Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


        HISTORIE-3 RESERVERINGEN (jan.2011 t/m dec. 2012)  <=terug    

          Uitleg over gebruikte codes:
          (K) = kerk,
          (P) = grote zalen in de pastorie op de begane grond,
          (A) = andere delen van de kerk, pastorie of (k)elders.

   PLANBORDGEGEVENS VAN 1 JANUARI 2011 t/m 31 DECEMBER 2012


2012/4 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
vrijdag
zaterdag 1
zondag 2:(K) 9.30 pastoor C. Duynstee
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 17.00-20.30 Kerk-Soy
maandag 1:(P) 9.00 niet/vouwploeg
(K) 15.30 Kinderkoor-3
3:(P) 11.00- Zonnebloem: creadag
dinsdag 2:(K/P) 19.30 HHKoor 4:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(K/P) 19.30 HHKoor
(E) 20.00 Bestuur-DGH+Coo.
woensdag 3:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 kunstgeschiedenis-3
(K) 18.30 Kinderkoor-4
(P) 19.00 Zonnebloem
5:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
donderdag 4:(K) 18.30 Dierendag-viering
voorg.: pastor L. Meijer
koor: Kinderkoor
(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
1:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
6:(P) plm. 9.30 Van Wijk ondh.
(P) 19.30 gebedsgroep: comm.

vrijdag 5 2:ALLERZIELEN
(K) 19.00 pastor K. Koeleman
mevr. C. Smits
& H.Hartkoor
7
zaterdag 6:(A) 11.00 Gemeenteraad 3 8:(P) 16.00- mevr. J. v. Geenen
zondag 7:GEZINSVIERING
(K) 9.30 pastor K. Koeleman
& Kinderkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
4:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
met samenzang

(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
9:(K) 9.30 pastoor A. van Well
& H.Hartkoor

(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P/K) 12.00 versieren kerstmis
(P) 17.00-20.30 Kerk-Soy
maandag 8:(P) 19.30 beheercommissie 5:(K) voorbereiden rommelmarkt 10:(K) 18.30 Kinderkoor-1
(P) 19.30 beheercommissie
dinsdag 9:(K/P) 19.30 HHKoor 6:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(K) voorbereiden rommelmarkt
(K) 19.30 HHKoor
11:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 10:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 kunstgeschiedenis-4
7:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(K) voorbereiden rommelmarkt
(P) 14.00 kunstgeschiedenis-7
(P) 19.30 Lezing F.Rosier-4
12:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(K) 18.30 Kinderkoor-2
donderdag 11:(P) 19.30 gebedsgroep 8:(K/P) voorbereid. rommelmarkt
(P) 19.30 gebedsgroep
13:(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 12 9:(P) voorbereid. rommelmarkt
(K) 11.30 uitvaart J.Osterholt
(K) voorbereiden rommelmarkt
14:(K) 9.00- orgelstemmen Slooff
(K) 10.00- kerkversieren
(K) 18.30 Combo Gezinsviering
zaterdag 13 10:(K/P) 10.00- Rommelmarkt 15
zondag 14:(K) 9.30 mevr. C. Smits
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
11:(K) 9.30 pastoor A. van Well
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
16:(K) 9.30 pastoor H. Spruijt
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 17.00-20.30 Kerk-Soy
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
maandag 15 12:(P) 19.30 beheercommissie 17:(P) 9.00 niet/vouwploeg
(K) 11.00 Willibrordusschool
(P) 13.00 Zonnebloem
(K) 19.00 Bernardusschool
dinsdag 16:(P) 8.30 Wijklunch 12.00
(K/P) 19.30 HHKoor
13:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(K/P) 19.30 HHKoor
18:(P)9.00-17 Zonnebloem 10.00
(K) 18.30 Kinderkoor-3
(K/P) 19.30 HHKoor
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
woensdag 17:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 kunstgeschiedenis-5
(P) 19.30 Lezing F.Rosier-1
14:(KTP) 8.00 Monumentenwacht
(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 kunstgeschiedenis-8
19:(K) 8.30 Jozefschool 9.30
(P) 9.00 niet/vouwploeg
(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 muziekgeschiedenis
over kerstmuziek
(K) 14.00 Bernardusschool 15
(K) 16.30 Willibr.school
donderdag 18:(P) 19.30 gebedsgroep
(P) 12.00- Herfst-Zonnebloem
15:(KTP) 8.00 Monumentenwacht
(P) 19.30 gebedsgroep
20:(K) 18.30 Kinderkoor-4
(K) 19.45 Gelegenheidskoor
(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 19:(P) 20.00 GiZ-Filmavond 16:(P) 20.00 GiZ-Filmavond 21:(P) 9.00- bloemstukken maken
zaterdag 20:(P) 10.00- Fam. de Leede 17 22:(P) 16.00-21.00 Kerk-Soy
zondag 21:(K) 9.30 pastoor C. Duynstee
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
18:(K) 9.30 mevr. C. Smits
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 17.00-20.30 Kerk-Soy
23:(K) 9.30 pastoor C. Duynstee
met H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(K) 17.00- Kerstlichtjestocht
(P) 17.00-20.30 Kerk-Soy
maandag 22 19:(P) 19.30 beheercommissie 24:KERSTMIS
(P) 18.00 Engelstalige viering
(K) 19.00 pastor K. Koeleman
& Kinderkoor
(K) 22.15 pastor A. van Well
& H.Hartkoor
dinsdag 23:(P) 19.00 Zonnebloem
(K/P) 19.30 HHKoor
20:(P) 8.30 Wijklunch 12.00
(K/P) 19.30 HHKoor
25:EERSTE KERSTDAG
(K) 9.30 pastor K. Koeleman
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
woensdag 24:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 19.30 Lezing F.Rosier-2
21:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 ??? kunstgesch.???
(E) 20.00 vergadering PG
26:TWEEDE KERSTDAG
(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
mevr. C. Smits
donderdag 25:(P) 19.30 gebedsgroep 22:(P) 19.30 gebedsgroep 27:(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 26 23 28
zaterdag 27 24:(P) 17.00-24.00 Bulut-maaltijd 29
zondag 28:(K) 9.30 pastor L. Meijer
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
25:(K) 9.30 pastoor A. van Well
                 & H.Hartkoor
(P) 10.20 Voorlichtingsbijeen-
        komst Vriendenstichting
        en koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 17.00-20.30 Kerk-Soy
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
30:(K) 9.30 pastor K. Koeleman
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 14.00-17.00 Kerk-Wendy
(P) 17.00-20.30 Kerk-Soy
maandag 29:(P) 9.00 niet/vouwploeg
(K) 11.45 uitvaart J.Companus
26:(P) 9.00 niet/vouwploeg 31
dinsdag 30:(K/P) 19.30 HHKoor
(E) 20.00 vergadering PG
27:(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 31:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 kunstgeschiedenis-6
(K) 19.00 vergadering vrijw.
(P) 19.30 Lezing F.Rosier-3
28:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
donderdag 29:(Kelder) begin scherm maken
(Kelder) opslag spullen Wendy
(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 30:(P) 20.00 GiZ-Filmavond
zaterdag


2012/3 JULI AUGUSTUS SEPTEMBER
vrijdag
zaterdag 1
zondag 1:(K) 9.30 pastor K. Koeleman
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
2:(K) 9.30 pastoor C. Duijnstee
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 2 3
dinsdag 3 4:(K/P) 19.30 HHKoor
(P) 19.30 Zonnebloem
woensdag 4 1 5
donderdag 5:(P) 19.30 gebedsgroep: comm 2:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
6:(P) 19.30 gebedsgroep: comm
vrijdag 6 3 7
zaterdag 7 4 8:(P) 9.00- Bridgedag De Leede
zondag 8:(K) 9.30 pastoor A. van Well
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
5:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
met samenzang

(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(K) ??.00 Doop x2 fam.Soares
9:(K) 9.30 pastoor A. van Well
& H.Hartkoor

(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 9:(P) 19.30 beheercommissie 6 10:(P) 19.30 beheercommissie
(E) 20.00 Vriendenstichting
dinsdag 10 7 11:(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 11 8 12:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
donderdag 12:(P) 19.30 gebedsgroep 9:(P) 19.30 gebedsgroep 13:(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 13 10 14
zaterdag 14 11 15
zondag 15:(K) 9.30 pastoor A. van Well
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
12:(K) 9.30 pastoor A. van Well
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
16:(K) 9.30 pastoor A. van Well
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 16 13 17:(P) 19.30 beheercommissie
dinsdag 17 14 18:(P) 8.30 Wijklunch 12.00
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 18 15 19:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 kunstgeschiedenis-1
donderdag 19:(P) 19.30 gebedsgroep 16:(P) 19.30 gebedsgroep 20:(K) 8.30 Jozefschool 9.30
(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 20 17 21
zaterdag 21 18 22
zondag 22:(K) 9.30 pastor L. Meijer
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
19:(K) 9.30 pastor L. Meijer
mevr. C. Smits
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
23:(K) 9.30 pastoor C. Duynstee
met Oostercantorij
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 23 20 24
dinsdag 24 21:(K/P) 19.30 HHKoor 25:(K) 18.30 Kinderkoor-1
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 25 22
26:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 kunstgeschiedenis-2
(E) 20.00 vergadering PG
donderdag 26:(P) 19.30 gebedsgroep 23:(P) 19.30 gebedsgroep 27:(K) 18.30 Kinderkoor-2
(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 27 24 28
zaterdag 28 25 29(P) 9.00- Bridgedag De Leede
zondag 29:(K) 9.30 mevr. C. Smits
pastor L. Meijer
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 14.00- Feest Weltevrede
26:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
30:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
maandag 30 27:(P) 9.00 niet/vouwploeg
dinsdag 31 28:(K) 19.30 HHKoor
(P) 19.30 DGH-parochiebest.
woensdag 29:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr
donderdag 30:(P) 19.30 gebedsgroep
(E) 20.00 vergadering PG
vrijdag 31
zaterdag


2012/2 APRIL MEI JUNI
vrijdag
zaterdag
zondag 1:(K) 9.30 PALMPASEN
pastor L. Meijer
kinderkoor &
gelegenheidskoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(K) 13.00 voorbereidingen KKI
maandag 2
dinsdag 3:(K/P) 19.30 HHKoor 1:(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 4:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 10.00 Lentemiddag Zonnebl
(P) 19.30 VVE-Boston (20.00)
2:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 cursus muz.gesch-2
donderdag 5:(K) WITTE DONDERDAG
9.30 Jozefschool
11.00 Willibrordusschool
19.00 pastoor Van Well
& H.Hartkoor
3:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
(P-1e) 19.30 DGH-ledenadmin.

vrijdag 6:(K) GOEDE VRIJDAG
15.00 Kruisweg
mevr. C. Smits
& H.Hartkoor
19.30 Lucaspassie
Cantorij Warmond
+ solisten
4:(P) 15.00-24.00 fam-feest O.V. 1
zaterdag 7:(K) 22.00 PAASWAKE
pastoor A. van Well
& H.Hartkoor
5 2:(K) generale repetitie
communiefeest
(K) 13.00 Kinderkoor-4
zondag 8:EERSTE PAASDAG
(K) 9.30 pastoor C. Duijnstee
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(K) 13.00 voorbereidingen KKI
6:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
met samenzang

(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
3:(K) 9.30 COMMUNIEFEEST
pastoor C. Duijnstee
met Kinderkoor

(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 9:TWEEDE PAASDAG
(K/P) 10.00 voorbereiding KKI
(K) 14.00 paasviering KKI
(K) 18.00-20.00 KKI
7 4
dinsdag 10:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(P/K) opbouwen rommelm.
(P) Van Wijk reparatie ketel
(P) 15.45 communicantjes-2
(K/P) 19.30 HHKoor
8:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(K) 19.30 HHKoor
5:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 11:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P/K) opbouwen rommelm.
9:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 cursus muz.gesch-3
(P) 19.30 VVE-Atlanta 20.00
6:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
donderdag 12:(P/K) opbouwen rommelm.
(P) 19.30 gebedsgroep
10:(P) 19.30 gebedsgroep 7:(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 13:(P/K) opbouwen rommelm. 11 8:(K) 8.45 pastor C. Biesjot, pr.
& H.Hartkoor

VRIJWILLIGERSFEEST
(A) 9.30 Molen Nolet
(P) ??.?? warme lunch
zaterdag 14:(P/K) ROMMELMARKT 12 9:(P) 10.00- fam. Hamerslag
zondag 15:(K) 9.30 pastor K. Koeleman
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
13:(K) 9.30 pastoor C. Duijnstee
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
10:(K) 9.30 deken C. Bergs
pastoor H. Spruyt
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 16:(P) 19.30 beheercommissie 14:(P) 19.30 beheercommissie 11:(P) 19.30 beheercommissie
dinsdag 17:(P) 8.30 Wijklunch 12.00
(P) 15.45 communicantjes-3
(K/P) 19.30 HHKoor
15:(P) 15.45 communicantjes-5
(K) 15.45 Kinderkoor-1
(K/P) 19.30 HHKoor
12:(K) 9.00 Speurtocht Jozef-3A
(K) 10.30 Speurtocht Jozef-3B
(P) 8.30 Wijklunch 12.00
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 18:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 19.30 VVE-Atlanta 20.00
(P) 20.00 werkgrp. commun.
16:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 cursus muz.gesch-4
(P) 20.00 DGH-lezing Heiligen
13:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) v.a. 10.00 v.Wijk onderhoud
donderdag 19:(P) 19.30 gebedsgroep 17: HEMELVAARTSDAG
(P) 19.30 gebedsgroep
14:(K) 19.00 Liduinaviering
pastor L. Meijer
& H.Hartkoor
(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 20:(P/K) 9.30 Vriendenstichting 18 15
zaterdag 21:(P) 10.00-12.Sam kledingactie 19 16
zondag 22:(K) 9.30 pastoor A. van Well
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
20:(K) 9.30 pastor L. Meijer
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
17:(K) 9.30 pastor C.Biesjot, pr.
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 23 21 18:(P) 19.30 beheercommissie
dinsdag 24:(P) 15.45 communicantjes-4
(K/P) 19.30 HHKoor
22:(K) 9.00 Speurtocht Jozef-7A
(K) 10.30 Speurtocht Jozef-7B
(P) 8.30 Wijklunch 12.00
(P) 15.45 communicantjes-6
(K) 15.45 Kinderkoor-2
(P) 19.00 Zonnebloem
(K/P) 19.30 HHKoor
19:(K) 9.00 Speurtocht Jozef-3C
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 25:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 cursus muz.gesch-1
23:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 cursus muz.gesch-5
(P/K) 20.00 ouderavond comm
20:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
donderdag 26:(P) 19.30 gebedsgroep 24:(P) 19.30 gebedsgroep 21:(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 27 25:(P) 20.00 GiZ-filmavond 22
zaterdag 28 26 23
zondag 29:(K) 9.30 mevr. C. Smits
& ???
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
27:PINKSTEREN
(K) 9.30 pater K. de Rooij
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
24:(K) 9.30 pastoor H. Spruyt
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
maandag 30:(P) 9.00 niet/vouwploeg 28:TWEEDE PINKSTERDAG 25:(P) 9.00 niet/vouwploeg
dinsdag 29:(P) 9.00 niet/vouwploeg
(P) 15.45 communicantjes-7
(K/P) 19.30 HHKoor
26:(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 30:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 20.30 Groep misintenties
27:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
donderdag 31:(K) 18.30 Kinderkoor-3
(P) 19.30 gebedsgroep
28:(K) 9.30 Jozefschool
(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 29
zaterdag 302012/1 JANUARI FEBRUARI MAART
vrijdag
zaterdag
zondag 1:(K) 9.30 mevr. C. Smits
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie

(P) 12.30- Fam. Franken
maandag 2
dinsdag 3:(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 4:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr. 1:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 Kunstgeschied.-3
donderdag 5:(P) 19.30 gebedsgroep 2:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
1:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
vrijdag 6 3 2:(P) 10.00 Engelstalige viering
i.v.m. internat.vrouwendag
zaterdag 7 4 3
zondag 8:(K) 9.30 pastor K. Koeleman
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
5:(K) 9.30 pastoor C. Duijnstee
met samenzang

(P) 10.20 koffiedrinken HH
(Kelder) 11.00 platen verven
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
4:(K) 9.30 pastoor C. Duijnstee
met samenzang

(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 9:(P) 19.30 beheercommissie 6 5
dinsdag 10:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(K/P) 19.30 HHKoor
7:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(K) 19.30 HHKoor
6:(P) 9.00-15: controle bisdom
(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 11:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(K/P) 20.00 Gelegenheidskoor
8:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 Kunstgeschied.-4
7:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 Kunstgeschied.-7
donderdag 12:(P) 19.30 gebedsgroep 9:(P) 19.30 gebedsgroep 8:(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 13 10 9
zaterdag 14 11 10
zondag 15:(K) 9.30 pastoor A. de Lange
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(K) 12.30 opruimen kerst
12:(K) 9.30 mevr. C. Smits
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
11:(K) 9.30 pastor C.Biesjot, pr.
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 16 13:(P) 19.30 beheercommissie 12: (P) 13.30 vergad.: scherm
(P) 19.30 beheercommissie
dinsdag 17:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
(P) 8.30 Wijklunch 12.00
(P) 19.00 Zonnebloem
(K/P) 19.30 HHKoor
14:(K/P) 19.30 HHKoor 13:(P) 14.00 Zonnbloem-verg
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 18:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 Kunstgeschied.-1
15:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 Kunstgeschied.-5
(P) 19.30 DGH-werkgrpn jeugd
14:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 Kunstgeschied.-8
(K) 18.30 Kinderkoor-1
(K) 19.00 Gelegenheidskoor-1
donderdag 19:(P) 19.30 gebedsgroep
(K/P) 20.00 Gelegenheidskoor
16:(P) 19.30 gebedsgroep 15:(P) 19.30 gebedsgroep
vrijdag 20 17 16
zaterdag 21 18 17
zondag 22:(K) 9.30 pastor K. Koeleman
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
19:(K) 9.30 pastor C. Biesjot,pr.
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
18:(K) 9.30 pastoor A. van Well
met samenzang
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 23 20 19:(K) 18.30 Kinderkoor-2
(P) 19.30 beheercommissie
dinsdag 24:(K/P) 19.30 HHKoor 21:(P) 8.30 Wijklunch 12.00
(K/P) 19.30 HHKoor
20:(P) 8.30 Wijklunch 12.00
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 25:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 Kunstgeschied.-2
22: ASWOENSDAG
(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(P) 14.00 Kunstgeschied.-6
(P) 20.00 info communieproject
21:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
(K) 19.00 Gelegenheidskoor-2
donderdag 26:(P) 10.30 pastoresberaad
(P) 19.30 gebedsgroep
(K/P) 20.00 Gelegenheidskoor
23:(P) 19.30 gebedsgroep 22:(P) 19.30 gebedsgroep
(P) 19.45 koorbestuur
vrijdag 27 24 23:(P) 19.30 GiZ-filmavond
zaterdag 28 25 24
zondag 29:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
& Gelegenheidskoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
26:(K) 9.30 pastor L. Meijer
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
(P) 19.30 redactie Gorzenklok
25:(K) 9.30 pastoor A. van Well
& H.Hartkoor
(P) 10.20 koffiedrinken HH
(K) 11.00 Eng.Parochie
(P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
maandag 30:(P) 9.00 niet/vouwploeg 27:(P) 9.00 niet/vouwploeg 26:(K) 20.00 Gelegenheidskoor-3
dinsdag 31:(K/P) 19.30 HHKoor 28:(K/P) 19.30 HHKoor 27:(P) 15.45 communicantjes-1
(P) 19.00 Zonnebloem
(K/P) 19.30 HHKoor
woensdag 29:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr. 28:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
donderdag 29:(P) 15.30 Palmpaas versieren
(P) 19.30 gebedsgroep
(K) 18.30 Kinderkoor-3
(K) 19.00 Gelegenheidskoor-4
vrijdag 30
zaterdag 31:(K) 12.00 doop Sue-Dellys


2011/4  OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER
       
 vrijdag      
 zaterdag  1    
 zondag  2:(K) 9.30 pastor C. Duynstee
                met samenzang
   (P) 10.20 koffiedrinken HH
   (K) 11.00 Eng.Parochie
   (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
   (K) 15.00:doop Bianca,Rianne
   
 maandag  3    
 dinsdag  4:(P) 10.00- pastoresberaad ...
   (K) 18.30-20.00 diaken R. Dits
         dierenzegening, kinderkoor
    (K/P) 19.30 HHKoor
 1:(P) ??.?? GiZ:spelletjestoernooi
   (K/P) 19.30 HHKoor 
 
 woensdag  5:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
    (P) 14.00 Muziekgeschied.-2
 2:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
   (P) 14.00 Kunstgeschied.-? VR
   (P) 14.00 Muziekgeschied.-5
       
ALLERZIELEN
   (K) 19.00 mevr. C. Smits
                 & H.Hartkoor
   (K) 20.00 koffiedrinken HH
   (P) lezing-3 F.Rosier
 
 donderdag  6:(P) 19.30 gebedsgroep  3:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
 1:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
 vrijdag  7:(P) 19.30 bestuur DGH  4  2
 zaterdag  8  5:(P) 16.00 Feest H. Ronteltap  3
 zondag  9:(K) 9.30 mevr. C. Smits
                & H.Hartkoor
    (P) 10.20 koffiedrinken HH
    (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 6:(K) 9.30 pater A. Heeren SDB
                diaken Collignon
                met samenzang

     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
     (K) 15.00 doop 2xGriffioen,CD
 4:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
                met samenzang

    (P) 10.20 koffiedrinken HH
    (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  10:(K) 19.00 overleg KKI-R'dam
     (P) 19.30 beheercommissie
     (K) 20.00 Wijkoverleg
 7  5
 dinsdag  11:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
     (K/P) 19.30 HHKoor
 8:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
   (P) 19.30 lezing pater L. de Jong
   (K) 19.30 HHKoor
   (P-1e) 19.30 Zonnebloem
 6:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
    (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  12:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Muziekgeschied.-3
 9:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
   (P) 14.00 Kunstgeschied.-1
   (P) lezing-3 F.Rosier
 7:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
   (P) 14.00 Kunstgeschied.-5
 donderdag  13:(P) 19.30 gebedsgroep  10:(P) 19.30 gebedsgroep  8:(K) 18.30 Kinderkoor-1
    (P) 19.30 gebedsgroep
    (K) 19.45 Gelegenheidskoor-1
 vrijdag  14:(P) 20.00 GiZ: Filmavond  11:(P) 20.00 GiZ: Filmavond  9
 zaterdag  15  12  10
 zondag  16:(K) 9.30 pastoor A.van Well
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
  
   (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 13:(K) 10.30 pater L. de Jong 
              & Oeral Kozakkenkoor
     (K) 12.00 koffiedrinken HH
     (P) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 11:(K) 9.30 mevr. C. Smits
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
     (P/K) 12.30 kerkversieren
 maandag  17  14:(P) 19.30 beheercommissie  12:(K) 15.30 Kinderkoor-2
     (P) 19.30 beheercommissie
 dinsdag  18:(P) 8.30-14.00 wijklunch
     (K/P) 19.30 HHKoor
 15:(P) 8.30-14.00 wijklunch
     (K/P) 19.30 HHKoor
 13:(K/P) 19.30 HHKoor
     (P) 19.30 Zonnebloem
 woensdag  19:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Muziekgeschied.-4
 
    (P) 14.00-16.00 GiZ: lezing
     (P) lezing-1 F.Rosier
 16:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
   (P) 14.00 Kunstgeschied.-2
 14:(K) 9.30 rondl. Gorzenschool
     (P) 8.00-17.00: Zonnebloem
     (P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (K) 19.45 Gelegenheidskoor-2
 donderdag  20:(P) 19.30 gebedsgroep  17:(P) 19.30 gebedsgroep  15:(P) 19.30 gebedsgroep
     (K) 18.30 Kinderkoor-3
 vrijdag  21  18  16
 zaterdag  22  19:(K) 19.00 dhr. S. Jonge
                   met samenzang  
     (P) 20.00 feest Silvio
 17
 zondag  23:(K) 9.30 pastor K. Koeleman
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
     (P) 14.00 GiZ: Mannenpraat
 20:(K) 9.30 mevr. C. Smits
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
    (P) 13.30-16.00 GiZ: ruilbeurs
 18:(K) 9.30 pastor C. Biesjot,pr.
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
     (K/P) 17.00 Kerstlichtjestocht
 maandag  24  21  19:(K) 11.30 Uitvaart mvr.Meijer
          mmv. C.Biesjot, H.Hkoor
     (K) 14.00-15 oefenen Willibr.
     (K) 19.45 Gelegenheidskoor-3
 dinsdag  25:(K) opbouw rommelmarkt
     (K/P) 19.30 HHKoor
 22:(P) 15.30: dozen versieren
     (K/P) 19.30 HHKoor
 20:(K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  26:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Muziekgeschied.-4
     (P/K) opbouw rommelmarkt
     (P) lezing-2 F.Rosier
 23:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
   (P) 14.00 Kunstgeschied.-3
 21:(K) 8.30-11 Jozefschool 9.30
     (P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
   (P) 14.00 Kunstgeschied.-? VR
   (K) 16.00-17 Bernardusschool
     (K/P) 19.30 HHKoor
 donderdag  27:(P/K) opbouw rommelmarkt
     (P) 19.30 gebedsgroep
 24:(P) 19.30 gebedsgroep  22:(K) 9.30-12 Willibr.10.00
     (K) 18.30 Kinderkoor-4
     (K) 19.00 Gelegenheidskoor-4
     (P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  28:(P/K) opbouw rommelmarkt  25:(P) 16.00 Feest H. Ronteltap  23  
 zaterdag  29:(P/K) ROMMELMARKT
      opening: 10.00-15.00  VR
 26  24: KERSTMIS
 (P) 18.00 Engelstalige viering
 (K) 19.00 pastor L. Meijer 
              & Kinderkoor
              & Gelegenheidskoor
 (K) 22.00 pastoor A. van Well
              & H.Hartkoor
 zondag  30:(K) 9.30 pastoor C. Duynstee
                 & Kinderkoor
    (P) 10.20 koffiedrinken HH
   
 (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
    (K/P) 13.00 repetitie Animato
    (K) 16.00 Requiem van Faure
                  & Animato
    (P) 19.30 redactie Gorzenklok
 27:(K) 9.30 pastor L. Meijer
                 & H.Hartkoor
   (P) 10.20 koffiedrinken HH
  
 (K) 11.00 Eng.Parochie
   (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
   (P) 19.30 redactie Gorzenklok
 25: EERSTE KERSTDAG
     (K) 9.30 pastoor C.Duynstee
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  31:(P) 9.00 niet/vouwploeg
     (K/P) 19.30 HHKoor
 28:(P) 9.00 niet/vouwploeg  26: TWEEDE KERSTDAG
      (geen viering)
(K) 11.15: doop Jeffrey de Koster
 dinsdag    29:(K/P) 19.30 HHKoor  27:(K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag    30:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Kunstgeschied.-4
 28:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
   (P) 14.00 Kunstgeschied.-? VR
 donderdag      29:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag      30
 zaterdag      31


2011/3  JULI  AUGUSTUS  SEPTEMBER
       
 vrijdag  1    
 zaterdag  2    
 zondag  3:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
                met samenzang
   (P) 10.20 koffiedrinken HH
   (K) 11.00 Eng.Parochie
   (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
   
 maandag  4  1  
 dinsdag  5:(A) 19.30 pastoraatsgroep    
 woensdag  6  3  
 donderdag  7:(P) 19.30 gebedsgroep: comm  4:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
 1:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
 vrijdag  8:(K/P) 18.00 gebedsgroep/feest  5  2:(K) 20.00 koorrepetitie DGH
 zaterdag  9  6  3
 zondag  10:(K) 9.30 pastoor A. van Well
                 met samenzang
    (P) 10.20 koffiedrinken HH
    (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 7:(K) 9.30 pastoor H. Spruyt
                met samenzang

     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 4:(K) 9.30 pastor L. Meijer
                met samenzang

    (P) 10.20 koffiedrinken HH
    (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  11  8  5:(K) 8.00-16.00 orgelstemmen
 dinsdag  12:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak  9:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak  6:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
    (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  13  10  7:(P) 9.30 pastor C.Biesjot, pr.
 donderdag  14:(P) 19.30 gebedsgroep  11:(P) 19.30 gebedsgroep  8:(K) 8.30-11 Jozefschool 9.30
    (P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  15:(Kelder): 18.00-24.00 DNW  12  9
 zaterdag  16:(Kelder): 8.00-22.00 DNW  13  10:(K) 10.00-15.00
           Open Monumentendag
      (K) 10.00-15.00 koorrepetitie
              Gelegenheidskoor DGH
      (P) 9.00/ bridgedag Leede    
 zondag  17:(K)9.30 pastoor Ch.Duynstee
                 met samenzang
     (Kelder): 9.30-20.00 DNW
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
  
   (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 14:(K) 9.30 pastor C. Koeleman
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 11:(K) 9.30 pastoor Ch.Duynstee
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  18  15:(P) 13.00 Overleg H.Hartkoor  12:(P) 19.30 beheercommissie
 dinsdag  19  16  13:(K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  20  17  14:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
 donderdag  21:(P) 19.30 gebedsgroep  18:(P) 19.30 gebedsgroep  15:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  22  19  16
 zaterdag  23  20  17:(K/P) 16.00 voorbereidingen
      (K) 18.00 start parochie DGH
           mgr. v.d. Hende, e.v.a.
           met ''Goede Herderkoor''
 zondag  24:(K) 9.30 pastor L. Meijer
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 21:(K) 9.30 pater A. Heeren SDB
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 18:(K) 9.30 pastoor H. Spruyt
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
    (P) 13.30-16.00 GiZ: ruilbeurs
 maandag  25  22  19
 dinsdag  26  23:(K/P) 19.30 HHKoor  20:(P) 8.30-14.00 wijklunch
     (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  27  24  21:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
 donderdag  28:(P) 19.30 gebedsgroep  25:(P) 19.30 gebedsgroep  22:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  29  26  23  
 zaterdag  30  27  24
 zondag  31:(K) 9.30 mevr. C. Smits
                  met samenzang
    (P) 10.20 koffiedrinken HH
   
 (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 28:(K) 9.30 pastor C.Biesjot. pr.
                 & H.Hartkoor
   (P) 10.20 koffiedrinken HH
  
 (K) 11.00 Eng.Parochie
   (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
   (P) 19.30 redactie Gorzenklok
 25:(K) 9.30 mevr. C. Smits
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag    29:(P) 19.30 beheercommissie
     (P) 9.00 niet/vouwploeg
 26:(P/A) 8.00 bliksemleid.toren
     (P) 9.00 niet/vouwploeg
 dinsdag    30:(K/P) 19.30 HHKoor  27:(P) Zonnebloem Herfstmiddag
     (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag    31  28:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Muziekgeschied.-1
 donderdag      29:(P) 9.00 niet/vouwploeg
     (P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag      30


2011/2  APRIL  MEI  JUNI
       
 vrijdag  1    
 zaterdag  2    
 zondag  3:(K) 9.30 mevr. C. Smits
                met samenzang
   (P) 10.20 koffiedrinken HH
   (K) 11.00 Eng.Parochie
   (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
1:(K) 9.30 pastoor A. van Well
                met samenzang
   (P) 10.20 koffiedrinken HH
   (K) 11.00 Eng.Parochie
   (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 
 maandag  4:(K) 20.00 Gelegenheidskoor  2  
 dinsdag  5:(P/K) opbouwen rommelmarkt
    (P) 16.00 Communicantjes-2
    (K/P) 19.30 HHKoor
 3:(K/P) 19.30 HHKoor   
 woensdag  6:(P/K) opbouwen rommelmarkt
    (P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
    (P) 14.00 Kunstgeschied.-4
    (K) 20.00 Gelegenheidskoor
 4:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
    (P) 14.00 Kunstgeschied.-8
 1:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
    (P) 19.30 Zonnebloem
    (P) 20.00 VVE Atlanta
 donderdag  7:(P/K) opbouwen rommelmarkt
    (K) 18.30 Kinderkoor
    (P) 19.30 gebedsgroep: comm.
 5:(K) 19.30 gebedsgroep: comm.  2:HEMELVAART
    (geen ochtendviering)
    (P) 19.30 gebedsgroep comm.
 vrijdag  8:(P/K) opbouwen rommelmarkt  6:(P) 19.00 zaalhuur Silvio  3
 zaterdag  9:(P/K) ROMMELMARKT
            opening: 10.00-15.00
    (K) 10.00-12.00 Sams Kleding
 7  4
 zondag  10:(K) 9.30 pastoor Ch.Duynstee
                 deken Chris Bergs
                 & H.Hartkoor
    (P) 10.20 koffiedrinken HH
    (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 8:(K) 9.30 mevr. C. Smits
                & H.Hartkoor

     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 5:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
                mevr. C. Smits
                met samenzang

    (P) 10.20 koffiedrinken HH
    (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  11:(K) 18.30 Kinderkoor en
                   Gelegenheidskoor
      (P) 19.30 kerkbestuur
 9:(P) 19.30 kerkbestuur  6:(P) 19.30 kerkbestuur
 dinsdag  12:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
     (P) 16.00 Communicantjes-3
     (K/P) 19.30 HHKoor
 10:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
     (P) 16.00 Communicantjes-5
     (K/P) 19.30 HHKoor
 7:(K) 8.45 speurtocht Jozef-gr7A
   (K) 10.15 speurtocht Jozef-gr7B
   (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  13:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Kunstgeschied.-5
 11:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
      (P) 14.00 Kunstgeschied.-7
 
     (P) 20.00 Ouderavond
         Werkgroep communicantjes
 8:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
 donderdag  14:(P) 15.30 Palmpaasstokken
                   versieren
     (P) 19.30 gebedsgroep
 12:(K) 18.30 Kinderkoor-rep.1
     (P) 19.30 gebedsgroep
 9:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  15  13:(K) 14.00 speurtocht Willi-gr7  10
 zaterdag  16  14  11
 zondag  17:PALMPASEN
     (K) 9.30 pastor K.Koeleman
                  pastor L. Meijer

                  met Kinderkoor en
                  Gelegenheidskoor,
     Communicantjes voorstellen
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
  
   (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 15:(K) 9.30 pastoor Ch.Duynstee
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
     (P) 13.30 GiZ: Ruilbeurs
 12: PINKSTEREN
     (K) 9.30 pater A. Heeren
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  18:(P) 9.00-18.00 Fam.Rieken
     (K) 9.30 pastoor A. van Well
                  & H.Hartkoor
     (P) 19.30 kerkbestuur
 16  13: TWEEDE PINKSTERDAG
      (geen viering)
 dinsdag  19:(P) 8.30-14.00 wijklunch
     (P) 16.00 Communicantjes-4
     (P) 19.00 Zonnebloem
     (K/P) 19.30 HHKoor
 17:(P) 8.30-14.00 wijklunch
     (P) 16.00 Communicantjes-6
     (K) 16.00 Kinderkoor-rep.2
     (K/P) 19.30 HHKoor
 14:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
     (K/P) 19.30 HHKoor
     LIDUINA-VIERING en LEZING
     (K) 19.00 pastor C. Biesjot, pr.
                  & H.Hartkoor
     (K/P) 20.00 Lezing dhr.F.Rosier
 woensdag  20:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Kunstgeschied.-5
     (P) 20.00 VVE Boston
 18:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
    (K) 11.00 speurtocht Willi-gr8
    (P) 14.00 Kunstgeschied.-8
 15:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (K) 14.30 uitvaart mevr. Favier
 donderdag  21: WITTE DONDERDAG
     (K) 9.30 St. Jozefschool
     (K) 11.00 St.Willibr.school
     (K) 19.00 pater A. Heeren
                   & H.Hartkoor
     (P) 19.30 gebedsgroep
   (P/K) 20.00 programma WAKE
 19:(P) 19.30 gebedsgroep  16:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  22: GOEDE VRIJDAG
     (K) 15.00 pastor K.Koeleman
                   pastor L. Meijer
                   & H.Hartkoor
 20  17:(K) 19.00 Viering H.Hart
           pastor C. Biesjot, pr.
                  & H.Hartkoor
     (P) 20.00 H.Hartfeest voor
                  vrijwilligers
 zaterdag  23: PAASWAKE
      (K) 20.00 pastoor J. de Lange
                    & H.Hartkoor
 21:(P) feest P. Weltevrede  18
 zondag  24: EERSTE PAASDAG
     (K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie:
                   PAASBRUNCH
 22:(P) 9.00 Communicantjes-7
     (K) 9.30 pastor L. Meijer
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 19:(K) 9.30 pastoor Ch.Duynstee
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  25: TWEEDE PAASDAG
      (geen viering)
      (P) fam. De Wolf  =VR=
 23:(K) 8.45 speurtocht Jozef-gr3A
    (K) 10.15 speurtocht Jozef-gr3B
    (K) 18.30 Kinderkoor-rep.3
 20
 dinsdag  26:(K/P) 19.30 HHKoor  24:(K/P) 19.30 HHKoor  21:(K) 10.45 speurtocht Willi-gr3
     (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  27:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Kunstgeschied.-6
   (P) 20.00 Werkgroep 1e Comm.
   (P) 20.00 Bijeenkomst kelder
 25:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
      (P) 20.00 Ouderavond
                   communicantjes
 22:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
 donderdag  28:(P) 19.30 gebedsgroep  26:(K) 8.45 speurtocht Jozef-gr3C
     (K) 18.30 Kinderkoor-rep.4
     (P) 19.30 gebedsgroep
 23:(K) 9.30 St.Jozefschool
     (P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  29:(P) 20.00 GiZ: filmavond  27  24  
 zaterdag  30 (Koninginnedag)  28:(K) 11.00 Communicantjes-8
     (K) 12.30 Kinderkoor-rep.5
 25
 zondag    29:(K) 9.30 1e H. COMMUNIE
                 pastor C. Biesjot, pr.
                 en Kinderkoor
   (P) 10.20 koffiedrinken HH
  
 (K) 11.00 Eng.Parochie
   (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
   (P) 19.30 redactie Gorzenklok
 26:(K) 9.30 pastor K.Koeleman
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag    30:(P) 9.00 niet/vouwploeg
    (K) 10.45 speurtocht Willi-gr3
 27:(P) 9.00 niet/vouwploeg
 dinsdag    31:(K/P) 19.30 HHKoor  28:(K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag      29:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
 donderdag      30:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag      


2011/1  JANUARI  FEBRUARI  MAART
       
 vrijdag      
 zaterdag  1:(P) 12.00-18.00 fam.Franken    
 zondag  2:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
                met samenzang
   (P) 10.20 koffiedrinken HH
   (K) 11.00 Eng.Parochie
   (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
   
 maandag  3    
 dinsdag  4:(K/P) 19.30 HHKoor  1:(K/P) 19.30 HHKoor   1:(K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  5:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.  2:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
    (P) 14.00 Muziekgeschied.-3
 2:(P) 9.30 mevr. C. Smits
 donderdag  6:(P) 19.30 gebedsgroep  3:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
    (P) 20.00 RvK-Schiedam
 3:(P) 19.30 gebedsgroep: comm.
 vrijdag  7  4  4:(P) 19.00 GIZ-Marialezing
 zaterdag  8  5  5
 zondag  9:(K) 9.30 pastor K. Koeleman
                 & H.Hartkoor
    (P) 10.20 koffiedrinken HH
    (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
    (K) ??.?? inzegening ramen
 6:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
                met Oostercantorij

     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 6:(K) 9.30 pastoor Ch.Duynstee
                pastor L. Meijer
                met samenzang

    (P) 10.20 koffiedrinken HH
    (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  10:(P) 19.30 kerkbestuur  7  7
 dinsdag  11:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
     (K/P) 19.30 HHKoor
 8:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
   (K/P) 19.30 HHKoor
 8:(K) 9.00-12: kerkschoonmaak
    (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  12:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.  9:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Muziekgeschied.-4
 9:ASWOENSDAG
    (P) 9.30 pastoor Ch.Duynstee
 donderdag  13:(P) 19.30 gebedsgroep  10:(P) 19.30 gebedsgroep  10:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  14  11  11
 zaterdag  15  12  12
 zondag  16:(K) 9.30 mevr. C. Smits
                  pastoor A. van Well
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
  
   (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
     (K) 12.30 opruimenversiering
 13:(K) 9.30 pastoor Ch.Duynstee
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
     (K) 15.00 inzegening Liduina-
               ramen, lezing, concert
 13:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  17  14:(P) 19.30 kerkbestuur  14:(P) 19.30 kerkbestuur
 dinsdag  18:(K/P) 19.30 HHKoor  15:(P) 8.30-14.00 wijklunch
     (P) 19.30 Zonnebloem
     (K/P) 19.30 HHKoor
 15:(P) 8.30-14.00 wijklunch
     (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  19:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Muziekgeschied.-2
 16:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.  16:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
 
    (P) 14.00 Kunstgeschied.-1
     (P) 20.00 Ouderavond
                   communicantjes
 donderdag  20:(P) 19.30 gebedsgroep
     (P) 20.00 bijeenkomst CDA
 17:(P) 19.30 gebedsgroep  17:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  21:(P) 19.00 GIZ-filmavond  18  18
 zaterdag  22  19  19
 zondag  23:(K) 9.30 pastoor Ch.Duynstee
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 20:(K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
     (P) 13.30 Gezond in Zuid:
                   Verzamelbeurs
 20:(K) 9.30 mevr. C. Smits
                  met samenzang
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
     (P) 13.30 Gezond in Zuid:
                   Verzamelbeurs
 maandag  24  21  21
 dinsdag  25:(K/P) 19.30 HHKoor  22:(K/P) 19.30 HHKoor  22:(P) 16.00 Overleg bisdom
     (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag  26:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Muziekgeschied.-2
 23:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.  23:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
     (P) 14.00 Kunstgeschied.-2
     (P) 20.00 koorbestuur
 donderdag  27:(P) 19.30 gebedsgroep  24:(P) 19.30 gebedsgroep  24:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag  28  25:(P) 19.00 GIZ-filmavond  25  
 zaterdag  29  26  26:(A) 12.00 werkbezoek PvdA
 zondag  30:(K) 9.30 pater A. Heeren SDB
                 & samenzang
    (P) 10.20 koffiedrinken HH
   
 (K) 11.00 Eng.Parochie
    (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
    (P) 19.30 redactie Gorzenklok
 27:(K) 9.30 pastor L. Meijer
                 & H.Hartkoor
   (P) 10.20 koffiedrinken HH
  
 (K) 11.00 Eng.Parochie
   (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
   (P) 19.30 redactie Gorzenklok
  
(K) 13.00 doop
 27:(P) 9.00 Communicantjes-1
     (K) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
                  & H.Hartkoor
     (P) 10.20 koffiedrinken HH
     (K) 11.00 Eng.Parochie
     (P) 11.45-14.00 Eng.Parochie
 maandag  31:(P) 9.00 niet/vouwploeg  28:(P) 9.00 niet/vouwploeg  28:(P) 9.00 niet/vouwploeg
 dinsdag      29:(K) 18.30 Kinderkoor
     (K/P) 19.30 HHKoor
 woensdag      30:(P) 9.30 pastor C. Biesjot, pr.
  
    (P) 14.00 Kunstgeschied.-3
      (P) 17.00 Vastenmaaltijd ???
      (K) 20.00 Gelegenheidskoor
 donderdag      31:(P) 19.30 gebedsgroep
 vrijdag      <=terug