Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


COMMUNICANTJES 2013     <=terug


Dit voorjaar zijn de voorbereidingen gestart voor de Eerste Communie. De communieviering is op zondag 7 april. Voorganger is pastoor Charles Duynstee. Het feest en de voorbereiding zullen in de Heilig Hartkerk en de pastorie aan de Lekstraat 55 plaatsvinden. Op zondag 3 maart zal de bisschop van Rotterdam, mgr. Hans van den Hende, de communicantjes voorstellen aan de gemeenschap.

AGENDA VOOR (KINDER)BIJEENKOMSTEN 2013: AGENDA, versie 15-1-2013 (pdf-bestand)VOORSTELLEN
Mogen wij ons even voorstellen: wij zijn Lisa, Hendrik, Merel, Kneeltje en Julian…
Wij gaan op 7 april onze 1e communie doen in de Heilig Hartkerk.

Zondag 10 februari zijn wij samen met onze ouders aan de voorbereiding begonnen. Samen beginnen heette het. Wij mochten vertellen wie onze vaders en moeders waren en iets over hen zeggen. Onze ouders vertelden iets over ons. Daarna hebben we een soort spel gedaan, wij moesten allemaal zinnetjes over de kerk in de goede volgorde leggen. Dat was best moeilijk. Daarna kregen wij ons werkboek en daarin zat een aparte kaart waarop precies staat wat er allemaal gebeurt in de kerk op zondag. Zo kunnen wij meekijken. Toen gingen we naar huis. Al snel (op dinsdag) kwamen alleen de kinderen bij elkaar. Wij gingen onze namen klappen en zo alle namen leren. Wij luisterden naar het verhaal van Mozes in de woestijn. Ook hoorden wij wat God voor de mensen deed toen zij heel veel jaren in de woestijn waren. Wij weten nu dat God er altijd voor ons is. Ook hebben we geleerd hoe we een kruisteken moeten maken en dat een kruisteken eigenlijk een heel klein gebedje is. Dat doen sporters soms ook op tv.

Daarna mochten wij onze naam in het werkboek schrijven en hebben we een tekening van de woestijn in ons boek gemaakt. Ook hebben we vuur en een wolk getekend en uitgeknipt om in de woestijn te plakken. De wolk gaf schaduw als het warm was en het vuur gaf 's nachts licht en warmte. Wij hebben al heel veel geleerd en gaan nog veel meer leren de komende weken.
Op 3 maart gaan wij onszelf in de kerk voorstellen. Komt u dan ook?

 
REPETITIES VOOR HET KINDERKOOR
Op het communiefeest wordt traditioneel een kinderkoor gevormd uit de broertjes, zusjes en klasgenoten van de communicantjes. Ook communicantjes van voorgaande jaren zingen mee in dit koor.
Repetitiedata: woensdag 3 april en donderdag 4 april, van 18.30 tot 19.30 uur.
Contactpersoon voor het koor is Jolanda Konings: 010-4264417, 06-51704863 of mail naar: jolanda.konings@de-wolf.nl

Contactpersoon voor de communicantjes is Janet Bisschop, telefoon (bij voorkeur ‘s-avonds): 010-4736056 of 06-22235696 of mail naar: jawobis@xs4all.nl
NIEUWSBRIEVEN:EERSTE NIEUWSBRIEF (NOVEMBER 2012)


EERSTE COMMUNIE 2013
Op 16 januari 2013 dinsdag 5 februari start de voorbereiding van de communicantjes voor hun Eerste Communiefeest met een ouderavond.


Op zondag 7 april gaat het communiefeest plaatsvinden
.


Inmiddels  heeft de Eerste Communiewerkgroep besloten te gaan werken met  het nieuwe project "Blijf dit doen" van het bisdom Rotterdam.

De voorbereiding en de viering  zullen in de H. Hartkerk plaatshebben.


Kinderen uit de groepen  4 of hoger van de basisschool die gedoopt zijn, zijn welkom om mee te doen met het project en aansluitend hun Eerste Communie te doen op 7 april. Natuurlijk kunnen ook communicantjes aanschuiven die niet in onze parochie zijn ingeschreven.

De kinderen worden voorbereid op zes dinsdagmiddagen in de H. Hartkerk (16.00 - 17.45 uur), tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de ouders op een zondagmiddag, en twee bijeenkomsten ná de Eerste Communie. De zaterdag vóór de grote dag zullen we een generale oefening houden in de kerk.
Dit alles kunt u terugvinden op de Eerste Communiekalender, versie 15-1-2013 (pdf-bestand) .

 

dinsdag 5 februari 2013: avond voor de ouders

Deze avond begint om 20 uur in de pastorie van de H. Hartkerk.

Deze avond is onderdeel van het project, van de ouders wordt dan ook enige inbreng verwacht en zij zullen thuis ook het een en ander moeten doen samen met de kinderen.
Wij willen uiterlijk 1 februari weten hoeveel communicantjes we kunnen verwachten. Meldt uw kind dus vóór die datum aan.

Dat kan bij Janet Bisschop, tel. 010-4736056. Of: 06-22235696.

Mailen kan ook: jawobis@xs4all.nl

De Eerste Communiewerkgroep bestaat dit jaar uit:
Pastor Kees Koeleman, coördinator Eerste Communie

Marian Bergwerf en Janet Bisschop (deelgemeenschap H. Hart).

 

Pastoor Charles Duynstee zal de werkgroep Eerste Communie ondersteunen en voorgaan tijdens de viering op 7 april.

Contactpersoon in de St. Jan - Visitatiekerk is Peter Durenkamp.

Waar nodig worden wij ondersteund door Franck Baggen, diaken in opleiding.

(deze nieuwsbrief is eerder verschenen in de Gorzenklok van november 2012, enkele data zijn hierboven gewijzigd opgenomen.)TWEEDE NIEUWSBRIEF (DECEMBER 2012)

INSCHRIJVEN KINDEREN 1e COMMUNIE 2013

 

In de vorige Gorzenklok hebben wij uitgebreid informatie geschreven over de voorbereiding van de 1e communie 2013.

In deze Gorzenklok nogmaals een korte oproep aan ouders van kinderen, die op 7 april 2013 mee willen doen aan de feestelijke viering van de 1e Heilige Communie. Kinderen uit de groepen  4 of hoger van de basisschool die gedoopt zijn, zijn welkom om mee te doen met het project en aansluitend hun Eerste Communie te doen.

De kinderen worden voorbereid op zes dinsdagmiddagen in de H. Hartkerk (16.00 - 17.45 uur), tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de ouders op een zondagmiddag, en twee bijeenkomsten ná de Eerste Communie.

De zaterdag vóór de grote dag zullen we een generale oefening houden in de kerk. Dit alles kunt u terugvinden op de Eerste Communiekalender, versie 15-1-2013 (pdf-bestand) .
 

Op woensdag 16 januari 2013 dinsdag 5 februari 2013 beginnen we met de eerste ouderavond (alleen voor de ouders). Deze avond begint om 20 uur in de pastorie van de H. Hartkerk.


Wij willen uiterlijk 1 februari weten hoeveel communicantjes we kunnen verwachten. Meldt uw kind dus vóór die datum aan.

Dat kan bij Janet Bisschop, tel. 010-4736056. Of: 06-22235696.

Mailen kan ook: jawobis@xs4all.nl

(deze nieuwsbrief is eerder verschenen in de Gorzenklok van december 2012, enkele data zijn hierboven gewijzigd opgenomen.)

.

<=terug