PAROCHIEMAGAZINE KERK AAN DE WATERWEG     <=terug


Kerk aan de Waterweg is het parochiemagazine van parochie De Goede Herder.
Het verschijnt 4 keer per jaar.

Het magazine wordt gratis verspreid onder parochianen en is in te zien bij diverse publieke instanties.
Krijgt u het magazine nog niet in de brievenbus, maar wilt u het wel graag ontvangen, neem dan contact op met uw deelgemeenschap of stuur een e-mail naar de redactie.

Mail de redactie: redactie@goedeherderparochie.nl


   
  Het vijf-en-dertigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen half februari 2021. Voor de digitale versie, klik op: KadW-35 Voorjaar2021
   
  Het vier-en-dertigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen begin december 2020. Voor de digitale versie, klik op: KadW-34 Winter2020
   
  Het drie-en-dertigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen begin september 2020. Voor de digitale versie, klik op: KadW-33 Najaar2020
   
  Het twee-en-dertigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen medio juni 2020. Het is een het zomer-nummer, nog wel in nood editie-vorm, wegens de Coronacrisis. Voor de digitale versie, klik op: KadW-32 Zomer2020
   
  Het een-en-dertigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin april 2020. Het is een extra editie in zwart/wit, wegens de Coronacrisis. Voor de digitale versie, klik op: KadW-31 Pasen2020 extra editie
   
  Het dertigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in eind februari 2020. Voor de digitale versie, klik op: KadW-30 voorjaar2020
   
  Het negen-en-twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin december 2019. Voor de digitale versie, klik op: KadW-29 winter2019
   
  Het acht-en-twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in eind augustus juli 2019. Voor de digitale versie, klik op: KadW-28 najaar2019
   
  Het zeven-en-twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin juni 2019. Voor de digitale versie, klik op: KadW-27 zomer2019
   
  Het zes-en-twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin maart 2019. Voor de digitale versie, klik op: KadW-26 voorjaar2019
   
  Het vijf-en-twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin december 2018. Voor de digitale versie, klik op: KadW-25 winter2018
   
  Het vier-en-twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin september 2018. Voor de digitale versie, klik op: KadW-24 najaar2018
   
  Het drie-en-twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin juni 2018. Voor de digitale versie, klik op: KadW-23 zomer2018
   
  Het twee-en-twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin maart 2018. Voor de digitale versie, klik op: KadW-22 voorjaar2018
   
  Het een-en-twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin december 2017. Voor de digitale versie, klik op: KadW-21 winter2017
   
  Het twintigste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin september 2017. Voor de digitale versie, klik op: KadW-20 najaar2017
   
  Het negentiende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in begin juni 2017. Voor de digitale versie, klik op: KadW-19 zomer2017
   
  Het achttiende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in eind februari 2017. Voor de digitale versie, klik op: KadW-18 voorjaar2017
   
  Het zeventiende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in december 2016. Voor de digitale versie, klik op: KadW-17 winter2016
   
  Het zestiende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in september 2016. Voor de digitale versie, klik op: KadW-16 najaar2016
   
  Het vijftiende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in mei 2016.
Voor de digitale versie, klik op: KadW-15 zomer2016
   
  Het veertiende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in maart 2016.
Voor de digitale versie, klik op: KadW-14 voorjaar2016
  Het dertiende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in november 2015.
Voor de digitale versie, klik op: KadW-13 winter2015
  Het twaalfde nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in september 2015.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-12 najaar2015
  Het elfde nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in mei.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-11 zomer2015
Dit nummer bevat ook een Jacobusspecial.
  Als bijlage bij het elfde nummer van Kerk aan de Waterweg (zomer 2015) is ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Jacobuskerk te Kethel een Jacobusspecial verschenen. 
  Het tiende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in maart.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-10 voorjaar2015
Dit nummer bevat ook een Liduinaspecial.
  Als bijlage bij het tiende nummer van Kerk aan de Waterweg (voorjaar 2015) is ter gelegenheid van het Liduinajaar 2015 een Liduinaspecial verschenen. 
  Het negende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in december 2014.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-09 winter2014
  Het achtste nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in september 2014.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-08 najaar2014
  Het zevende nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in juni 2014.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-07 zomer2014
  Het zesde nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in maart 2014.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-06_voorjaar2014
  Het vijfde nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in december 2013.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-05_kerst2013
Tegelijk met de verspreiding van het gedrukte exemplaar is er een roosterwijzigingenblad uitgebracht.
  Het vierde nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in september 2013.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-04 najaar2013
  Het derde nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in mei 2013.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-03 voorjaar2013
Het tweede nummer van Kerk aan de Waterweg is verschenen in januari 2013.
Voor de digitale versie, klik op:
KadW-02 winter2013
Het eerste nummer van het parochiemagazine van parochie De Goede Herder is uitgekomen in november 2012. Voor de digitale versie, klik op: KadW-01 najaar2012

<=terug