Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


 STICHTINGSBESTUUR     <=terug

 Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk
 te Schiedam bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

ir. J.A.G. Bekkers (Jan)

 

Secretaris

mr. drs. P.H.J.M. Visée r.a. (Pascal)

 

Penningmeester

mr. L.F. van Poppel (Louis)

 

Lid (contact werkgroepen)

mevr. drs. J.A.C.M. Konings (Jolanda)

 

Lid
Lid

ir. C.J.M. Lansbergen BNA (Cokke)
mr. J.C.G. Franken (Jan)

 


Afscheid Jack de Rond
Op vrijdag 7 december 2012 hebben we met het Stichtingsbestuur afscheid genomen van onze penningmeester Jack de Rond. Jack had al enige tijd geleden aangegeven het penningmeesterschap over te willen dragen. Per 1-1-2013 is J. de Rond r.a. (Jack) teruggetreden als penningmeester van het stichtingsbestuur.
Onder het genot van een gezellig etentje in “De Kleine Visser” – betaald door de overige bestuursleden - hebben we nog eens teruggeblikt op de afgelopen jaren.
Jack was in 2004 een van de oprichters van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk en een zeer gedreven en gewaardeerd bestuurslid. Kernwaarden voor Jack zijn integriteit en nauwkeurigheid, eigenschappen die uiteraard cruciaal zijn voor een goede penningmeester.
Naast zijn algemene taak als bestuurslid heeft Jack heeft met grote deskundigheid de fondswerving begeleid, jaarverslagen opgesteld en altijd met een kritische blik gekeken naar besluiten over uitgaven.
Ook het opstellen van de jaarlijkse brieven aan de donateurs was bij Jack in goede handen.
Wij wensen Jack veel succes bij zijn verdere activiteiten.
(Jan Bekkers, ingezonden artikel in de Gorzenklok, jrg.25, nr.2 (februari 2013))

  <=terug