LINKS     <=terug

Kerkelijke links

 - Parochie De Goede Herder: www.goedeherderparochie.nl
Deelgemeenschappen van parochie De Goede Herder (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis)
 - H.Liduina/OLV Rozenkrans (Schiedam-Singel): www.liduinabasiliek.nl
 - H.Hart van Jezus (Schiedam-Gorzen): www.heilighartkerk.nl
 - St.Jan/OLV Visitatie (Schiedam-Nieuwland, Nolenslaan): www.sintjan-visitatie.nl
 - HH. Jacobus/Martinus (Schiedam-Noord, Kethel): www.jacobuskethel.nl
 - Willibrord (Vlaardingen: centrum en Holy): www.rkkerkvlaardingen.nl 
 - HH. Andreas/Petrus en Paulus (Maassluis): www.appp.nl

Overige links naar kerkelijk Schiedam, Vlaardingen, Maassluis
 - Christ our Redeemer ('Engelstalige parochie'): www.catholicchurch.nl
 - Raad van Kerken-Schiedam: www.kerken-schiedam.nl
 - De Wissel (stichting MDC Schiedam): www.dewissel-schiedam.nl
 - Sint Liduina Commissie Schiedam: www.liduinavanschiedam.nl  (website in ontwikkeling)
 - Zangkoor Liduinabasiliek, Schiedam: In Honorem Dei: www.in-honorem-dei.org
  - Zangkoor Lucaskerk, Vlaardingen: The Balance: www.koorthebalance.nl 
 - Zangkoor Pax Christikerk, Vlaardingen: Liriko: liriko.jimdo.com

Links naar de Wereldkerk
 - Bisdom Rotterdam: www.bisdomrotterdam.nl
 - Nederlandse RK-kerk (o.a. media, parochiebladen): www.katholieknederland.nl
 - Vaticaan (in zes talen, niet in de Nederlandse taal): www.vatican.va
 - Site met eeuwenoude en zeer recente RK-documenten: www.rkdocumenten.nl

Informatieve websites
 - Informatieve site over RK-geloof (opvolger Isidorusweb): www.katholiek.nl  
 - KBS (katholieke bijbelstichting): veel bijbel-info: www.bijbel.net 
 - RK-activiteiten (activiteiten in Nederland en Vlaanderen): www.rkactiviteiten.nl
 - Heiligenkalender, namenregister, etc.: www.heiligen-3s.nl
 - Bijbel (Willibrordvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling): www.willibrordbijbel.nl
 - Raad van Kerken - Nederland: www.raadvankerken.nl

Websites voor jongeren en gezinnen
 - Site voor katholieke gezinnen: www.katholiekgezin.nl 
 - RK-geloofsopvoeding: www.geloventhuis.nl 
 - Site voor katholieke jongeren:
www.jongkatholiek.nl
 - Wereldjongerendagen (WJD): www.wjd.nl
 - Bijbel (Nieuwe Testament) in stripvorm: www.gospelcomics.com/nederlands

Websites over kerkgebouwen
- Reliwiki: Nederlandse database religieuze gebouwen: www.reliwiki.nl
- De mooiste gesloopte kerk: www.mooistegeslooptekerk.nl


<=terug