PRIVACYREGLEMENT EN PRIVACYVERKLARING     <=terug
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van onze parochie ‘De Goede herder’. De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is op d.d. 12 november 2018, vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De parochieverklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met  een hulpvraag tot de PCI wendt.  Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail en/of een intakeformulier.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons bereiken via: pci.bestuur@goedeherderparochie.nl

Het privacyreglement leest en download u hier.

De privacyverklaring leest en download u hier.

<=terug