AVG: PRIVACY-WETGEVING     <=terug

Eind mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Hieronder een verwijzing naar een website en naar enkele documenten betreffende de bescherming van de persoonsgegevens die in de parochies van de RK kerk in Nederland zijn opgeslagen.


Algemene AVG-website van de RK kerk te Nederland:
https://www.rkk-avg.nl/

Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens voor parochies (pdf)
https://docs.wixstatic.com/ugd/5710f6_125f16fd3d66455ea49cfa767325502f.pdf

Privacyverklaring van Parochie De Goede Herder
te Schiedam, Vlaardingen en Maassluis (pdf)

(de gegevens van de gegevensverwerker zijn nog niet ingevuld; er zijn meerdere personen in onze parochie die geautoriseerd zijn om gegevens te verwerken...)
Klik op: Privacyverklaring Parochie DGH te SVM <=terug