Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


KRUISWEGSTATIES     <=terug

In 2009 is het 50 jaar geleden dat de oorspronkelijke kruiswegstaties (reproducties van Jan Toorop) die sinds 1927 in de kerk hingen, werden vervangen door de huidige staties.
Kruiswegstaties beelden het lijden van Jezus uit als in een stripverhaal. Sinds de zestiende eeuw wordt de gebedsoefening gehouden, waarbij wordt stilgestaan bij 14 gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens de laatste dag van Jezus, van zijn veroordeling door Pontius Pilatus, tot het leggen van zijn lichaam in een graf.
Op Goede Vrijdag om 15.00 uur wordt in onze parochie - en in vele andere kerken - de "kruisweg" gevolgd, waarbij zingend en biddend wordt stilgestaan bij het lijden van Jezus.
Voor meditaties bij de kruisweg van Jezus, aan de hand van de kruiswegstaties van Adrianus van der Plas, klik op: meditaties bij staties Adrianus van der Plas.
Voor meditaties bij de kruisweg van Jezus, aan de hand van de kruiswegstaties van Jan Toorop (in kleur), klik op: meditaties bij staties Jan Toorop.


Huidige kruiswegstaties: mozaïken van beschilderd glas van Adrianus Van der Plas
De 14 kruiswegstaties zijn een schepping van de beeldend kunstenaar Adrianus van der Plas, wonend in Hillegersberg (Rotterdam). Van der Plas werd in 1899 geboren en is in 1974 overleden. Tussen 1919 en 1923 studeerde hij aan de Academie voor de Beeldende Kunst, en won enkele malen prijzen voor zijn kunstwerken. Zijn stijl is naturalistisch, hetgeen terugkomt in realistische uitbeelding van de personen in deze staties. De techniek die hij bij deze staties gebruikte is: mozaïken van stukken beschilderd glas. Kort geleden zijn deze staties gerestaureerd dankzij het geld van een in de kerk gehouden loterij en enkele schenkingen. De huidige staties zijn in 1959 geplaatst en kosten destijds 650 gulden per stuk. De betaling gebeurde uit de opbrengsten "uit de vierde gleuf", een collectestroom die werd opgebracht door de kerkgangers. 
Voor een krantenartikel over Adrianus van der Plas, klik op: Eerlijk, ook in de kunst (De Tijd 2-2-1959)
Klik op de volgende link voor alle kruiswegstaties van Adrianus van der Plas (inclusief meditaties door pastores Lidwien Meijer en Victor Bulthuis): huidige kruiswegstaties Adrianus van der Plas.
Vroegere kruiswegstaties: reproducties van Jan Toorop
Van 1927 tot 1959 hingen er 14 kruiswegstaties van Jan Toorop. Dat wil zeggen, reproducties in zwart/wit van de oorspronkelijke staties in kleur die sinds 1919 in de St. Bernulphuskerk te Oosterbeek hangen. De architect van de H.Hartkerk, Han Groenewegen, was bevriend met Jan Toorop, die zich bovendien rond 1927 op het toppunt van zijn roem bevond. Voor 265 gulden werden de reproducties en 14 gladde donkerbruine lijstjes aangeschaft.
Voor de kruiswegstaties van Jan Toorop in zwart/wit, die in de H.Hartkerk hingen, klik op: oude staties Jan Toorop.


Foto van interieur H.Hartkerk, zeer waarschijnlijk gemaakt in januari 1927. Aan de muur zijn de contouren van de kruiswegstaties 1 t/m 4 (van rechts naar links!) van Jan Toorop te zien.


<=terug