Home Contact Wie zijn wij? Visie Aanbod Inhoud Publicaties Nieuws Links
Dr. Rudy Rijke (1950), arts.
Tijdens en na mijn studie geneeskunde deed ik wetenschappelijk onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, achtereenvolgens op de afdelingen Celbiologie & Genetica en Algemene Ziekteleer. In 1977 promoveerde ik op een medisch-biologisch onderwerp (‘Control mechanisms of cell proliferation in intestinal epithelium’) en vanaf 1978 was ik verantwoordelijk voor het onderzoek op de afdeling Algemene Ziekteleer. Vanaf die tijd heeft mijn onderzoek zich gericht op de betekenis van subjectieve factoren en processen voor ziekte, gezondheid en heling. Tussen 1975 en 1983 volgde ik verschillende psychotherapeutische trainingen en opleidingen. Vanaf 1980 heb ik supervisies, cursussen en trainingen voor hulp- en zorgverleners in de gezondheidszorg gegeven, eerst vanuit de universiteit en vanaf 1983 in het Instituut voor Ekologische Gezondheidszorg.

Binnen dit instituut gaf ik individuele begeleidingen, coaching of supervisie aan mensen met gezondheidsproblemen (vooral ‘burnout’, ‘overspannenheid’ e.d. klachten), Daarnaast was ik docent en supervisor in de onderwijsactiviteiten en begeleidde ik hulp- en zorgverleners in praktijkontwikkeling en praktijkonderzoek. In 2001 publiceerde ik het boek ‘Op zoek naar gezondheid’ om de aandacht te vestigen op de waarde van een meer gezondheidsgerichte benadering in de gezondheidszorg. Mijn interesse gaat vooral uit naar de samenhang van vitaliteit en gezondheidsproblemen met individuele ontwikkelingsprocessen van mensen in verschillende levensfasen en met ontwikkelingsprocessen in samenleving en cultuur.

Op dit moment werk ik voornamelijk als docent bij de masters-opleidingen van klinisch verloskundigen en physician assistants op de Hogeschool Rotterdam. Mijn werk bestaat uit onderwijs geven in de principes van onderzoeksmethodologie en in het begeleiden van de studenten bij hun onderzoek en het schrijven van hun mastersthesis. Daarnaast werk ik soms als gastdocent of als freelance trainer.

Mijn publicaties
J. de Vries, R.P.C. Rijke, M.J. de Vries: Body, feelings and mind in medical education - from separate entities towards integration and synthesis. Proceedings V International Conference on University Teaching, London, 1331-1340, 1979
J. de Vries, R.P.C. Rijke: Entwicklung der Identität in der Medizinerausbildung. Zeitschrift für humanistische Psychologie 3: 33-40, 1980
R.P.C. Rijke, J. de Vries, M.J. de Vries: Medische synthese. In ‘Werken aan de arts-patiënt relatie’, Uitg. Boerhaave Commissie, Leiden, 26-33, 1981
R.P.C. Rijke, J. Rijke-de Vries, M.J. de Vries: De aard en betekenis van helingsprocessen. Metamedica 62: 212-220, 1983
R.P.C. Rijke: Pijn en context. In ‘Zelfhulptechnieken’ (red. Lafaille e.a.), van Loghum Slaterus, Utrecht, IV.1.1-IV.1.18, 1984
R.P.C. Rijke: Zingeving bij ziekte en gezondheid - van een mechanistische naar een ecologische visie. In ‘Zelfhulptechnieken’ (red. Lafaille e.a.), van Loghum Slaterus, Utrecht, V.2.1.-V.2.20, 1984
R.P.C. Rijke: Cancer and the development of will. Journal of Theoretical Medicine 6:
133-142, 1985
M.M. Bakx-van Mil, R.P.C. Rijke: Zorg voor zorgverleners. In ‘Zorg thuis voor de patiënt in de terminale fase’. Uitg. P.K.V. Zuid-Holland, Zoetermeer, 41-46, 1986
R.P.C. Rijke: Wat zit er in de witte jas? In ‘De fysiotherapeut en de benadering van de hulpvrager’ (red. A.E. Monteny), Stafleu, Alphen aan de Rijn, 28-36, 1987
R.P.C. Rijke, J. Rijke-de Vries: Zingeving en verantwoordelijkheid - de subjektieve ervaring van mensen met kanker. Metamedica 67: 124-131, 1988
R.P.C. Rijke: Gezondheidsbevordering bij mensen met kanker. Integraal Kankercentrum West, Leiden, 17-29, 1989
R.P.C. Rijke: Developments in psychosomatics. In ‘Foundations of a science of health’, WHO, Regional Office Europe, Copenhagen, 19-21, 1989
R.P.C. Rijke: Health promotion for people with cancer (Abstract). In ‘Investment in health’,
WHO, Copenhagen, 148, 1990
R.P.C. Rijke, J. Rijke-de Vries: Health promotion for health professionals. In ‘Health promotion and chronic disease’ (ed. A. Kaplun), WHO Reg. Publ., Copenhagen, 354-356, 1992
R.P.C. Rijke: Health in medical science. In ‘Towards a new science of health’ (eds. Lafaille and Fulder), Routledge, London, 74-83, 1993
R.P.C. Rijke: Opbranden in het onderwijs. In ‘Mijn kind op de Vrije School’ (red. H. & J. Bussman), Uitg. Hesperia, Rotterdam, 11.1-11.5, 1994
R.P.C. Rijke: Denkbeelden over gezondheid. Rekenschap 41(2): 106-113, 1994
R.P.C. Rijke: La salute come esperienza umana. In ‘La salute come construzione sociale’ (ed. M. Ingrosso), FrancoAngeli, Milano, 57-81, 1994
R.P.C. Rijke: Choosing health. Context 39: 19-22, 1994
R.P.C. Rijke: Lernprozesse mit krebskranken. In ‘Mit Kopf, Hand, Fuss, Bauch und Herz’ (ed. H. Milz), Piper Verlag, München, 247-252, 1994
R.P.C. Rijke: Gezondheidsbevordering vanuit een ecologisch perspectief. Oncologica 14(1): 34-36, 1997
R.P.C. Rijke: Naar een bewuste dialoog in de geneeskunde - vanuit het zelf slachtoffer zijn. In ‘Zeg maar, ... ik luister’ (red. WVVH-Cie), Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, Antwerpen, 49-58, 1998
R.P.C. Rijke: Op zoek naar gezondheid (178 blz.). Lemniscaat, Rotterdam, 2001
J. Lebeer, R. Rijke: Ecology of development in children with brain impairment. Child - Care, Health & Development 29(2): 131-140, 2003
R. Junge, R. Rijke: Nieuwe arbeidsrelatie vraagt om nieuwe leiders. Management Executive 5: 19-23, 2008

N.B. Naast mijn proefschrift (‘Control mechanisms of cell proliferation in intestinal epithelium’) publiceerde ik als eerste auteur nog 13 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, die alle betrekking hadden op mijn promotie-onderzoek.