Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


KERKBALANS 2013     <=terug

               


 
Ook in 2013 doet onze kerk weer mee aan de jaarlijkse landelijke actie Kerkbalans. De publiciteit in de media wordt voor zowel de katholieke als protestante kerken gezamenlijk gevoerd. De opbrengsten zijn voor de locale kerkgemeenschappen.
Voor onze deelgemeenschap (sinds 1 juli is de H.Hartparochie opgegaan in de geclusterde parochie De Goede Herder, bestaande uit de RK-kerken uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis), is deelname aan de actie noodzakelijk voor de instandhouding van ons prachtige gebouw en de voorzieningen en activiteiten voor onze parochianen en wijkbewoners. Opdat u bij ons terecht kunt voor het vieren van blijde momenten en voor het verwerken van verdriet. Voor hulp bij levensvragen of als u in stilte wilt bidden.Brief H.Hartparochie in het kader van de Actie Kerkbalans 2013


Schiedam, 27 januari 2013

 

‘Wat is de kerk mij waard?’

 

  

 

Aan ieder met hart voor de H. Hartkerk,

 

Op een moment dat velen de mond vol hebben over 'crisis' en het lijkt of geld in Nederland schaarser en schaarser wordt, vraagt de gemeenschap van de Heilig Hartkerk wat de kerk u waard is. Een intrigerende vraag, die ieder op een andere manier zal beantwoorden. Het ligt er maar net aan wat je met de kerk hèbt.

 

Iemand zal als eerste denken aan het gebouw aan de kop van de Nieuwe Maasstraat, al ruim tachtig jaar lang beeldbepalend voor de Gorzen. Iemand anders heeft het over het instituut, dat door de jaren, de eeuwen heen, er voor zorgt dat de herinnering van Jezus levend blijft. Weer een ander denkt als eerste aan actie, aan activiteiten, alle dingen die vanuit de kerk worden gedaan voor jonge en oude mensen, dichtbij en veraf. En zeker zal iemand beginnen over de gemeenschap van mensen die met grote regelmaat bij elkaar komt, om samen het geloof te vieren - en van daaruit op weg te gaan.

 

En u?

 

Deed u afgelopen jaar mee in een viering, op zondag of met school? Aan de Kerstlichtjestocht of wijklunch? Was er de droeve uitvaart van een van uw ouders - of de ontroerende doop van uw kind? Volgde u een lezing over muziek, maakte uw kind iets moois om te verkopen voor het goede doel, of was u te gast op een bijeenkomst van de Zonnebloem? Was er een wijkactiviteit of film, een vergadering of feest?  Op al deze punten hebben de mensen van de H. Hart geprobeerd samen kerk te zijn: parochianen, pastores, vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten. Als gemeenschap onderweg, via inspanning en ontspanning, samenkomend en weer onderweg. Zoals het bloed door een hart klopt...

 

Hebt u hart voor de Heilig Hart? Wij hopen het van harte. Voor uzelf, maar ook voor de geloofsgemeenschap. Want in tijden van crisis moet het beroep dat we op ieder doen om ook financieel een steentje bij te dragen, nog iets nadrukkelijker zijn. Geld is nodig om het hart kloppend te houden. Het overzicht in de Gorzenklok geeft u een idee. De inzet van vele vrijwilligers komt er misschien niet zo in tot uitdrukking - want vooral dank zij hen is het de afgelopen jaren gelukt om rond te komen. Ook voor 2013 is de begroting van de H. Hart praktisch in evenwicht. Maar dan moet er niet te veel tegen zitten...

 

Daarom vragen we u allen beleefd: doe mee met de Aktie Kerkbalans! Dit is úw kans om uw dankbaarheid voor het werk dat wordt verricht, te laten zien en ook dit jaar weer mogelijk te maken. We vertrouwen erop dat u genereus uw bijdrage wilt overwegen en naar uw mogelijkheden zult overmaken. Al doende laat u zien dat de kerk u veel waard is!

 

Met vriendelijke groet,

 

Penningmeester Louis van Poppel, namens de beheercommissie en pastoraatsgroep H. Hart

 

 

 

PS. Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief, of over een mogelijke gift, dan kunt u bellen met penningmeester Louis van Poppel. Hij is ’s avonds bereikbaar op nummer 010 - 473 07 57 of via email op: louisvanpoppel@planet.nl.

Giro: 21385, t.n.v. Parochie DGH - deelgemeensch. Heilig Hart


Meer over de actie kerkbalans kunt u vinden op:
www.kerkbalans.nl

<=terug