Sub-menu

PAROCHIEVERGADERING 2014     <=terug
Dinsdag 7 januari 2014 was de eerste openbare parochievergadering van Parochie De Goede Herder.
Locatie: Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b, 3131 BN  Vlaardingen. Tijd: 20.00 - 21.30 uur.

Op deze avond deden de leden van het parochiebestuur a.h.v. een powerpoint-presentatie de stand van zaken in onze parochie uit de doeken. Hieronder kunt u de getoonde schermen ("handouts") bekijken, die dienst deden als kapstok voor de boodschap.
Voor een verslag van deze vergadering, met enkele foto's, klik op: parochievergadering-2014.

- De verspreide agenda parochievergadering-2014.
- Handouts van de algemene presentatie: H1, 2, 3
- Handouts van de activiteiten op parochieniveau: H4
- Handouts van de financiën van parochie De Goede Herder: H5
- Handouts van de PCI, plannen voor de toekomst: H6, 7, 8, 9

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar: secretaris@goedeherderparochie.nl 


<=terug