Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


COMMUNICANTJES 2014     <=terug


In het voorjaar van 2014 zullen de voorbereidingen starten voor de Eerste Communie. De communieviering is op zondag 25 mei 2014. Voorganger: pastor Henri Egging. Het feest en de voorbereiding zullen in de Heilig Hartkerk en de pastorie aan de Lekstraat 55 plaatsvinden.
Op zondag l3 april (Palmzondag) worden de communicantjes voorgesteld aan de gemeenschap.

Graag uw kind aanmelden vóór 30 januari 2014.
De eerste informatieve ouderavond is op woensdag 12 februari in de pastorie van de H.Hartkerk. Aanvang: 20.00 uur.

AANMELDFORMULIER COMMUNICANTJES 2014
Wilt u dit formulier DOWNLOADEN (WORD-BESTAND), zo volledig mogelijk invullen en daarna emailen naar: Janet Bisschop: jawobis@xs4all.nl
(Voor een pdf-versie van dit formulier, klik op: aanmeldformulier-pdf)AGENDA VOOR (KINDER)BIJEENKOMSTEN 2014: (agenda volgt nog)

REPETITIES VOOR HET KINDERKOOR
Op het communiefeest wordt traditioneel een kinderkoor gevormd uit de broertjes, zusjes en klasgenoten van de communicantjes. Ook communicantjes van voorgaande jaren zingen mee in dit koor.
Repetitiedata: (nog niet bekend), van 18.30 tot 19.30 uur.
Contactpersoon voor het koor is Jolanda Konings: 06-51704863 of mail naar: jolanda.konings@de-wolf.nl

WERKGROEP VOORBEREIDING COMMUNICANTJES
De werkgroep bestaat uit:
Marian Bergwerf (deelgemeenschap H.Hart)
Mirjam Heikens (pastor)
Janet Bisschop (deelgemeenschap H.Hart)

Contactpersoon voor de communicantjes is Janet Bisschop, telefoon (bij voorkeur ‘s-avonds): 010-4736056 of 06-22235696 of mail naar: jawobis@xs4all.nl .
NIEUWSBRIEVEN:

Eerste Communie 2014
In de vorige Gorzenklok hebben wij al kort geschreven over de Eerste Communie 2014.
In deze Gorzenklok het verzoek aan ouders van kinderen, die op 25 mei 2014 mee willen doen aan de feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie, dit aan ons te laten weten via een mailtje naar Janet Bisschop (adres: zie hieronder).

Kinderen uit de groepen 4 of hoger van de basisschool die gedoopt zijn, zijn welkom om mee te doen met het project “Blijf dit doen” en aansluitend hun Eerste Communie te doen.
De kinderen worden voorbereid op zes dinsdagmiddagen in de H. Hartkerk (van 15.30 tot ± 17.00 uur), er is een gezamenlijke bijeenkomst met de ouders op een zondagmiddag, en er zijn twee bijeenkomsten ná de Eerste Communie.
De zaterdag vóór de grote dag zullen we een generale oefening houden in de kerk.
 
Op woensdag 12 februari beginnen we met de eerste ouderavond (alleen voor de ouders). De precieze plaats van samenkomst zal binnenkort te vinden zijn op de website van de H.Hartkerk. Halverwege het project (eind april/ begin mei) vindt een tweede ouderavond plaats.

Omdat wij met een minimum aantal communicantjes van start willen gaan, is het belangrijk dat wij tijdig weten hoeveel kinderen we kunnen verwelkomen. Meld uw kind dus aan vóór 30 januari 2014.

Dit alles kunt u terugvinden op de website van de Heilig Hartkerk. Op deze site kunt u ook een aanmeldingsformulier downloaden. Vul dit in en verstuur het per e-mail aan Janet Bisschop.
Voor meer informatie: Janet Bisschop: telefoon 010-4736056 of 06-22235696.

Marian Bergwerf,
Mirjam Heikens (pastor),
Janet Bisschop - van Zwieten

(deze nieuwsbrief is eerder verschenen in de Gorzenklok van kerst2013/januari 2014)

.

<=terug