KERKBIJDRAGE MET NOTARIËLE ACTE     <=terug


Geachte parochiaan of andere belangstellende,

Voor parochianen die het niet erg vinden om zich voor een aantal jaren aan de parochie-deelgemeenschap te binden, bestaat de mogelijkheid om een periodieke bijdrage, voor minimaal vijf jaar, notarieel vast te laten leggen. Het kost u wel wat tijd maar de kosten van de notaris zijn voor de parochie. Die periodieke bijdrage kan een maand- een kwartaal- of een jaarbijdrage zijn. Het jaarbedrag moet wel per jaar ongeveer hetzelfde zijn.

Het bijzondere van het aangaan van zo’n meerjarige verplichting is dat het geen afdwingbare verplichting is. De notariële akte zorgt er alleen maar voor dat u uw betaalde bijdrage geheel van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken en dus buiten de 1% regeling bij gewone giften valt. 

Mocht u tijdens de vastgelegde periodeduur op enig moment, om voor u zwaar wegende redenen, menen uw toezegging niet meer na te kunnen komen of door omstandigheden daartoe niet meer in staat te zijn, dan heeft u geen openstaande schuld of betalingsverplichting voor de nog niet betaalde toezegging. Voor de fiscus moet dan wel aannemelijk gemaakt worden dat er sprake is van overmacht of zwaarwichtige redenen. Zo niet dan kan de fiscus besluiten om de voorgaande giften als gewone giften aan te merken en het belastingvoordeel terug te vorderen. Over het algemeen zal de fiscus daar niet zo’n probleem van maken. De parochie zal en kan u in ieder geval niet dwingen om uw toezeggingen na te komen.

 

Het enige aantrekkelijke voor de parochie is dat het mes aan twee kanten kan snijden, dat geldt namelijk als u uitgaat van uw netto last. Omdat u van de fiscus geld terugkrijgt zou het zo maar kunnen zijn dat u besluit het fiscale voordeel door te geven aan de parochie.

Als voorbeeld het volgende: U draagt nu 240,-- per jaar bij en tezamen met uw andere giften komen uw giften niet over de 1% grens heen en zijn daardoor niet aftrekbaar.

Als uw belasting over de top van uw inkomen 35% bedraagt kunt u maximaal 84,-- aan belasting terug ontvangen. Stel dat u netto evenveel wilt blijven betalen dan kunt u uw parochie-deelgemeenschap bijv. 360,-- per jaar gaan betalen. De fiscus betaalt dan maximaal 126,-- terug (35% van 360,--), hetgeen betekent dat u 234,-- netto betaalt. De parochie en uw deelgemeenschap is u dan heel dankbaar want deze krijgt 120,-- meer en u betaald ook nog 6,-- minder.

U kunt natuurlijk ook besluiten om een geringer deel van het belastingvoordeel door te geven, als penningmeester hoop ik wel dat u iets meer wilt gaan betalen.

 

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met (de financieel beheerder van) uw deelgemeenschap. U krijgt dan de benodigde informatie en de bijbehorende formulieren toegestuurd.

 

Penningmeester parochie de Goede Herder

<=terug