NIEUWSBRIEVEN PAROCHIE DE GOEDE HERDER     <=terug


INFORMATIE VAN HET PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEBESTUUR
:


Voor de Europese Verkiezingen hebben de Nederlandse bisschoppen een stemadvies uitgebracht.
Lees:
brief bisschoppen
Stemadvies: stemwijzer.nl


- Mededeling (18/19 jan.2014) vertrek pastor Biesjot en komst pastores Egging en Kunnekkadan.

- Op dinsdagavond 7 januari 2014 is er een openbare parochievergadering in de Lucaskerk.

-
Beleidsplan Vrijwilligers (11 oktober 2013); bijlage-1 (organisatie) en bijlage-2 (werkgroepen)

- Brief over benoeming pastor Mirjam Heikens (brief dd.31 augustus 2013)

- met ingang van juni 2013 is dhr. Ton van Scheppingen bestuurslid gebouwen

- Brief over pre-pensioen van pastor Lidwien Meijer (brief dd.4/5 mei 2013)

- op zaterdag 20 april 2013, 19.00 uur, viert de parochie in de Petrus en Pauluskerk te Maassluis het tweede patroonsfeest

- Brief van DGH-parochiebestuur dd. 8/9 sept. 2012 over sabbatical verlof pastor C. Biesjot

- Pastoraal Team & Werkgroep Geloofsverdieping: programmaboekje seizoen 2012-2013

- op zaterdag 28 april 2012, 18.00 uur, viert de parochie in de Lucaskerk te Vlaardingen het eerste patroonsfeest

- met ingang van 1 maart 2012 is dhr. Jan van de Water teruggetreden als bestuurslid

- In maart 2012: kennismaken met de zeven Godshuizen van parochie De Goede Herder

- Brief bisschoppen over kindermisbruik (dec.2011) Onderzoeksverslag: www.onderzoekrk.nl

- Pastoraal Team & Werkgroep Geloofsverdieping: programmaboekje seizoen 2011-2012

- Uitnodigingsbrief parochianen voor oprichtingsviering parochie op 17 september 2011

- Uitvaartregeling in parochie De Goede Herder (1 juli 2011)OVERIGE PUBLICATIES
De voormalig bisschop van Rotterdam, Mgr. Ad van Luyn heeft in zijn functie als apostolisch administrator van het bisdom Rotterdam de nieuwe parochie ingesteld. Lees: decreet De Goede Herder.

De wording van parochie De Goede Herder kunt u in het historische deel van deze website lezen, in de nieuwsbrieven die door de toenmalige begeleidingscommissie van cluster-23 (de samenwerkende parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) zijn uitgegeven. Lees meer...

<=terug