Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


HEILIG HART-VERERING     <=terug   

Onze deelgemeenschap (tot 1 juli 2011: parochie) is gesteld onder de patroon van het Heilig Hart. Naar onze gemeenschap wordt dan ook verwezen met de aanduidingen: "Heilig Hartgemeenschap" (Heilig Hartparochie) en vroeger: "Parochie van het Heilig Hart van Jezus" of "parochie van het Allerheiligst Hart van Jezus". Eens per jaar wordt het Heilig Hartfeest gevierd. In onze gemeenschap wordt dit feest gecombineerd met een gezellige avond voor vrijwilligers van onze gemeenschap en hun partners.

          
Behalve twee grote Heilig Hartbeelden, wordt in onze kerk ook in een glas-in-loodraam verwezen naar het Heilig Hart van Jezus. De H.Geest, voorgesteld door een duif, vormt het H.Hart uit de schoot van de Moedermaagd Maria. Ook in een schilderij van Wim Adolfs wordt verwezen naar het H.Hart en het - daarmee verwante - kerkelijke feest van Christus Koning.

De verering van het Heilig Hart
Aan de verering van Jezus´ Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde. Aan deze devotie is heel speciaal de derde vrijdag na Pinksteren gewijd. In 2009 wordt op v
rijdag 19 juni in de RK-kerk het Heilig Hartfeest gevierd. Het is het feest waarin dank wordt gezegd voor de grote liefde die Christus betoond heeft. Dat het hart symbool is voor iemands karakter, is bekend. We zeggen van mensen dat ze een goed hart of - juist omgekeerd - een hart van steen hebben. Van Christus weten we dat Hij zich in zijn grote liefde voor ons heeft gegeven. Uit zijn binnenste vloeien ´stromen van levend water´ [Johannes 7:38] en toen een soldaat een lans in zijn zijde stak, kwam daar bloed en water [Johannes 19:34] uit, tekenen van genade en sacramenten. Christus´ Heilig Hart werd het symbool van zijn allesomvattende liefde. De eerste vrijdag van iedere maand en heel speciaal de derde vrijdag na Pinksteren vraagt om verering ervan, om dankbaarheid en om apostolische inzet. (overgenomen van de site van Rorate)
 
Het Heilig Hart in de volkscultuur
Vooral in de periode 1850-1950 was de Heilig Hartverering zeer belangrijk. Het gaat om het gedenken van de grote liefde die Jezus voor de mensheid voelt. Aan de basis van deze speciale vorm van verering stonden onder meer de verschijningen van Jezus met een brandend hart aan de zeventiende eeuwse Franse non Margaretha Maria Alacoque. Na haar zaligverklaring op 24 april 1864 werd de verering van het Heilig Hart een religieuze trend. Zo verrees in Parijs de beroemde Sacré Coeur en in Brussel de enorme Heilig Hartbasiliek.
     De Chileense priester Mateo Crawley-Boevey bedacht in 1907 het gebruik van intronisatie. Bij intronisatie wijdt een priester een in een woonhuis geplaatst Heilig Hartbeeld(je) in. Op die manier sluiten de bewoners van het huis een contract met het Heilig Hart, de uitbeelding van Jezus' liefde voor de mens.
     Heilig Hartbeelden tonen Jezus met midden op zijn borst een naar voren gehaald onrealistisch hart. Met het vereren van deze beelden tonen de gelovigen dat ze het gezag van Jezus Christus over hun gehele leven erkennen. Grotere Heilig Hartbeelden stonden niet in woonhuizen, maar bijvoorbeeld op pleinen en heuveltoppen. (overgenomen van onder meer de site volkscultuur.nl)

Margaretha Maria
Margaretha Maria, oftewel Marguerite, komt ter wereld op 22 juli 1647 in Midden Frankrijk. Ze is het vijfde kind, van de zeven, in het goede huwelijk van Claude Alacoque en Philiberte Lamyn. Haar vader sterft, in 1656, wanneer zij pas acht jaar is. Haar moeder heeft onvoldoende middelen om haar kinderen te onderhouden en zendt ze naar de kostschool van de Zusters Clarissen. Margaretha mag vanwege haar bijzondere vroomheid al op de leeftijd van negen jaar ter communie, hetgeen voor die tijd zeer bijzonder is.
     Niet veel later raakt ze door ziekte verlamd en zal ze vier jaar aan bed gekluisterd zijn. Zij bidt en belooft Maria naar het klooster te gaan wanneer ze zal genezen. Onverwacht voor iedereen is ze aan de beterende hand en na haar genezing vergeet ze in eerste instantie haar belofte. Uiteindelijk treedt ze in 1671, op 24 jarige leeftijd in bij de Zusters Visitandinen (Congregatie der Salesianerinnen) en ontvangt Marguerite haar kloosternaam Margaretha Maria. Uiteindelijk doet ze in november 1672, na een verlengd noviciaat, haar geloften.
     Het jaar daarop, op 27 juni 1673, verschijnt Jezus aan haar. Hij geeft haar de opdracht mee om de eerste vrijdag van elke maand te vieren met de Heilige Communie en een wake van een uur betreffende de gedachtenis van Zijn lijden. Zij deelde hierbij in de pijnen van de Doornenkroon. Twee jaar later toont Hij haar Zijn Goddelijk Heilig Hart en verzoekt hij om een speciale dag om de verering van het Heilig Hart te vieren. Die dag moet plaatsvinden acht dagen na het feest van het Heilig Sacrament.
     Jezus doet aan Margaretha de belofte dat een ieder die het Heilig Hart vereert bijzondere genade zal vinden. Het feest van het Heilig Hart is aldus ontstaan en in 1686 wordt het feest voor de eerste keer gevierd. Margaretha Maria is gestorven op 17 oktober 1690 op 43 jarige leeftijd. Haar lichaam ligt in de Kapel van de Visitatie in de Basiliek van het Heilig Hart in Paray le Monial.
     Na haar dood werd de verering van het Heilig Hart - die al in de Middeleeuwen in private uitingen plaatsvond - fel bestreden. Eerst in 1765 is de Heilig Hart verering officieel goedgekeurd door Paus Clemens XIII. In het klooster van Paray Le Monial, de plek waar Jezus aan Margaretha Maria verscheen, komen nog altijd velen bijeen om te bidden tot het Heilig Hart. Margaretha Maria is door Paus Benedictus VX heilig verklaard op Hemelvaartsdag, 13 mei 1920. (overgenomen van de site van de Lucasparochie te Amsterdam en de Katholieke Encyclopaedie)


De Sacré-Coeur in Paray Le Monial

Encycliek over het Heilig Hart van Jezus  
15 Mei 2006 was het 50 jaar geleden dat Paus Pius XII een encycliek publiceerde over de verering van het Heilig Hart. Na Paus Leo XIII in zijn encycliek "Annum Sacrum" (1899) was het Paus Pius XI in zijn encycliek "Misserentissimus Redemptor" (1928) die de verering van het Heilig Hart een belangrijke impuls heeft gegeven. Paus Pius XII uiteindelijk heeft in zijn encycliek Haurietis Aquam (15 mei 1956) met nog meer nadruk de verering aanbevolen. In mei 2006 heeft Paus Benedictus XVI in een brief ter gelegenheid van de 50e verjaardag van deze encycliek hernieuwd aandacht gevraagd voor de verering van het Heilig Hart. (overgenomen van de site van de parochie H.Hart van Jezus te Eindhoven)

De verering van het Heilig Hart in onze omgeving
Niet alleen onze parochie is vernoemd naar het Heilig Hart van Jezus, het oude dekenaat Schiedam kende nog een parochie die vernoemd was naar het Heilig Hart: Oud-Mathenesse (vroeger behorend tot het grondgebied van Schiedam) kende ook een parochie van het Heilig Hart van Jezus, gelegen aan de Pinkstraat. Ter onderscheid hiermee werd de Gorzenparochie aangeduid met "parochie van het allerheiligst Hart van Jezus".
En dan is er nog het grote Heilig Hartstandbeeld dat schuin voor de Singelkerk staat, helaas regelmatig beschadigd door vandalen.
Tenslotte hadden (hebben) vele katholieke gezinnen in de huiskamer een al dan niet verlicht Heilig Hartbeeld, soms gesierd met bloemen. Dit stond op de schoorsteen, of op een aan de muur bevestigd tableau. (Zie ook hierboven bij 'het Heilig Hart in de volkscultuur'.)
De Heilig Hartkerk aan de Pinkstraat in Rotterdam Oud-Mathenesse. Gesloopt in de jaren 80.

Heilig Hartliederen in onze gemeenschap
In onze gemeenschap zijn enkele Heilig Hartliederen bekend. Deze liederen zijn van oorsprong veelal 'devoot' in mineur getoonzet. Eind jaren zestig is de tekst van sommige liederen aangepast. In de jaren 90 zijn twee ervan ook muzikaal in een moderner jasje gestoken.
Klik op Heilig Hartliederen voor de teksten.

Diversen
Aandacht van het Katholiek Nieuwsblad voor het Heilig Hart, klik op: H.Hart
Voor een litanie van het Heilig Hart, klik op: www.hhart.nl
Voor een gebed van Paus Johannes Paulus II, klik op: Angelus 2-7-2000

Onze voormalig parochie-administrator (tot 2010), Koos de Rooij, is lid van de congregatie Priesters van het Heilig Hart "Congregatio sacerdotum a Sacro Corde Jesu", afgekort: SCJ) en rector/econoom van de communiteit in Den Haag, het St.Jansklooster. Voor de website van deze orde, klik op: www.ned-prov-scj.nl
Een link naar de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC): www.misacor.nl 

<=terug