VERDWENEN RK-KERKEN IN:
SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLUIS     <=terug

Voor foto's en aanvullingen, stuur een e-mail naar: webbeheerder@goedeherderparochie.nl  

(Alleen kerken die de afgelopen 100 jaar nog in gebruik waren voor de RK-eredienst, zijn in onderstaande overzichten opgenomen. Zo ontbreken de kerken die tijdens de reformatie gedwongen werden afgestaan. Ook zijn alleen kapellen opgenomen waar in het weekend wijkbewoners ter kerke konden gaan, waardoor diverse kloosterkapellen ontbreken. Tijdelijke kerkgelegenheden - zoals de Grote of St.Janskerk te Schiedam tijdens de restauratie van de Singelkerk - zijn evenmin opgenomen.)


Van de 12 voormalige Schiedamse RK-kerken zijn er 11 afgebroken (waaronder 4 noodkerken), en staat er 1 leeg (Havenkerk uit 1824, rijksmonument).
Van de 9 voormalige Vlaardingse RK-kerken zijn er 8 afgebroken (waaronder 3 noodkerken), en dient er 1 als opslagplaats (H.Geestkapel-III uit 1989).
Van de 4 voormalige Maassluise RK-kerken zijn er 2 afgebroken (waaronder 1 noodkerk), en hebben er twee een andere bestemming gekregen (Schuurkerk uit 1787, rijksmonument, is een theater; en de Andreaskerk-II uit 1975, is onderdeel van een multifunctioneel centrum).
 


DEKENAAT EN 13 PAROCHIES
Wat voorheen het dekenaat Schiedam, en later het dekenaat Schiedam-Vlaardingen-Maassluis was, is nu de parochie De Goede Herder. Het dekenaat Schiedam-Vlaardingen-Maassluis telde op het hoogtepunt halverwege jaren zestig, 13 parochies:
- 7 in Schiedam: Parochie St.Jan (Havenkerk en Nolenslaan), H.Liduina (Frankeland), OLV Rozenkrans (Singel), H.Hart van Jezus (Gorzen), OLV Visitatie (Schaepmansingel), Martinus (Groenoord) en Jacobus (Kethel);
- 4 in Vlaardingen: Joannes de Dooper (centrum), Willibrordus (Westwijk), H.Geest (Ambacht), Pax Christi (Holy);
- 2 in Maassluis: Petrus en Paulus (centrum), Andreas (Koningshoek).
Deze 13 parochies beschikten over 14 kerken, waarbij er in Schiedam nog 3 kapellen waren waar wijkbewoners voor kerkvieringen terecht konden: de kapel van het Noletziekenhuis, de Liduinakapel van Huize Frankeland en de kapel van de broeders aan de Warande. (Niet meegerekend zijn kapellen die tot kloosters behoorden en kapellen op begraafplaatsen omdat deze voornamelijk exclusief werden gebruikt.)
Dus: Schiedam, Vlaardingen en Maassluis beschikten rond 1967 tezamen over 17 kerkgelegenheden!
Als je dan bedenkt dat in de meeste kerkgelegenheden er in het weekend 3 tot 5 vieringen plaatsvonden, kom je op een totaal aantal van rond de 75 weekendvieringen, en behoorlijk gevulde kerken.

Vanwege de ontkerkelijking en daarmee het overschot aan kerken, zijn er de afgelopen 100 jaar 10 kerken afgebroken, 3 kerken niet meer in gebruik, 3 kapellen afgebroken, 1 kapel niet meer in gebruik en 8 noodkerken afgebroken. (De noodkerken waren tijdelijk en zijn destijds allemaal vervangen door 'definitieve' kerken.)

VERDWENEN KERKEN IN SCHIEDAM
1 - Kapel Eerwaarde Broeders aan de Warande (1951-1988, AFGEBROKEN)
2 - Liduinakapel I Huize Frankeland (1932-1987, AFGEBROKEN, VERVANGEN DOOR NIEUWBOUW)
3 - Kapel Noletziekenhuis II (1997 AFGEBROKEN)
4 - O.L.V. Visitatiekerk I (Mariakerk), sinds 1931 Liduinakerk (Frankelandse Kerk 1859-1968): 1969 AFGEBROKEN
5 - O.L.V. Visitatiekerk-III (Schaepmansingel 1962-1997,  1997 AFGEBROKEN)
6 - St.Jan de Doper I (Havenkerk, 1824-1964), NIET MEER IN GEBRUIK
7 - St.Jan de Doper III (Nolenslaan, 1965-1999, 2000 AFGEBROKEN, VERVANGEN DOOR NIEUWBOUW: St.Jan-Visitatie, 1999)
8 - Martinuskerk II (1967-2005, 2006 AFGEBROKEN)

Lees meer over verdwenen kerken in Schiedam...VERDWENEN KERKEN IN VLAARDINGEN
1 - Joannes de Dooper I (1869-1960), AFGEBROKEN, VERVANGEN DOOR NIEUWBOUW
2 - Joannes de Dooper III (1964-2004), AFGEBROKEN, VERVANGEN DOOR NIEUWBOUW
  (Lucaskerk, 2005)
3 - Willibrorduskerk I (1952-1967), 1969 AFGEBROKEN
4 - Willibrorduskerk II (1967-2003), 2009 AFGEBROKEN
5 - H.Geestkerk II (1959-1988, AFGEBROKEN, VERVANGEN DOOR NIEUWBOUW)
6 - H.Geestkapel III (1989-2005), NIET MEER IN GEBRUIK, NU: OPSLAGPLAATS SUPERMARKT

Lees meer over verdwenen kerken in Vlaardingen...


VERDWENEN KERKEN IN MAASSLUIS
1 - Petrus en Pauluskerk I (Schuurkerk, 1787-1967, NIET MEER IN GEBRUIK)
2 - Petrus en Pauluskerk II (1967-2007, AFGEBROKEN)
3 - Andreaskerk II (1975-2003, NIET MEER IN GEBRUIK)

Lees meer over verdwenen kerken in Maassluis...


Noodkerken in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis:
1 - H.Hartkerk I (Geervietsestraat, noodkerk 1918-1927, 1928 AFGEBROKEN)
2 - O.L.V. Visitatiekerk II (Aleidastraat, noodkerk 1931-1962, 1962 AFGEBROKEN)
3 - St.Jan de Doper II (Nolenslaan, 1958-1965) AFGEBROKEN
4 - Martinuskerk I (Molensingel, noodkerk 1958-1963, 1963 AFGEBROKEN)
5 - H.Geestkerk I (noodkerk, 195?-1959, VERPLAATST NAAR VLAARDINGEN-WEST ?)
6 - Joannes de Dooper II (noodkerk 196?-1963), AFGEBROKEN, VERVANGEN DOOR NIEUWBOUW
7 - Pax Christi I (noodkerk 1967-1975) AFGEBROKEN
8 - Andreaskerk I (1965-1975, AFGEBROKEN)


(wordt nog verder aangevuld...)<=terug