KERKELIJKE FEESTDAGEN 2012     <=terug


2012    
Nieuwjaarsdag 01-01-2012  Zondag
Aswoensdag
22-02-2012
Einde van het carnaval, begin van de vastentijd
Palmpasen
01-04-2012
1 week voor Pasen
Witte Donderdag
05-04-2012
donderdag voor Pasen
Goede Vrijdag
06-04-2012
vrijdag voor Pasen
Stille Zaterdag
07-04-2012
zaterdag voor Pasen
Eerste Paasdag
08-04-2012
Paaszondag
Tweede Paasdag
09-04-2012
Paasmaandag
Beloken Pasen
15-04-2012
1e zondag na Pasen, Barmhartigheidszondag
Liduinafeest (basiliek)  22-04-2012  1e zondag na het Paasoctaaf
Goede Herder-feest 28-04-2012 Parochiefeest op zaterdag, rond de liturgische "Goede Herder-lezing"
Hemelvaart
17-05-2012
Donderdag, de 40e dag na Pasen
Eerste Pinksterdag
27-05-2012
7e zondag na Pasen
Tweede Pinksterdag
28-05-2012
Maandag
Sacramentsdag 10-06-2012 Zondag (officieel: 2e donderdag na Pinksteren)
Liduina van Schiedam 14-06-2012 Donderdag
Heilig Hartfeest 15-06-2012 Vrijdag (3e vrijdag na Pinksteren)
Maria Hemelvaart 15-08-2012 Woensdag
Franciscus/dierendag 04-10-2012 Donderdag 
Allerheiligen 01-11-2012 Donderdag
Allerzielen 02-11-2012 Vrijdag
Christus Koning 25-11-2012 Zondag
Advent, 1e zondag
02-12-2012 Zondag
Eerste Kerstdag
25-12-2012
Dinsdag
Tweede Kerstdag 26-12-2012  Woensdag