Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


ZANGKOREN     <=terug

De deelgemeenschap Heilig Hart van Jezus telt drie zangkoren:

Heilig Hartkoor
Het Heilig Hartkoor is een gemengd koor met een breed repertoire. Meestal wordt er vier-stemmig Nederlandstalig gezongen. Soms in het Latijn, gregoriaans, Engels, Duits of in een andere moderne taal. Behalve liederen omvat het repertoire zowel Nederlandstalige als Latijnse missen.
Aantal leden: ongeveer 15. Organist/dirigent is sinds augustus 2008: Henry de Wolf.
Het koorbestuur bestaat uit: Poul van der Burgh (voorzitter), José Leerentveld (secretaris), Marianne Weltevrede (penningmeester) en de algemene leden: Leo Kokje en Gerard Rieken.
Repetities in de H.Hartkerk: elke dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur.
Het koor ondersteunt 2x per maand (de tweede en vierde zondag in een maand) de zondagsviering.
Voor inlichtingen: José Leerentveld (010-4265552).

Het Kinderkoor
Dit is een koor dat op projectbasis kerkvieringen muzikaal verzorgd.
Het koor is ingesteld in mei 2009.
Het aantal kinderen (tussen 5 en 12 jaar) bedraagt 15 tot 40. Het koor zingt plm. 4x per jaar.
Met de Kerst-gezinsviering, met Palmpasen, samen met het Gelegenheidskoor, met de Franciscus/dierenviering, de Eerste Communie, terugkomvieringen.
Het koor staat onder leiding van een dirigent, verder verlenen medewerking een pianist, een slagwerker, soms ook een bassist en trompettist.
Voor inlichtingen: Henry de Wolf (010-4264417).

Het Gelegenheidskoor
Het Gelegenheidskoor zingt rond Kerstmis en met Palmpasen.
Verder zingt het koor op uitnodiging kerstcarrols in de wijk of in een andere kerk.
Ook wel wordt door het Gelegenheidskoor in kleine bezetting plm. drie keer per jaar liederen tijdens de zondagviering gezongen, meestal begeleid op piano.

Met Palmpasen zingt het Gelegenheidskoor vaak bewerkingen van liederen uit Jesus Christ Superstar.
Met Palmpasen 2010 zong het koor gospels, m.m.v. van een soliste.
Aantal zangers/zangeressen: ongeveer 10 tot 20. Organist/dirigent is Henry de Wolf.
Het koor oefent voorafgaand aan een uitvoering twee tot drie keer.
Voor inlichtingen: Henry de Wolf (010-4264417).


<=terug