Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


<=terug                     verder=>

HET BELEIDSPLAN IN HET WITBOEK
  

De teksten op deze webpagina's zijn overgenomen uit het Witboek 'Samen Sterk Zijn Wij Gorzenkerk' (2005). Dit witboek is door het kerkbestuur opgesteld om de bisschop van Rotterdam te bewegen het dekenale advies tot onttrekking van de H.Hartkerk aan de eredienst, niet over te nemen. Behalve een onderbouwd pleidooi om de H.Hartkerk niet te sluiten, bevat het witboek een beleidsplan voor de komende jaren. Het witboek is aan de bisschop aangeboden in juni 2005. In september 2005 besloot de bisschop voorlopig af te zien van sluiting van de H.Hartkerk.

Deze website bevat slechts enkele teksten uit het Witboek, met name uit de hoofdstukken 2 en 3. Mocht u interesse hebben in het originele Witboek: in de pastorie liggen voor parochianen enkele uitleen-exemplaren.

 

 

 

Van het Witboek worden de volgende onderdelen toegelicht:
- INLEIDING
- PAROCHIEGESCHIEDENIS
- SITUERING VAN DE PAROCHIE
- IDENTITEIT, PROFILERING, VISIE
- BELEIDSSPEERPUNTEN
- UITWERKING IN WITBOEK  (voor gedetailleerde uitwerking: zie Witboek)
- INHOUDSOPGAVE WITBOEK
- BIJLAGE: RESULTATEN ENQUETE 2003
- BIJLAGE: BRIEVEN CvA AAN DE BISSCHOP
  
<=terug                     verder=>