PASTORALE ZAKEN - PAROCHIE DE GOEDE HERDER     <=terug

Hieronder een weergave van activiteiten per doelgroep.
Deze activiteiten worden soms parochiebreed georganiseerd, soms door een deelgemeenschap.
 

- Informatie over pastorale zorg, sacramenten

- Activiteiten geloofsverdieping

- Activiteiten agenda voor gezinnen met jongere kinderen

- Activiteiten agenda voor jongeren

- Activiteiten agenda voor ouderen


<=terug