Sub-menu

LIDUINAJAAR 2015     <=terugVoor activiteiten in het Liduinajaar, klik op: Liduina-activiteitenoverzicht


(voor meer achtergrondinformatie, lees de Liduinaspecial van het parochiemagazine
 Kerk aan de Waterweg, voorjaar 2015)


<=terug