WELKOM OP DE WEBSITE VAN

PAROCHIE DE GOEDE HERDER

 
Voor een uitgebreid welkom,
klik op:
welkomstwoord

E-mail:
info@goedeherderparochie.nl
Laatste wijziging:
26 juli 2018

Voor kopij of opmerkingen, mail naar:
webbeheerder@goedeherderparochie.nl  Data kerkelijke feestdagen: RK-kalender
Heiligenkalender, etc.: www.heiligen-3s.nl
       
  Voor het bijbelleesrooster, bijbelvertalingen, etc.
klik op:
www.bijbel.net, of: liturgische kalender
     


  BELANGRIJK BERICHT
Op zondag 8 april 2018 heeft het parochiebestuur de stand van zaken weergegeven, als vervolg op de eerdere brief van 25 juni 2017, waarin het parochiebestuur van Parochie De Goede Herder in een brief aan de parochianen heeft kenbaar gemaakt welke weg de parochie de komende jaren zal inslaan om te zorgen dat de katholieke kerk in onze steden een toekomst heeft.
Klik op: brief 25-6-2017 aan de parochianen  

Klik op: brief 8-4-2018 aan de parochianen 
 


 


 
Onze parochie heeft een volwassen parochiemagazine, dat 4x per jaar verschijnt. Het laatste nummer (zomer 2018) is begin juni 2018 verschenen. Lees KadW-2018#2...  Parochie De Goede Herder beschikt over een zelfstandige caritasinstelling voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis:
PCI De Goede Herder.
Lees meer...
Programma van geloofsverdieping in parochie De Goede Herder: zie KadW2018#2, p21-23
   
   
Anders-dan-anders-viering:
geloof en popmuziek komen samen. Eerstvolgende viering: (precieze datum volgt nog) 2018 in de Pax Christikerk. Aanvang 11.00 uur.
Eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Ook voor parochies. Lees meer... Steun de pastorale activiteiten in onze parochie. En uw kerkgebouwen.
Lees meer...