VOORMALIG DEKENAAT SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLUIS     <=terug

Wat voorheen het dekenaat Schiedam, en later het dekenaat Schiedam-Vlaardingen-Maassluis was, is nu de parochie De Goede Herder.


Vanaf het herstel van de bisschoppelijke hierarchie in 1853 (Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Haarlem, Breda, 's Hertogenbosch en Roermond) tot aan 1898 vielen de parochies in onze regio onder het dekenaat Rotterdam.


SCHAALVERKLEINING
In 1898 werd het dekenaat Schiedam in het leven geroepen, als afsplitsing van het dekenaat Rotterdam. Het grondgebied van het dekenaat Schiedam omvatte Schiedam (inclusief toen nog het gehele grondgebied van Mathenesse), Kethel en Spaland, Overschie, Vlaardingen, Vlaardingen-Ambacht, en de plaatsen en gebieden op de Zuid-Hollandse eilanden, als Brielle, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland, Middelharnis, Oude Tonge en Ooltgensplaat.
Achtereenvolgende dekens waren:
J.M. Daniëls (1898-1902),
J.P. Mobron, pastoor van Overschie (1902-1907, op 25 november 1907 plotseling overleden te Oude Tonge),
H.J.A. Coppens (deken: 1907-1918), pastoor van de Frankelandse kerk te Schiedam (1902-1918),
A.J.C. Schraag (deken 1918-1944), pastoor van de Frankelandse kerk te Schiedam (1920-1944),
R.J.J. Reynen (deken 1944-1960), pastoor van de Frankelandse kerk te Schiedam (1944-1960),
Prof. dr. A.F.J.L. van den Boog (deken 1960-1963), pastoor van de Frankelandse kerk te Schiedam (1960-1963),
F.P.J. Boelrijk (deken 1963-1967), pastoor van de Frankelandse kerk te Schiedam (1963-1967).


In de jaren zestig werd het dekenaat Schiedam verkleind tot de parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Achtereenvolgende dekens waren:
J. Oudshoorn (deken 1968-1974), tot 1958 kapelaan van de Frankelandse kerk te Schiedam, daarna pastoor van de OLV Visitatiekerk te Schiedam (1958-1974)
E. (Evert) van Diepen (deken 1974-1981), kapelaan van de H.Hartkerk te Schiedam (1962-1968), later pastoor van de OLV Visitatiekerk te Schiedam.
H. Hofstede (deken 1981-1993)
C.J. (Chris) Odijk (deken 1993-1997)
J.G. (Jan) van der Meer (dekenaal waarnemer 1997-1998)
AJ.L.M. (André) Bosman (deken 1998)


SCHAALVERGROTING
Op 1 januari 1999 ging het dekenaat Schiedam (alle parochies in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis) met het dekenaat Rotterdam samen op in het nieuwe dekenaat Rijnmond, met plm. 40 parochies. Deken: A.J.L.M. (André) Bosman, voorheen leraar catechese, tot de VUT. Het voormalige dekenaat Schiedam wordt een van de regio's binnen het nieuwe dekenaat Rijnmond. Tot de fusie van de parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis komen de pastores van de regio bijeen in het maandelijkse pastoresberaad, voorgezeten door Jan van der Meer.

Per 1 januari 2007 zijn de zes dekenaten van bisdom Rotterdam opgeheven en omgezet in "kringen".
De bisschop benoemde nog wel 2 dekens, elk voor 3 kringen. Deze dekens kregen als voornaamste taak het welzijn van de pastores in de kringen.
Parallel weden er drie regiocoördinatoren benoemd, elk voor 2 kringen.


 

(wordt nog verder aangevuld...)


<=terug