Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


 COMITÉ VAN AANBEVELING     <=terug

In het Comité van Aanbeveling ter behoud van de Heilig Hartkerk hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: mevrouw T. van den Akker-de Jager, voorzitter van de Historische Vereniging Schiedam, heeft per 10 september 2005 de plaats ingenomen van de heer S. Rosman (oud voorzitter van deze vereniging). En per 9 september 2007 is mevrouw W.M. Verver Aartsen, burgemeester van Schiedam, toegetreden tot het comité. Zij is de opvolgster van een enthousiast supporter van onze parochie, oud-burgemeester drs R. Scheeres.
Op 10 juni 2010 is de emeritus hervormd predikant Jan Dirk Wuister overleden. Dominee Wuister was vanaf het eerste begin lid van het Comité van Aanbeveling.
Mevr. Verver-Aartsen heeft in juni 2011 met onmiddelijke ingang haar ontslag aangeboden als burgemeester van Schiedam.
Dhr. E.P. Forsten, die sinds de oprichting van het Comité zich heeft laten kennen als iemand die zich verbonden voelt met de H.Hartkerk, is m.i.v. augustus 2011 niet meer verbonden aan de Jozefschool. Zijn opvolger, dhr. de Bas, is sinds 22 december 2011 zijn opvolger.
Per 1 november heeft dhr. R. Maarleveld (voorzitter Historische Vereniging Schiedam) mevrouw T. van den Akker-de Jager (oud voorzitter van dezelfde vereniging) opgevolgd als lid van het Comité.

Sinds april 2014 is burgemeester C. Lamers van Schiedam lid van het Comité van Aanbeveling.
 

Het Comité van Aanbeveling ter behoud van de Heilig Hartkerk
 te Schiedam bestaat sinds april 2014 uit de volgende personen:

 

C.H.J. Lamers
burgemeester van Schiedam
 

C.H.J. Nolet

directeur distilleerderij Nolet

 

A.H. Bons

voorzitter Bewonersvereniging Schiedam-Zuid

 

mr. B. van der Meide

oud-notaris 'Van der Valk Netwerk Notarissen'

 

H. Posthoorn

directeur RK-basisscholen St. Willibrordus en St. Bernardus

 

D. de Bas RDO

directeur RK-basisschool St. Jozef

 

R. Maarleveld

voorzitter Historische Vereniging Schiedam

 

drs. M.J.A.J. van Zaal

pastor in parochiefederatie Oostland, oud-pastoor te Hellevoetsluis, oud-pastoor van de Heilig Hartkerk te Schiedam

 
 <=terug