LIJST PASTORES PAROCHIE DE GOEDE HERDER     <=terug

Hieronder een lijst met pastores die werkzaam zijn (geweest) in parochie De Goede Herder.

 pater E. Clarenbeek  assistent  
 diaken J. Collignon  assistent  
 diaken R. Dits  assistent  
 pater L. de Jong  assistent  
 pater A. Kunnekkadan  assistent  
 diaken T. van der Meer  assistent  
 pastor Lidwien Meijer  pastoraal team  
 pater K. de Rooij  assistent  
 pastoor H. Spruyt  assistent  
 pastoor P. Vismans   assistent  
 pastoor A. van Well  assistent  
     
     


Van 1 juli 2011 tot 1 september 2013 was mevr. drs. L.A.M. (Lidwien) Meijer als beroepskracht verbonden aan het Pastoraal Team. Pastor Meijer is geboren op 15-4-1951 te Schiedam, waar zij werkzaam is geweest in het basisonderwijs. Zij volgde een studie theologie in Utrecht en werkt(e) als redacteur bij diverse kerkelijke tijdschriften. Zij is van 2000 tot 2004 werkzaam geweest als pastoraal werkende in de Lebuïnusparochie te Deventer. Vanaf september 2004 was zij werkzaam in de Schiedamse parochies St.Jan/Visitatie en H.Hart.
Sinds 1 September 2013 is Lidwien Meijer vrijwilligster in onze parochie. Haar woonplaats is Schiedam(-Oost).


(wordt nog verder aangevuld...)


<=terug