Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


KERKBALANS 2017     <=terugBrief H.Hartkerk in het kader van de Actie Kerkbalans 2017

 

Schiedam, 28 januari 2017

 

 

“Mijn kerk verbindt”

 

 

Gewaardeerde parochiaan, wijkbewoner of bezitter van een groot hart voor de Heilig Hartkerk,

 

In de Heilig Hartkerk wordt gevierd en gebeden, gerouwd, geleerd en gezongen. Gedoopt en begraven. Geloofd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich welkom voelen.


 

Zo willen we als gemeenschap van de Heilig Hart graag zijn. Mensen, jong en oud, die elkaar ontmoeten in en rond de kerk, samen gemeenschap vormen, elkaar helpen en zich inzetten voor een ander.

 

Als dat de basis is van wie we zijn, dan volgt de rest daaruit. Dan zullen we ook de praktische middelen weten te vinden om gemeenschap te zijn.

 

Het thema van de Actie Kerkbalans 2017 is ‘Mijn kerk verbindt’. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.


 

Verbinden gaat over inspiratie, over inhoud, maar ook over omstandigheden, over geld. Daarom vragen we u allen beleefd: doe mee! Dit is uw kans om uw dankbaarheid te laten zien voor het werk dat wordt verricht. Voor de kerk die verbinding legt, soms tegen de tijdgeest in. Die mensen bij elkaar brengt, die werkt aan vorming en verdieping, die mensen steunt die het moeilijk hebben.

Op deze manier is uw steun aan de Heilig Hart een bijdrage aan velen.

Wilt u daarom genereus de acceptgiro invullen, of uw bijdrage elektronisch overmaken? Dat is goed besteed - en wij danken u hier hartelijk voor!

 

De mensen van de Heilig Hart,

vertegenwoordigd door de werkgroep Actie Kerkbalans,

Astrid Prieckaerts en Ted Konings

 

NB. Dit jaar zijn bij Aktie Kerkbalans mogelijkheden voor meer belastingaftrek.
U leest er meer over door te klikken op deze link: meer belastingaftrek.
Een vooringevuld formulier kunt u downloaden
 via: overeenkomst periodieke gift.

 

Rekeningnummer: NL04 INGB 0000 0213 85, t.n.v. Parochie DGH - H. Hartkerk
PS. Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief, of over een mogelijke gift, dan kunt u bellen met penningmeester Astrid Prieckaerts. Zij is bereikbaar op nummer 06 - 3806 3402 of via email op: apriecka@hotmail.com
.

 
Ook in 2017 doet onze kerk weer mee aan de jaarlijkse landelijke actie Kerkbalans. De publiciteit in de media wordt voor zowel de katholieke als protestante kerken gezamenlijk gevoerd. De opbrengsten zijn voor de locale kerkgemeenschappen.
Voor onze deelgemeenschap (sinds 1 juli 2011 is de H.Hartparochie opgegaan in de geclusterde parochie De Goede Herder, bestaande uit de RK-kerken uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis), is deelname aan de actie noodzakelijk voor de instandhouding van ons prachtige gebouw en de voorzieningen en activiteiten voor onze parochianen en wijkbewoners. Opdat u bij ons terecht kunt voor het vieren van blijde momenten en voor het verwerken van verdriet. Voor hulp bij levensvragen of als u in stilte wilt bidden.
Meer over de actie kerkbalans kunt u vinden op:
www.kerkbalans.nl

<=terug