WELKOMSTWOORD PAROCHIE DE GOEDE HERDER     <=terug

Van harte welkom op de website van Parochie De Goede Herder!

Na het ontstaan van onze Parochie in 2011 zijn we in 2016 een volgende fase ingegaan naar verdere eenwording. Deze volgende fase, genaamd “Stip op de Horizon”, heeft als doel er voor te zorgen dat de katholieke kerk in onze Parochie een toekomst houdt. 

 

Een eerste stap daarin is om binnen vijf jaar, dus uiterlijk 2022, in iedere stad, Schiedam, Vlaardingen en Maasluis, te komen tot één geloofsgemeenschap. In deze geloofsgemeenschap zullen we ons verstevigen door de sterke punten van de huidige deelgemeenschappen en onze vrijwilligers met elkaar te delen. Het uitdragen van de boodschap van Jezus Christus zal daarin het hoofdthema dienen te zijn. Een boodschap, waarin niet gebouwen, maar mensen en de gemeenschap centraal staan.

Met het oog hierop is inmiddels in iedere stad één pastoraatsgroep actief, die, samen met ons Pastoraal team, invulling gaat geven aan deze boodschap van Jezus.

 

Een belangrijke stap in het proces van eenwording zijn de centrale vieringen die we in Schiedam met ingang van september 2018 gaan houden in onze parochiekerk, de Basiliek.  Hierin zullen alle deelgemeenschappen vertegenwoordigd zijn. De exacte data en tijdstippen van deze vieringen zijn op deze website aangegeven. Ik nodig u van harte uit deze vieringen bij te wonen, als actieve bijdrage aan ons proces van eenwording!

 

Een logisch gevolg van het besluit om tot één geloofsgemeenschap te komen is dat er in  iedere stad  ook één centrum voor vieren, leren en dienen komt.  In Schiedam zal dit de Basiliek zijn, in Vlaardingen zal de keuze binnenkort bekend worden gemaakt en in Maassluis is dit uiteraard de Petrus en Paulus kerk.

 

Voor veel parochianen zal de komende jaren de vertrouwde plaats van vieren veranderen, een verdrietig en tegelijkertijd onontkoombaar gegeven. De overweging die ik u daarbij wil meegeven is na te denken in hoeverre de boodschap van Jezus Christus vooral verbonden is aan het voor u bekende kerkgebouw of aan de geloofsgemeenschap die we samen willen opbouwen.

 

Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn er voor onze Parochie en voor u. Schroom dus niet ons te benaderen als u vragen en/of suggesties heeft ten aanzien van de geschetste ontwikkelingen. Graag.

Met vriendelijke groet,

Jan Bekkers

Vice voorzitter Parochiebestuur 


<=terug