Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


KERKGEBOUW     <=terug

Het was al bij aanvang van de parochie duidelijk dat de te bouwen kerk geschikt moest zijn voor 1000 tot 1200 kerkgangers. De architect die deze kerk zou ontwerpen, Jac. Van Gils, overleed onverwacht in 1919. Het jaar erop werd de opdracht vergund aan architectenbureau Cuypers te Amsterdam. Het eerste ontwerp, een drieschepige kerk, was van de hand van Pierre Cuypers. In 1924 raakte Han Groenewegen bij het ontwerp betrokken, en hij heeft de grootste invloed op het eindresultaat gehad. Hij wijzigde het eerste ontwerp in een kerk met één schip.

Architect
Groenewegen is in 1888 geboren te Den Haag en in 1980 te Jakarta overleden. Hij studeerde aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunst. Tot zijn kennissenkring behoorde Jan Toorop, de bekende beeldhouwer van de Amsterdamse School. Na voltooiing van de Heilig Hartkerk vertrok hij naar Nederlands Indië vanwege het tekort aan opdrachten in Nederland. Zowel in Jakarta als in Medan heeft hij markante gebouwen ontworpen, zoals een stadhuis, bioscoop, kerken, ziekenhuizen, zwembaden. De Heilig Hartkerk is zijn grootste werk in Nederland.

Voor meer informatie over Han Groenewegen en zijn oeuvre wordt verwezen naar de stichting BONAS, (Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen), onderdeel van het NAi (Nederlands Architectuurinstituut) te Rotterdam: http://www.bonas.nl/tud/sites/hangroenewegen/index.htm

Eenheid in bouwstijl van kerk en interieur
De kerk is gebouwd in de bouwstijl van de Amsterdamse school. Omdat Groenewegen behalve het gebouw ook de belangrijkste onderdelen van het interieur heeft ontworpen (altaren, communiebanken, doopvont, kandelaars) straalt de Heilig Hartkerk een grote eenheid uit. Deze eenheid bestaat nog steeds omdat het interieur van de kerk grotendeels in de oorspronkelijke uitvoering behouden is gebleven.

De kunstenaar Wim Adolfs is de tweede persoon die een grote stempel op het interieur heeft gedrukt. Van zijn hand zijn de grote muurschildering, de twee liduina-tableaus en acht kandelaars.

Het front van het kerkgebouw heeft in de jaren zestig een belangrijke wijziging ondergaan toen de oorspronkelijke gevel met buitenliggende voorportaal en kapellen noodgedwongen moest worden vervangen. Het voorportaal en de kapellen werden bij deze operatie verplaatst naar de binnenzijde van het gebouw.

Bouwtechnische staat
De bouwtechnische staat waarin het gebouw verkeert, is uitstekend te noemen: 'een onverwoestbaar gebouw' volgens huidige bouwinspecteurs. Dit komt vanwege de bouwmethode waarvoor destijds is gekozen. Het geraamte van de kerk is gemaakt van gewapend beton en staal. De stenen hebben geen dragende functie.

Dit wil niet zeggen dat er nooit problemen met het gebouw zijn (geweest). Behalve de voorgevel (zie hierboven), veroorzaakte met name het dak geregeld voor problemen. Inmiddels is vrijwel het gehele dak vernieuwd. De laatste dakleien worden in 2006 geplaatst. Op korte termijn zullen voorts de betonnen dakgoten van de kerk worden gerepareerd.

Details over het gebouw
In de nevenstaande menuonderdelen kunt u meer lezen over het kerkgebouw en het interieur.

<=terug