PAROCHIEVIERINGEN     <=terugGEMEENSCHAPPELIJKE VIERINGEN EN BIJEENKOMSTEN:
- Parochieviering "De Goede Herder": Jacobuskerk te Schiedam, zaterdag 10 mei 2014
- Presentatieviering pastores Egging en Kunnekkadan: Liduinabasiliek, zat.1 maart 2014
- Afscheidsviering pastor Coert Biesjot: H.Hartkerk te Schiedam, zondag 23 februari 2014
- Vormselviering parochie De Goede Herder: H.Hartkerk te Schiedam, zondag 2 juni 2013
- Parochieviering "De Goede Herder": Petrus en Pauluskerk te Maassluis, zat.20 april 2013
- Vrijwilligersbijeenkomst: Pax Christikerk te Vlaardingen, zaterdag 12 mei 2012
- Parochieviering "De Goede Herder": Lucaskerk te Vlaardingen, zaterdag 28 april 2012
- Startviering parochie De Goede Herder: H.Hartkerk te Schiedam, zaterdag 17 sept. 2011

BIJZONDERE VIERINGEN IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER:
- Gezinsviering op Stille Zaterdag: Pax Christi, 7 april 2012, 30 maart 2013, 19 april 2014
- Anders dan anders-vieringen in Pax Christi 2011, 2012, 2013, 2014
- St. Franciscusvieringen in H.Hart: 4 oktober 2011, 2012 en 2013
- Openingsviering bisdom Rotterdam Jaar van het Geloof
   in de Liduinabasiliek te Schiedam, op 11 oktober 2012
- Taizevieringen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
- Liduinafeest 22 april 2012, 14 april 2013, 11 mei 2014 in de Liduinabasiliek


<=terug