Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


SITEBEHEER     <=terug

Deze internetsite is eigendom van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam.
De site is een van de instrumenten om de doelstelling van de stichting (het in stand houden van de Heilig Hartkerk te Schiedam, met zijn culturele, historische en sociale waarden) na te streven.
 
Deze internetsite is voorlopig ter beschikking gesteld aan de deelgemeenschap H.Hart, sinds 1 juli 2011 onderdeel van parochie De Goede Herder, om de kerkelijke en sociale activiteiten van de deelgemeenschap te promoten. De site wordt beheerd door de redactie van het blad De Gorzenklok (e-mail: redactie@heilighartkerk.nl).


De stichting is VCS-computers, Beierlandsestraat 1a te Schiedam, dankbaar voor de vriendelijke beschikbaarstelling van faciliteiten die deze website hebben mogelijk gemaakt.
Deze website is gerealiseerd door Henry de Wolf (e-mail: henry@de-wolf.nl), die tevens als lid van de Gorzenklokredactie de site onderhoudt.

De site is sinds 15 augustus 2006 officieel in de lucht. Wij zijn ons ervan bewust dat er met name op de pagina's over geschiedenis hiaten of misschien zelfs enkele onjuistheden voorkomen. Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen indien u eventuele opmerkingen of aanvullingen zou willen doorgeven middels één van de genoemde e-mailadressen.

Voor de hoofdstructuur van deze website, klik op: SITEMAP 
(niet alle pagina's zijn op deze manier te benaderen!)

DISCLAIMER: Deze internetsite is met grote zorg samengesteld. U kunt hieraan echter geen rechten ontlenen. De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam, de parochie De Goede Herder, de deelgemeenschap Heilig Hart en de redactie van de Gorzenklok aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

<=terug