PASTORAAL TEAM     <=terug
    
Parochie De Goede Herder (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis)
Voor zaken en informatie op parochieniveau.
Voor zaken die deelgemeenschappen betreffen, neemt u het beste contact op met de betreffende
deelgemeenschap.

Bekijk ook de pagina PASTORAAL / PASTORALE ZAKEN op deze website.

 PASTORAAL TEAM  
 Pastor  drs. Ch.E.M. (Charles) Duynstee, pr.
 Pastor  drs. H.M.W. (Henri) Egging, pr.
 Pastor  pater dr. A. (Avin) Kunnekkadan SVD, pr.
 Pastor  drs. C.A. (Kees) Koeleman
         e-mail Pastoraal Team  pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
   
   
 MEDEWERKER
 PASTORAAL TEAM
 mevr. Elly Barendregt-Koalsie
         postadres Pastoraal Team  Singel 104, 3112 GS  Schiedam
         e-mail:  e.barendregt@goedeherderparochie.nl


In de drie gemeenten aan de Nieuwe Waterweg wonen ongeveer 20.000 rooms-katholieken.
Dit aantal RK-gelovigen geeft het cluster in 2015 recht op een pastoraal team bestaande uit twee priesters en één pastoraal werkende. Met instemming van alle betrokkenen is de parochie (en daarvoor het cluster) in 2010 gestart met beide pastoraal werkenden die al in de voormalige parochies werkzaam waren. In augustus 2013 is pastor Lidwien Meijer met pre-pensioen gegaan en heeft zichzelf als vrijwilliger beschikbaar gesteld voor pastorale werkzaamheden in parochie De Goede Herder. Tussen september 2013 en december 2015 maakte pastor Mirjam Heikens deel uit van het pastoraal team.

Tegenwoordig bestaat het Pastoraal Team uit drie priesters (waarvan twee in deeltijd werkzaam zijn) en een pastoraal werkende.Aan het hoofd van het pastoraal team staat een priester, pastoor van de parochie: 
drs. Ch.E.M. (Charles) Duynstee, op 14 september 1958 geboren in Maastricht en na een opleiding op Vronesteijn op 1 juni 1996 tot priester gewijd.
Duynstee  heeft economie gestudeerd in Rotterdam en theologie in Utrecht. Vervolgens heeft hij in zijn eerste benoeming in Vlaardingen de fusie van vier parochies meegemaakt. Tot het najaar van 2009 werkte hij nog in Rotterdam-Oost/Capelle. Op 1 januari 2010 is hij in ons gebied begonnen als pastoor van de parochies H.Hart te Schiedam, St.Jan/OLV Visitatie te Schiedam, Willibrord te Vlaardingen, en Andreas, Petrus en Paulus te Maassluis. Per 1 januari 2011 werd hij tevens pastoor van de parochie Jacobus en Martinus te Schiedam-Noord en op 1 maart 2011 van de parochie H.Liduina/OLV Rozenkrans te Schiedam. De woonplaats van pastoor Charles Duynstee is Vlaardingen, waar hij een etage in het centrum bewoont.
Voor een interview met Charles Duynstee, klik op: INTERVIEW-CD.P
astor drs H.M.W. (Henri) Egging is geboren op 5 december 1958 te Heerlen. In 1990 behaalde hij aan de universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen zijn doctoraal examen pastoraaltheologie met specialisatie missiologie. Van 1992 tot 2001 was hij pastoraal werker Arbeidspastoraat bij het bisdom Rotterdam. Aansluitend werkte hij van 2001-2006 in parochies in Den Haag als pastoraal werker en als diaken. In de tussentijd volgde hij een persoonlijke leerroute bij Centrum voor priesteropleiding 'Vronesteyn' te Voorburg. Op 18 november 2006 werd hij tot priester gewijd. Vervolgens was hij pastor in Rotterdamse parochies. Per 1 januari 2013 is pastor Egging benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het regio-vicariaat Rotterdam. De benoeming tot vicaris geldt voor de duur van drie jaar. De taakverdeling vicaris - pastor in een parochie is 50% - 50%. Per 5 maart is pastor Egging benoemd als lid van het pastoraal team in onze parochie De Goede Herder.Pater dr Avin Kunnekkadan SVD is geboren in India. Hij is lid van de orde SVD (Society of the Divine Word, een internationale congregatie "Gezelschap van het Goddelijk Woord"). Tot zijn vertrek naar Nederland in 2005, gaf hij les in Indiase filosofie en religies. In Nederland werkt hij sinds 2007 als studentenpastor in Den Haag, Delft en Rotterdam (studentenparochie St. Catharina van Alexandrië). Was de voertaal aanvankelijk vooral Engels, de laatste jaren bekwaamt hij zich in de Nederlandse taal. Pater Kunnekkadan is als father Avin bekend in de deelgemeenschap H.Hart in Schiedam. In deze kerk gaat hij sinds 2006 voor in de Engelstalige viering, verzorgd door de RK gemeenschap Christ our Redeemer (Christus, onze Verlosser). De laatste jaren ging pastor Kunnekkadan ook voor in Nederlandstalige vieringen in kerken in Den Haag en in de Heilig Hartkerk te Schiedam. Sinds maart 2014 woont pastor Kunnekkadan samen met enkele medebroeders in het centrum van Schiedam, op de pastorie van de Singelkerk. Voor de helft van zijn tijd is hij werkzaam in parochie De Goede Herder.
 


Lid van van het pastorale team vanaf het eerste uur is dhr. drs. C.A. (Kees) Koeleman. Pastor Koeleman is geboren op 21 mei 1953 in Ter Aar. Hij volgde een studie theologie in Amsterdam. Van 1982 tot 1987 was hij werkzaam als volwassenenkatecheet in het dekenaat Schiedam. Van 1987 tot 2000 was hij basispastor in de interparochiële vereniging van Rotterdam-Oost en Capelle a/d IJssel. Vanaf januari 2000 was hij actief in de Willibrordparochie in Vlaardingen. Kees Koeleman woont in Rotterdam.

Elly Barendregt is medewerker van het pastoraal team.

Vanaf januari 2012 is Elly Barendregt-Koalsie medewerkster van het Pastoraal Team. Zij is geboren in 1951. Als personeelsfunctionaris is zij werkzaam geweest bij een stichting voor basisonderwijs. Een aantal jaren heeft zij beide banen gecombineerd om vanaf 2015 definitief te kiezen voor het Pastoraal Team. Elly heeft een ruime ervaring in het kerkelijk werk. Via de pastorale school heeft zij zich daartoe bekwaamd (algemeen jaar en de specialisaties: liturgie, pastoraat, opbouwwerk en kerkbestuur). Naast haar werk voor het Pastoraal Team heeft zij diverse vrijwilligerstaken. Zij was o.a. van 2000 tot juni 2009 werkvoorzitter van de toenmalige Willibrordparochie.

Het Pastoraal Team per maart 2014. Met v.l.n.r. de pastores Charles Duynstee, Mirjam Heikens, Henri Egging, Avin Kunnekkadan en Kees Koeleman. In het midden regiovicaris Ad van der Helm. Schuin achter pastor Heikens is nog net zichtbaar mgr. Paul Vismans, voormalig pastoor van de Liduinabasiliek. (Foto: 1 maart 2014, Roger Pluijm)
Installatie pastoraal team voor parochie De Goede Herder door mgr. Van den Hende op 17 september 2011 met v.l.n.r.: Kees Koeleman, Coert Biesjot, Charles Duynstee, Lidwien Meijer.
VOORMALIGE LEDEN VAN HET PASTORAAL TEAM


Tot 5 maart 2014 was C.J.M. (Coert) Biesjot als priester verbonden aan het pastoraal team. Biesjot is geboren op 24 februari 1964 te Leiden en heeft zijn priesteropleiding in Rolduc gevolgd. Op 13 mei 1989 is hij gewijd tot priester. Na zijn diakenwijding is Biesjot ruim een half jaar werkzaam geweest in de parochie H.Liduina/OLV Rozenkrans te Schiedam. Vervolgens was hij tot de zomer van 1992 kapelaan in de H.Hartparochie, ook in Schiedam. Na benoemingen in Noordwijk en Wassenaar werd Biesjot pastoor van de parochie Christus Dienaar in de Hoekse Waard.
Sinds maart 2014 woont Coert Biesjot in een klooster te Doetinchem. Voor 50% van zijn tijd is hij werkzaam in enkele kerken in Rotterdam.
Voor een interview met Coert Biesjot, klik op: INTERVIEW-CB.Van 1 juli 2011 tot 1 september 2013 was mevr. drs. L.A.M. (Lidwien) Meijer als beroepskracht verbonden aan het Pastoraal Team. Pastor Meijer is geboren op 15-4-1951 te Schiedam, waar zij werkzaam is geweest in het basisonderwijs. Zij volgde een studie theologie in Utrecht en werkt(e) als redacteur bij diverse kerkelijke tijdschriften. Zij is van 2000 tot 2004 werkzaam geweest als pastoraal werkende in de Lebuïnusparochie te Deventer. Vanaf september 2004 was zij werkzaam in de Schiedamse parochies St.Jan/Visitatie en H.Hart.
Sinds 1 September 2013 is Lidwien Meijer vrijwilligster in onze parochie. Haar woonplaats is Schiedam(-Oost).
Brief over pre-pensioen van pastor Lidwien Meijer (brief dd.4/5 mei 2013)
- Foto's afscheid Lidwien van parochianen op 9 november 2013

Van augustus 2013 tot en met december 2015 is mevr. M.J.S. (Mirjam) Heikens lid geweest van het pastoraal team. Mirjam Heikens is op 7 februari 1960 geboren te Lisse, is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. Na de HBO-opleiding verpleegkunde, werkte ze in een ziekenhuis te Amsterdam, later als wijkverpleegkundige in Rotterdam-Kralingen. In 2000 begon Mirjam aan de HBO-deeltijdstudie theologie te Amsterdam. Na het afronden in 2007 ging ze als geestelijk verzorger aan de slag in een verpleeghuis. Recent maakte ze de overstap naar het basispastoraat, eerst in de parochiefederatie Oostland, en vanaf 2013 in onze parochie De Goede Herder. Mirjam Heikens woont in Rotterdam-Zevenkamp.Voor een interview met Mirjam Heikens, klik op: INTERVIEW-MH.<=terug