering past. “We worden uiteindelijk niet afgerekend op onze bezittingen, maar onze opstelling als christen, voor de naastenliefde.” Ouderwets dus, de 'hebben-mentaliteit' die we met elkaar lang hebben gekoesterd. “Misschien dat de crisis ons doet herbezinnen op onze welvaart, zodat we deze meer leren waarderen.”

Stropdas
Of hij 'm in tropische oorden draagt..? Hans staat in zijn familie te boek als de eerste die een stropdas droeg. Pa werkte als lasser in de haven, ma was thuis en beiden waren zeer trots, inderdaad, toen Hans zijn eerste baan kreeg en die stropdas om moest doen.
Stout stichtte een gezin en woonde met zijn vrouw en twee kinderen in Vlaardingen, voor hij in Schiedam zijn stek vond. Eerste kerkte hij in de St. Jan de Doperkerk, na een verhuizing kwam hij vooral in de basiliek. Daar was hij als kind al gekomen, om te zingen in het jongenskoor. Het gebouw bekoort hem. “De basiliek brengt je snel in een religieuze sfeer. Ook al gaat het in de kerk om het opbouwen van een persoonlijke verhouding met God.” En dat kun je niet alleen in het kerkgebouw, maar ook daar buiten, in alle besognes van het leven. “De opstelling van onze nieuwe Petrus spreekt me wat dat betreft aan; ook geloofsgemeenschappen moeten zich openstellen, dan zullen ze aantrekkelijk blijken voor anderen.”
In zijn vrije tijd, op maandagavond, mag hij graag een balletje gooien - niet slaan, zoals zo velen, maar gooien. Een bal met drie gaatjes, die je zelf op de juiste plaats boort, en met een paar kilo gewicht. In eerste instantie ging hij bowlen om mee te doen met vrouw en kinderen, nu tot volledig genoegen. Zijn persoonlijk record? 265!
Verder ligt Feyenoord hem na aan het hart - en dus is hij regelmatig in de Kuip te vinden. Hans mag zich zelfs aandeelhouder noemen van de mooiste club van de wereld.
Zowel in zijn vrije tijd als in de kerk of het werk, kan hij zich mateloos druk maken over achterbaks gedoe. Helaas, het komt voor, en veel te vaak. “We moeten ons beter realiseren wat we er allemaal over andere mensen uitgooien.” Van thuis kreeg hij het gezegde mee: roddel is een zak met veren leeggooien. Ook al blijkt wat is geroddeld onjuist, dan is het kwaad al geschied, want alle veren vind je nooit meer terug.

Aanpak
In het kerkbestuur staat Stout voor een nuchtere aanpak. Gestoeld op zakelijkheid, met een vaderlijk hart voor de mensen met wie hij werkt of wie besluiten betreffen. Beter een kwinkslag om wat lucht te scheppen, dan scherpslijperij om het gelijk te halen. Maar eerlijkheid staat voorop, en ja is ja, en nee nee.
Waar Hans naar uitkijkt? “Mijn dochter en schoondochter zijn zwanger. We worden dus oma en opa!”

(interview door Ted Konings, gepubliceerd in juli 2013)

noot redactie: op 2 juli 2013 is het eerste kleinkind van Hans Stout geboren, een meisje: Amy Sienna.


<=terug