Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


SINT LIDUINA VAN SCHIEDAM     <=terug


Het jaar 2015 is uitgeroepen tot Liduinajaar.
Klik hier voor een activiteitenoverzicht Liduinajaar 2015.


=============================

Op zondag 14 juni 2015 is zal H.Liduina speciaal worden herdacht in de reguliere ochtendviering van 9.30 uur. Voorganger is Corry Smits. Het H.Hartkoor zal diverse oude en nieuwe Liduinaliederen zingen. Voor het eerst zal door het koor de in 2015 gecomponeerde Liduinalitanie ten gehore worden gebracht. Na afloop kan de voltooide Liduinakapel en het voltooide kunstscherm worden bekeken.

=============================

In de eerste helft van 2015 zal de Liduinakapel voltooid zijn. Gedurende het jaar zullen 6 nieuwe gebrandschilderde glas-in-loodpanelen, vervaardigd door glaskunstenaar Henk van Kooy, in de kapel worden geplaatst. De zes al bestaande panelen zijn in twee fases geplaatst in 2011 en 2014.

Ook het in 2013 geplaatste kunstscherm zal in de eerste helft van het Liduinajaar 2015 worden voltooid. Aan de altaarzijde zijn in 2014 twee panelen geplaatst die aansluiten bij de onvoltooide Apocalypsschildering van Wim Adolfs, gemaakt in het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw. De twee Liduinaaltaarstukken onder de Apocalypsschildering op de triomfboog - ook van de hand van Wim Adolfs - vormen een eenheid met de grote schildering qua stijl en kleurgebruik.
De schildering is door omstandigheden nooit afgemaakt kunnen worden. De 4 panelen aan de altaarzijde van het kunstscherm zullen het werk van Adolfs voltooien. De twee eerste panelen hebben als onderwerp de twee ontbrekende plagen uit de eindtijd en het Laatste Oordeel. De twee in 2015 te plaatsen panelen zullen als onderwerp hebben: Het Hemelse Jeruzalem. Op alle vier panelen zijn verwijzingen gemaakt naar H.Liduina van Schiedam

=========================

Op woensdagavond 15 januari 2014 zijn in de Liduinakapel van de H.Hartkerk nieuwe Liduinapanelen ingezegend. Twee stuks die vorig jaar zijn geplaatst, en twee stuks die in januari 2014 zijn geplaatst. Met de plaatsing van deze panelen is fase-2 van het glas-in-loodproject in de Liduinakapel afgerond.
De derde en laatste fase betreft zes panelen met als hoofdthema de beschermengelen van H. Liduina. Voor deze derde fase kunt u nog steeds geld doneren in het kleine H.Hartkerkje in de Liduinakapel.

============================

Voor foto's van de Liduinaviering van 14 juni 2013, zie: H.HART-FOTOGALERIJ
Voor alle teksten van deze viering, klik op: LIDUINAVIERING 14-6-2013=== Deze pagina zal gestaag worden uitgebreid met foto´s, liederen en geschiedenis van de Liduinaverering in/rond Schiedam en de H.Hartkerk. ===

Submenu LIDUINA - GEBEDEN
Submenu LIDUINA - BOEK BRUGMAN
Submenu LIDUINA LITANIE
Submenu LIDUINACOMMISSIE
Submenu LIDUINA DATUM FEESTDAG
Submenu LIDUINA - OLV VAN SCHIEDAM
Submenu LIDUINA IN DE GORZENKLOK
Submenu LIDUINAKAPELLEN IN DE GORZENKERK
Submenu LIDUINA MUZIEKSPEKTAKEL
Submenu LIDUINA GLAS-IN-LOOD
Submenu LIDUINATEKENINGEN
Submenu LIDUINA BIDPRENTJES
Submenu LIDUINALIEDEREN
Submenu LIDUINA TONEELSPEL
Submenu LIDUINA LINKS

Zoals elke Schiedamse rooms katholieke kerk, heeft ook de Heilig Hartkerk een speciale plaats ingeruimd voor de H. Liduina, de stadsheilige van Schiedam.


Eerste Liduinabeeld van onze parochie.
Helaas is niet bekend wat de huidige verblijfsplaats is van dit beeld.
In 1977 pronkte het beeld nog op de jubileumtentoonstelling.
Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Haar levensverhaal is als volgt. Liduina werd in 1380 geboren aan de Lange Achterweg te Schiedam. Op 2 februari 1395 schaatste zij met vriendinnen op het ijs, viel en brak een rib. Zij werd thuis op bed gelegd om te genezen. Maar de ene na de andere ontsteking volgde en zij werd alsmaar zieker. Haar lijden droeg ze geduldig. De laatste jaren kon ze alleen nog maar de communie verdragen. Op 14 april 1433 stierf ze.
Ze werd begraven op het kerkhof van de Grote of St.Janskerk. Later werd een kapel over haar laatste rustplaats gebouwd en nog later kwamen haar overblijfselen na een uitbreiding van de kerk, binnen de kerkmuren te liggen.
Tijdens de tachtigjarige oorlog werd haar - vermeende? - gebeente in veiligheid gebracht en naar Brussel gebracht. Sinds 1871 is een deel van deze beenderen weer terug in Schiedam. Eerst werden deze in de Liduinakerk (de Frankelandse kerk) bewaard. Na de sloop van deze kerk kwamen deze beenderen naar de Singelkerk (nu: Liduinabasiliek).
In 1947 herontdekt men het graf van Liduina in de Grote kerk. De toen gevonden beenderen tonen dezelfde ziekteverschijnselen als beschreven in de Middeleeuwen. Het is waarschijnlijk dat deze beenderen de echte overblijfselen van Liduina zijn. Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar is afgerond en in 1986 heeft bisschop Bär van Rotterdam bij de paus een verzoek ingediend om de beenderen officieel te kenmerken als van Liduina. Tegenwoordig bevinden de beenderen zich in de Liduinabasiliek, maar mogen in afwachting van bevestiging van het Vaticaan, niet worden vereerd.

          


Tekeningen van Schmiermann, met aan de rechterzijde de H.Hartkerk

De Heilig Hartkerk beschikt over een Liduinakapel, die zich sinds 1964 binnen de kerkruimte bevindt. Deze kapel wordt gesierd door een mooi wandreliëf van André Henderickx, genaamd 'De Rozelaar'. Dit wandreliëf is uit klei geboetseerd en onderverdeeld in een aantal grote segmenten.
Deze kapel is de opvolger van de 1e Liduinakapel, tussen de kerk en de torenkamer.

Aan de andere zijde van de kerk hangen onder de grote beelden van Jozef en Maria twee altaarstukken met gebeurtenissen uit het leven van Liduina. De beeldend kunstenaar die deze werken schiep, is Wim Adolfs (de schilder van de Apocalypsafbeeldingen in de Heilig Hartkerk). Beide altaarstukken vormen een eenheid met de muurschildering. Zowel qua proporties als qua gebruikte kleuren zijn de kunstwerken op elkaar afgestemd. De gebruikte techniek is die van geëtst asbestcement en de gebruikte kleuren blauw en rood komen overeen met het blauw en rood in de Apocalypsschildering. Het beeld onder Jozef stelt het verhaal van 'De Rozelaar' voor: de wonden van Liduina verspreidden fijne geuren en Liduina zou sterven op het moment dat de laatste roos zou zijn uitgebloeid. Het altaarstuk onder het Mariabeeld heet 'De wonderbare Heilige Hostie' en duidt op het verhaal dat Liduina al het eten uitspugde, behalve de H.Hostie.


Altaarstuk van Wim Adolfs, geplaatst boven het Mariaaltaar, onder het Mariabeeld.


Tekening van het altaarstuk De Rozelaar, van Wim Adolfs


Altaarstuk van Wim Adolfs, geplaatst onder het Jozefbeeld. Het altaar waarboven dit stuk hing, is na het Tweede Vaticaans concilie verplaatst naar het centrum van het altaar.

 Dit schilderij van Wim Adolfs, voorstellende Liduina en Maria rond Jezus aan het kruis, bevindt zich niet in de H.Hartkerk, maar is onderdeel van de collectie van het museum Catharijneconvent te Utrecht. Het wordt beschouwd als een van de beste kunstwerken van Wim Adolfs.


<=terug