Sub-menu

JAAR VAN HET GELOOF     <=terug

‘Bij de dag brengen’; een voortdurend proces

In een zo goed als volle basiliek van de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans in Schiedam werd op 11 oktober 2012 het Jaar van het Geloof in het bisdom Rotterdam geopend met een Eucharistieviering.Honderden vertegenwoordigers van parochies, instellingen en gemeenschappen van religieus leven waren verzameld, ‘ondanks spitsverkeer, de doordeweekse dag en het ongebruikelijk tijdstip’, aldus Mgr. Van den Hende, in zijn woord van welkom.Zij maakten een feestelijke viering mee, die in het teken stond van het 50-jarig jubileum van Vaticanum II, de vergadering die van 1962 tot en met 1965 in Rome werd gehouden met 2.500 bisschoppen, evenzovele adviseurs en honderden genodigden, onder meer uit andere kerken.

De grote vraag van dit concilie werd destijds als volgt verwoord door de initiator paus Johannes XXIII: ‘Hoe kunnen we ons geloof steeds weer als nieuw beleven?’ Mgr. Van den Hende ging in zijn homilie in op dit ‘aggiornamento’, het ‘bij de dag brengen’ van het geloof. Hierbij zijn vier aspecten van groot belang, zo gaf hij aan: het belijden van het geloof, het vieren ervan, het leven van het geloof in het bestaan van alle dag en het voortdurend bidden.De bisschop verheugde zich over de diversiteit aan generaties in de viering: teken dat het gesprek over het geloof levend wordt gehouden.Aan het slot van de viering werden de geloofsgemeenschappen uitgenodigd de speciale banier te bestellen, om zo ook plaatselijk op een kleurrijke manier aandacht te geven aan het Jaar van het Geloof. De banier is ook digitaal te bestellen via jaarvanhetgeloof@bisdomrotterdam.nlOnder de aanwezigen in de basiliek waren onder meer de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland J. Franssen en waarnemend burgemeester van Schiedam mw. J.M. Leemhuis-Stout.


(tekst: persbericht van bisdom Rotterdam, foto's: Peter van Mulken)


<=terug