ALGEMEEN     <=terug
    
Parochie De Goede Herder (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis)
Voor zaken op parochieniveau:
    - contactgegevens bestuurszaken:
parochiebestuur
    - contactgegevens pastorale zaken: pastoraal team
    - contactgegevens voor materiële noden: Parochiële Caritas Instelling

Overige informatie:
    - uitgaven van het parochiemagazine: Kerk aan de Waterweg
    - nieuws van parochie De Goede Herder: nieuwsbrieven
    - bijbelteksten over De Goede Herder: bijbelteksten

Voor zaken die deelgemeenschappen betreffen, neemt u het beste contact op met de betreffende
deelgemeenschap.
Voor financiële steun t.b.v. pastorale activiteiten en het behoud van de plaats waar we samenkomen, is de deelgemeenschap u zeer erkentelijk. Lees meer...


Per 1 juli 2011 is parochie De Goede Herder opgericht.
Op die datum fuseerden de zes parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maasluis tot één nieuwe parochie.
Met de instelling van de nieuwe parochie De Goede Herder werden bevoegdheden overgedragen van de voormalige parochies - vanaf nu "deelgemeenschappen" genoemd - naar de nieuwe parochie.De organisatie van de RK-geloofsgemeenschap in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ziet er als volgt uit:


<=terug