Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


SCHOOL EN KERK     <=terug


Sinds 2004 heeft de H.Hartkerk een veelomvattend programma samengesteld voor met name basisscholen.
Het programma is aan verandering onderheving en wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Kern van het programma School en Kerk wordt gevormd door de SPEURTOCHTEN.
(Lees meer...)


 

Het programma "School en Kerk" kent de volgende deelprojecten:
- faciliteren van schoolvieringen voor de RK-scholen, door beschikbaarstelling gebouw, muziekinstrumenten en speciaal daarvoor aangeschafte geluidsinstallatie;
- speurtochten voor basisscholen, zowel RK als niet-RK, onderbouw en bovenbouw;
- speurtochten voor middelbare scholieren en op Open Monumentendag;
- speurtochten voor communicantjes, vormelingen en hun ouders;
- activiteiten kinderen, zoals Kerstlichtjestocht, maken Palmpaasstokken, helpen bij Vastenmaaltijd, e.d.;
- kunstproject Grootste schilderij in de kerk, m.m.v. beeldend kunstenaar (kunstlessen in de klas);
- organisatie gezinsvieringen, gericht op gezinnen met jongere kinderen;
- organisatie op kinderen gerichte vieringen, zoals Franciscusviering op Dierendag;
- samenstelling kinderkoren en volwassenenkoren op projectbasis;
- intensieve contacten met schoolleiding en leerkrachten ter afstemming van vraag en aanbod;
- aanbod oefenen op kerkorgel;
- communicatie in nieuwsbrieven van scholen;
- scholen ontvangen in bruikleen materiaal, zoals oude schoolplaten, voorbeeld-palmpaasstokken;
- torenbeklimmen i.s.m. Tante Yo/stichting Kik'r: project Ken je Wijk.

 

Meer informatie bij Jolanda Konings (06-51704863), programmaleider School en Kerk
.<=terug