Sub-menu

VASTEN ACTIVITEITEN 2017     <=terug

Vasten in verschillende tradities

Om van elkaar te weten en te leren

Hoe wordt vasten beleefd in de verschillende geloofstradities? Veel deelgemeenschappen besteden er aandacht aan in de 40dagentijd


VERHALEN OVER DE VASTENTIJD

De deelgemeenschappen Heilig Hart, St.Jan-Visitatie en St.Liduina-OLV Rozenkrans organiseren een middag waarop mensen afkomstig uit verschillende geloofsrichtingen vertellen hoe ze de vastentijd vroeger beleefden en in de huidige tijd. We horen verhalen uit de christelijke traditie maar ook van mensen met een islamitische achtergrond. Niet om de verschillen te zoeken maar om te ontdekken wat ons verbindt en wat ons tot nadenken aanzet. Door deze persoonlijke verhalen kunnen we met elkaar in gesprek komen en een dialoog aangaan. We willen deze ontmoeting vergezeld laten gaan door enkele eenvoudige hapjes.
Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB te Schiedam
Tijdstip: zaterdag 11 maart van 16.00 – 18.00 uur. VASTENMAALTIJD DOOR JONGEREN
In de deelgemeenschap Heilig Hart organiseren jongeren een vastenmaaltijd. De vormelingen van 2015 gaan op zondag 19 maart voor u koken. Rond 17.30 uur staat er een heerlijke maaltijd voor u klaar in de pastorie van de H. Hartkerk. Tussen de gerechten door is er een presentatie over het vastenproject en zullen jongeren musiceren. Natuurlijk is het behalve voor de gezelligheid en dat u die dag niet hoeft te koken, toch ook mooi meegenomen dat u iets goeds doet voor een ander. Na de maaltijd, zo rond 19.30 uur, wordt er een bijdrage van u gevraagd. De opbrengst gaat naar een goed doel dat door de vastenactie dit jaar wordt gesteund.

Geef u op vóór vrijdag 17 maart via de lijst die achterin de H.Hartkerk zal liggen of via telefoonnummer 06-34888427. Een e-mail sturen kan ook: marylansbergen1@gmail.com . Belangrijk, opdat de kinderen weten voor hoeveel mensen ze de maaltijd kunnen gaan bereiden.
Plaats: Pastorie H.Hartkerk, Lekstraat 55, 3114 SC te Schiedam (Gorzen)
Tijdstip: zondag 19 maart vanaf 17.15 uur.


 

ZONDAGSOVERWEGING OVER VASTEN BIJ ANDER GELOOF
De deelgemeenschap HH. Jacobus-Martinus wil tijdens de zondagsviering van 12 maart (aanvang 11.00 uur) een vertegenwoordiger van een van de andere tradities uitnodigen om ons, in plaats van de overweging, meer te vertellen over de vasten in hun geloofsrichting. Wanneer men in het Nederlands spreekt over de vasten duidt men op de vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen waarin de christenen vasten. Islamieten kennen een vastenperiode gedurende de maand Ramadan. Zowel het jodendom, het christendom, de islam, het bahá'í-geloof, het hindoeïsme als het boeddhisme kennen vastenrituelen. Het vasten is een manier om tot bezinning te komen, ook in een periode van rouw. Het is aan bepaalde dagen of perioden gebonden. Binnen de traditie van de katholieke kerk kennen wij vasten als het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken van bepaalde spijzen voor een bepaalde periode. Het gebruik van het vastentrommeltje is bij veel oudere mensen blijven hangen. De beweegredenen om te vasten kunnen divers zijn, maar meestal gaat het om religieuze motieven.
Plaats: Jacobuskerk, Kerkweg 53, 3124 KD te Schiedam-Kethel.
Tijdstip: zondag 12 maart, aanvang viering: 11.00 uur.

 LEZINGEN EN VASTENMAALTIJD MET IMAM in Vlaardingen

Lezingen

Diaconaal centrum De Windwijzer in Vlaardingen biedt een drietal avonden: Lezen in de Koran en de Bijbel. Kosten: gratis, alleen voor koffie of thee wordt een bijdrage gevraagd. Aanmelden: via info@dewindwijzer.nl 
Plaats: Diaconaal centrum De Windwijzer, Schiedamseweg 95, 3134 BD te Vlaardingen
Tijd: maandagavond 6 februari, 20 februari en 6 maart van 20.00 tot 21.30 uur.

Vastenmaaltijd

Deelgemeenschap Willibrord organiseert een vastenmaaltijd, met als spreker imam Bosdag. Ook is er een thema-dienst in de Lucaskerk.
Plaats: Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN te Vlaardingen
Tijdstip: woensdag 22 maart vanaf 18.00 uur.

 

WANDELTOCHT EN LUNCH in Maassluis

Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus organiseert samen met de plaatselijke PKN de Pelgrimage Maassluis. De lengte van deze wandeltocht is 10 km. Tijdens de rustmomenten wordt er in drie Maassluise kerken verteld over de vastentradities in de katholieke en de protestantse kerk en in de Turkse gemeenschap.

De Pelgrimage begint om 9.15 uur in de Petrus en Pauluskerk. Om 9.30 uur vertelt pastor Henri Egging over de vastentraditie in de katholieke kerk. Om 10 uur vertrekt het gezelschap naar de Turkse moskee, alwaar de heer Muhsin Sumer om half 11 zal spreken over de vastentraditie in de islamitische gemeenschap. Om 11 uur trekken de pelgrims naar de Immanuëlkerk, alwaar om 13.30 uur de lunch klaar staat. Omstreeks 14.00 uur vertelt Ds. Gerrit van Dijk over de vastentraditie in de protestantse kerk. En om 14.30 wordt de pelgrimage afgesloten.

Graag aanmelden i.v.m. de lunch bij het secretariaat van de deelgemeenschap,  telefonisch 010-5912080 op maandag-, dinsdag-, donderdag- of vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur of per e-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl. U kunt ook bellen naar Clemens Lammers: 06-28885527. Een vrijwillige gift wordt gevraagd voor de lunch en voor het 40 dagen project in de Rotterdamse Pauluskerk.
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL te Maassluis
Tijdstip: zaterdag 25 maart, aanvang: 9.15 uur.

<=terug