Sub-menu

KERSTMIS 2013 IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER     <=terug


    KERSTACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

GEZINSVIERINGEN OP KERSTAVOND

KERSTACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN

Op de pagina BIJZONDERE VIERINGEN zijn - onder meer - de locaties en tijden van alle kerstvieringen te raadplegen.KERSTACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Kerstlichtjestocht rond de H. Hartkerk
Op zondagmiddag 22 december is er de traditionele Kerstlichtjestocht door de wijk de Gorzen. De start is om 17.00 uur bij Molen De Nolet, aan de Hoofdstraat.
De kinderen krijgen een lampje uitgereikt en gaan wandelen door de mooi versierde wijk. Onderweg komen ze figuren uit het kerstverhaal tegen.
De tocht eindigt bij de kerststal in de Heilig Hartkerk. Daar wordt een verhaaltje verteld en klinken enkele kerstliederen. Na afloop is er drinken met iets lekkers in de pastorie. 
Deelnemers wordt gevraagd een klein cadeautje mee te nemen, dat naar kinderen in noodgebieden wordt gestuurd, actie Schoenendoos.
De tocht is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar, met begeleiders.


Levende kerststal, Tweede Kerstdag in de Lucaskerk
Traditiegetrouw wordt op Tweede Kerstdag in de Lucaskerk het kerstverhaal verteld en uitgebeeld door kinderen.
De kerk wordt  omgebouwd tot een stal, bij binnenkomst ruikt het naar vers stro en er scharrelen schapen rond. We maken de moeizame tocht mee van Jozef en de hoogzwangere Maria, op zoek naar onderdak. Ze komen uiteindelijk bij de stal aan. Het verhaal gaat dan verder met de komst van het kindje, de engelen die de blijde boodschap brengen, het bezoek van de herders, en de driekoningen die een grote ster hebben gevolgd.
Tussendoor zingt het koor Okido met de bezoekers traditionele en moderne kerstliedjes. We worden zo uitgenodigd na te denken over de nieuwe geboorte van Christus.
Na afloop is er gelegenheid om foto’s te maken en elkaar te ontmoeten. Ook is er voor iedereen beschuit met muisjes en voor de spelertjes en het koortje een cadeautje.
De dieren worden geleend van de kinderboerderij. Jozef, Maria en de herbergier doen al vele jaren mee. Het is altijd spannend of er een echte baby is.
De organisatie is op zoek naar kinderen die herder, engeltje of een koning willen uitbeelden. Ook zoekt men vrijwilligers die willen helpen met het opbouwen en afbreken van de stal en alle publiciteit rond dit gebeuren.
De levende kerststal is twee keer te zien: om 14.00 uur en om 15.00 uur.
Adres Lucaskerk: Hoogstraat 26 in Vlaardingen.
Wie willen helpen (kinderen en volwassenen) kunnen zich aanmelden bij contactpersoon Marianne Kalb:  06 209 294 34. mariannekalb@hotmail.com 

  GEZINSVIERINGEN OP KERSTAVOND 24 DECEMBER

Met de kinderen rond het Kindje in de Liduinabasiliek
Op kerstavond, 24 december, wordt er vanaf 18.30 uur verteld over Jezus, en bidden we samen. De kinderen van de buitenschoolse catechese spelen een kerstmusical, we zingen kerstliederen en we brengen het Kindje naar de kribbe. (Dit is geen eucharistieviering.)

(foto: Roger Pluijm, 2012)

Kinderen zingen en spelen het kerstverhaal in de H.Hartkerk
Ook dit jaar zal het altaar gevuld zijn met een groot kinderkoor dat begeleid door een combo traditionele en moderne ritmische kerstliederen zal zingen. Kinderen spelen het kerstverhaal en de kinderen in de kerk worden uitgenodigd een instrumentje mee te nemen om deel te nemen aan de kerstviering. Aanvang van de Woord- en Communieviering is 19.00 uur. Een kwartier eerder zingt het kinderkoor al enkele kerstliedjes. Voorganger is pastor Mirjam Heikens.
  
(foto's: Henry de Wolf, 2013)

Kinderen van basisschool De Violier zingen in de Jacobuskerk
Om 18.30 start de gezinsviering waarin het kinderkoor van basisschool De Violier de kerstliederen zal verzorgen. De viering zal worden voorgegaan door een parochiaan.

Wie zingt en speelt ermee met kerst in de Pax Christikerk?
Tijdens de gezinskerstviering in de Pax Christikerk op kerstavond wordt een kerstspel opgevoerd. Kinderkoor Okido verzorgt de kerstzang. Aanvang van de Woord- en Communieviering is 18.30 uur.
Daarnaast is het kinderkoor Okido op zoek naar nieuwe leden. Met kerst wordt gezongen op kerstavond en op tweede kerstdag in de Levende Kerststal van de Lucaskerk. Ook kinderen die maar bij één van de twee vieringen aanwezig kunnen zijn, zijn van harte welkom.
Het kinderkoor oefent op dinsdag in de even week van half 7 tot half 8 in de Pax Christikerk.
Voor meer informatie of aanmelding: Lia van Wijk, 010-2499091, camvanwijk@planet.nl of Mireille van Reisen, 010-4741385, mvanreisen@hotmail.com 

Gezinsviering Maassluis rond het verhaal van Franciscus
De werkgroep gezinsvieringen in Maassluis heeft zich dit jaar laten inspireren door Franciscus van Assisi, de heilige van wie onze paus zijn naam koos.
Franciscus is de ‘uitvinder’ van de kerststal. Kerstmis was voor Franciscus een belangrijk feest. Vooral de plek waar Jezus geboren werd, in een stal tussen de dieren, vond hij zo armoedig en toch bijzonder.
Op een dag, in 1224, wilde hij dit met mensen én dieren van nu, beleven. Iedereen mocht komen kijken. De mensen kwamen met fakkels naar de afgesproken plek, zagen daar de stal met Maria en Jozef en het kindje Jezus. Schapen, os en ezel waren er  ook bij. De mensen luisterden naar het geboorteverhaal uit de bijbel en zongen slaapliedjes voor het kindje.
Die eerste kerststal was zo uitgebeeld. Later werden er beeldjes van gemaakt en ook nu nog vind je in heel veel huizen met Kerstmis een kerststalletje. Op 3 oktober 1226 overleed Franciscus, hij werd 44 jaar.
Dit verhaal komt naar voren in de gezinsviering. Franciscus hield veel van dieren. De kinderen zijn welkom met hun knuffeldieren. Die mogen ook bij de kerststal komen kijken
De viering is op 24 december  in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis. Aanvang 18.30 uur.KERSTACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN

Twee zondagen kerstmuziek in de St. Jan-Visitatiekerk
Op zondag 8 december is er na de viering van 11 uur een concert. Het ensemble Studio 72, onder leiding van Zurisadai Ramirez zingt Christmas Carols. Aanvang 12.30 uur.
Op 22 december is er ook een bijzonder concert, verzorgd door Florien Hilgenkamp, sopraan, en Celia Garcia-Garcia aan de vleugel. Aan de hand van liederen, beelden en vertellingen nemen ze ons mee op de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. Tot slot van het concert wordt er samen gezongen. 
Tevens is op deze dag een kleine tentoonstelling van kerststallen te zien.
Aanvang 12.30 uur. De kerk is aan de Mgr. Nolenslaan 99 in Schiedam
Toegang voor beide concerten: een vrije bijdrage.(foto's: Roger Pluijm, 2013)

Kerstconcert in de Petrus en Pauluskerk op 15 december
Op 15 december verzorgen de gezamenlijke koren van de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus een kerstconcert. Aanvang: 14.00 uur.
Uitvoerenden: Andreaskoor en Cantate Domino, beiden o.l.v. Peter Bernardt, het jongerenkoor "To be continued" o.l.v. Peter Bergmans en het Andreaskinderkoor o.l.v. Clemens Lammers. Toegang: 12,50 euro (gezinnen met inwonende kinderen betalen niet meer dan 25 euro).
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, de dirigenten, Maassluis Punt en in de nartex van de kerk, na afloop van de vieringen.
Van de koren is een CD-opname gemaakt, die binnenkort te koop zal zijn.

Kerstbrunch, Tweede Kerstdag in de Pax Christikerk
Het begint langzamerhand traditie te worden, de kerstbrunch op Tweede Kerstdag in de achterzaal van de Pax Christikerk.
Alle mensen die graag andere mensen willen ontmoeten zijn van harte welkom. Vanaf 12.30 uur staat de deur open. De middag zal tot ongeveer 16.00 u. duren. Een tegemoetkoming in de kosten (ca 7,50) is wenselijk.
De Pax Christikerk is aan de Reigerlaan 51 in Vlaardingen.
Voor nadere informatie en aanmelding (vóór 22 december) kunt u mailen naar: p.snoeren98@chello.nl U kunt ook bellen naar 010-2260733 of 010-247 0804.


<=terug