Sub-menu

LEZING BISSCHOP VAN DEN HENDE     <=terug

Zaterdag 4 oktober opende bisschop Hans van den Hende in de Jacobuskerk het programma Geloofsverdieping 2013-2014 van parochie De Goede Herder.

Elk jaar wordt een 'bekend persoon' uitgenodigd om het nieuwe seizoen Geloofsverdieping in parochie De Goede Herder te openen. Dit keer was bisschop Van den Hende bereid gevonden om met de parochianen het geloof te verdiepen.
Hij deed dat door te vertellen over zijn mooiste Bijbelpassage. 
Die kwam uit Lucas 1,74: "Dat wij God mogen dienen zonder vrees", toevalligerwijs ook de lezing van de dag op zijn priesterwijding!
Tja, wat is toeval, denk je dan.
Ook andere parochianen en natuurlijk de pastores kregen gelegenheid iets te vertellen over hun favoriete verhaal uit de Bijbel.
In het parochiemagazine Kerk aan de Waterweg 2013-nr.4 (te verschijnen: eind november) is een uitgebreid verslag opgenomen van deze Geloofsverdiepingsavond.Voor een fotoreportage, zie het fotoalbum: 20131004-favoriete bijbelverhaal.
<<<17-11-2013: wegens technische problemen is het fotoalbum niet bereikbaar>>>

(foto's: Roger Pluijm)


<=terug