Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


PAROCHIE DE GOEDE HERDER     <=terug

Parochie De Goede Herder is per 1 juli 2011 opgericht en omvat de voormalige parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De voormalig bisschop van Rotterdam, Mgr. Ad van Luyn heeft in zijn functie als apostolisch administrator van het bisdom Rotterdam de nieuwe parochie ingesteld. Lees: decreet De Goede Herder.
    
Webpagina van parochie de Goede Herder: www.goedeherderparochie.nl

Samenstelling en contactgegevens

DGH-Pastoraal Team,
DGH-parochiebestuur,
H.Hart-beheercommissie,
H.Hart-pastoraatsgroep
Klik op:
 ALGEMEEN ORGANISATIE 


INFORMATIE VAN HET PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEBESTUUR
:
Sinds 2011 zijn er verschillende nieuwbrieven van de parochie verschenen. Lees meer...


Startviering parochie De Goede Herder op zaterdag 17 september 2011.
Voor foto's van deze viering, klik op: H.Hart-fotogalerij (20110917-startviering DGH)


JAAR VAN HET GELOOF
Donderdag 11 oktober is het Jaar van het Geloof in bisdom Rotterdam geopend met een Pontificale Eucharistieviering in de Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans te Schiedam. In verbondenheid met de Wereldkerk vroeg bisschop mgr. Van den Hende in deze bijzondere viering om Gods zegen over het Jaar van het geloof, dat wereldwijd gevierd wordt. 

De nieuwe bisschop van Rotterdam (sinds 1 juli 2011), mgr. Hans van den Hende, ging voor in de startviering van onze parochie De Goede Herder.
Deze startviering vond plaats op:
zaterdag 17 september, om 18.00 uur in de Heilig Hartkerk (Gorzenkerk).
Adres: Rijnstraat 1, 3114 SP Schiedam
  
  mgr. v.d. Hende  
   De startviering is muzikaal verzorgd door twee gelegenheidskoren, het Goede Herderkoor, bestaande uit koorleden van vier deelgemeenschappen. En het Goede Herder-kinderkoor, met kinderen uit drie deelgemeenschappen. Dirigenten: Peter Bergmans, Jurriaan Govaart, Clemens Lammers. Organisten: Bas van Houte, Nel de Heer, Henry de Wolf. Pianist: Jan Michel Koekebakker. Paukenist: Mieke Govaart.
Klik hier voor: INFORMATIE OVER HET KOOR, voor OEFEN-GELUIDSBESTANDEN en BLADMUZIEK.
 


Tijdens de nachtmis op 24 december 2011 is in de H.Hartkerk de vierstemmige Mis De Goede Herder ten gehore gebracht. Deze mis is in juli 2011 geschreven door de organist/dirigent van het H.Hartkoor, Henry de Wolf.

De Nederlandstalige mis is gebaseerd op melodielijnen van de drie in de zangbundel GvL opgenomen versies van psalm 23 "Mijn herder is de Heer". Behalve het "Heer, ontferm U", "Eer aan God", "Heilig, heilig" en het "Lam Gods", bevat de mis twee acclamaties (bij het evangelie en bij de voorbede) en een Onze Vader.

het Heilig Hartkoor (dec.2011)
In februari 2011 konden parochianen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis namen voor de nieuwe parochie voordragen. In april 2011 kon worden gekozen uit Emmaus of Goede Herder.
In grote meerderheid kozen de parochianen voor de naam:
DE GOEDE HERDER.
    Zie ook: NIEUWSBRIEF 2011-4 (dd. 7-8 mei 2011),
    Zie ook: DE GOEDE HERDER ALS BEELD AAN DE HEILIG HARTKERK,
    Zie ook: BIJBELTEKSTEN OVER DE GOEDE HERDER.

                  
            Heilig Hartkerk: detail van het reliëf DE GOEDE HERDER,
            geplaatst boven de hoofdingang (André Henderickx, 1963)


De parochie De Goede Herder (www.goedeherderparochie.nl) bestaat uit de onderstaande zes deelgemeenschappen:
 - H.Hart van Jezus (Schiedam-Gorzen): <deze website>
 - H.Liduina/OLV Rozenkrans (Schiedam-Singel):
www.liduinabasiliek.nl
 - St.Jan/OLV Visitatie (Schiedam-Nieuwland, Nolenslaan): www.sintjan-visitatie.nl
 - HH. Jacobus/Martinus (Schiedam-Noord, Kethel): www.jacobuskethel.nl
 - Willibrord (Vlaardingen: centrum en Holy): www.rkkerkvlaardingen.nl
 - HH. Andreas/Petrus en Paulus (Maassluis): www.appp.nl

Voor meer informatie over de deelgemeenschappen, klik op: DGH-DEELGEMEENSCHAPPEN
Voor meer informatie over de kerkgebouwen, klik op: DGH-KERKGEBOUWEN 


Installatie pastoraal team door bisschop mgr. Van den Hende op zaterdag 17 september 2011 in de Heilig Hartkerk.

PASTORAAL TEAM van parochie De Goede Herder
LEES MEER...
(e-mail: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl)

Voor foto's van afscheid, komst, installatie pastores, klik op: INSTALLATIE


Bijzondere zegening: pastoor Charles Duijnstee zegent 28 juli de fietsers voor de 1800 km. lange fietstocht naar de Wereld JongerenDagen in Madrid, augustus 2011. Charles - een fervent fietser - legde zelf ook de tocht per fiets af. In de Gorzenklok van september 2011 is een artikel geschreven over de gebeurtenis.
 


<=terug