INFORMATIE CLUSTER-23 NIEUWE MAAS     <=terug

Tot de oprichting van de fusie-parochie De Goede Herder per 1 juli 2011, werkten de parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ("cluster-23") al samen in het kader van het beleid van het bisdom Rotterdam" Samenwerking Geboden". In 2009 werd gestart met verkennende gesprekken. In 2010 volgden besprekingen die zouden leiden tot de fusie. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven lezen die de Begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle toenmalige parochies - heeft doen uitgaan.

N.B. de vormgeving van de nieuwsbrief was aan de toenmalige parochies. Hieronder zijn de nieuwsbrieven opgenomen in de opmaak van de Heilig Hartkerk. De inhoud was in elke gemeenschap hetzelfde.


NAAM NIEUWE PAROCHIE
In februari 2011 konden parochianen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis namen voor de nieuwe parochie voordragen. In april 2011 kon worden gekozen uit Emmaus of Goede Herder.
In grote meerderheid kozen de parochianen voor de naam:
DE GOEDE HERDER. Zie ook: 
NIEUWSBRIEF 2011-4 (dd. 7-8 mei 2011),
                   
            Heilig Hartkerk: detail van het reliëf DE GOEDE HERDER,
            geplaatst boven de hoofdingang (André Henderickx, 1963)
NIEUWSBRIEVEN CLUSTER-23
In onderstaande nieuwsbrieven kunt u de wording van parochie De Goede Herder lezen:

NIEUWSBRIEF 2011-4 (7/8 mei 2011)
De parochie zal heten: DE GOEDE HERDER.
Openingsviering is op zaterdag 17 september 2011.

NIEUWSBRIEF 2011-3 (23/24 apr.2011)
Eén parochieblad naast bestaande bladen.
keuze uit parochienaam: Emmaus of Goede Herder.

NIEUWSBRIEF 2011-2 (12/13 febr.2011)
Namen kerkbestuursleden zijn bekend.
Hoofdlijnen van Pastoraal Beleidsplan vastgesteld.

NIEUWSBRIEF 2011-1 (15/16 jan.2011)
Prijsvraag naam voor de Nieuwe parochie.

NIEUWSBRIEF 2010-5 (18/19 dec.2010)
Indeling pastorale zorg per 1-1-2011.

NIEUWSBRIEF 2010-4 (23/24 okt.2010)
Bisschop stemt toe in fusie per 1-7-2011.

NIEUWSBRIEF 2010-3 (18/19 sept.2010)
Parochies zijn het eens op financieel gebied.
Start werkgroepen.

NIEUWSBRIEF 2010-2 (11/12 sept.2010)
Aanvangstijden kerkvieringen in 2011.

NIEUWSBRIEF 2010-1 (15/16 mei 2010)
Eén parochie met één parochiebestuur
voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

<=terug