Sub-menu

VASTENACTIE 2021     <=terug

ONDERWIJS ALS UITWEG UIT ARMOEDE(Deze Vastenactie wordt gecoördineerd door de deelgemeenschap Maassluis.)Wij zetten ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden.

Een (beroeps)opleiding geeft immers een grotere kans op een goede baan en kan een uitweg uit armoede betekenen.

Eerlijk werk maakt mensen economisch en maatschappelijk sterker.


Daarom streven de Verenigde Naties en organisaties als Vastenactie naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot eerlijk betaald werk in acceptabele omstandigheden.


Hoe kunnen we in deze verwarrende tijd de projecten van Vastenactie ondersteunen?

U kunt uw gaven deponeren in de Vastenactiebus, die in de narthex van de Petrus en Pauluskerk staat. Deze bus wordt elke week geleegd.

Ook kunt u geld overmaken op rekeningnummer NL16 ABNA 0810 0050 77 t.n.v. DGH HH Andreas Petrus en Paulus-Maassluis met de vermelding ‘Vastenactie’.

De penningmeester van onze parochie zorgt ervoor dat uw geld bij Vastenactie terecht komt.
<=terug