Sub-menu

KATHOLIEK WORDEN 2013-2014     <=terugZeven volwassenen hebben kenbaar gemaakt katholiek te willen worden. Op 26 november komen ze in de Pax Christikerk samen om met elkaar kennis te maken en stil te staan bij de vervolgbijeenkomsten. Dat zullen er zeven zijn.

De voorbereidingsperiode duurt tot begin april. Aan allerlei onderwerpen zal aandacht worden geschonken: God, de geloofsbelijdenis, bidden en vieren, de organisatie van de katholieke kerk, de bijbel, het kerkelijk jaar, heiligen en de sacramenten (vooral doop en eucharistie). De viering van opname in de katholieke kerk vindt plaats in de deelgemeenschap waar de volwassene zich thuis voelt, bij voorkeur op zondagmorgen en in de periode van Pasen tot en met Pinksteren. Een gezamenlijke viering behoort ook tot de mogelijkheden.

De bijeenkomsten staan onder leiding van twee vrijwilligers: Margareth van der Nol en Henny Schot. Allen een goede reis toegewenst!


<=terug