Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


GEMEENTERAAD IN SOUTERRAIN     <=terug

Op zaterdag 6 oktober 2012 bracht de Schiedamse gemeenteraad, inclusief zijn voorzitter burgemeester Leemhuis-Stout, een bezoek aan de H.Hartkerk.
Dit bezoek vond plaats in het bredere kader van een werkbezoek aan de Gorzen om de 'eigen kracht' van de wijk te bepalen. In de komende maanden zal de gemeente alle ingrediënten samenvoegen en komen tot een nieuw Wijkplan Zuid, waar vooral zal worden ingezoomd op de sociale aspecten van de wijk.De gemeenteraad werd namens de H.Hartkerk en de Vriendenstichting welkom geheten door Jolanda Konings. Zij presenteerde een voor deze gelegenheid samengesteld rapport "Eigen kracht", waarin de sociale betekenis van de H.Hartkerk voor de wijk werd toegelicht. Drie facetten waaraan de gemeente financieel heeft bijgedragen, werden uit het rapport gelicht.
- de wijklunch, waarvoor onlangs de keuken in de pastorie is verbouwd;
- de kerstlichtjestocht door de wijk voor kinderen;
- het grote scherm in de kerk, waaraan momenteel door kunstenaar Jeroen Staal wordt gewerkt. Aan dit scherm zullen honderden kinderen van - momenteel - drie basisscholen medewerking verlenen. Het 'grootste kunstwerk van Schiedam' zal de kerkruimte tevens beter geschikt maken voor niet-kerkelijke activiteiten.

Pascal Visée, secretaris van de Vriendenstichting van de H.Hartkerk, gaf een toelichting op de geschiedenis en de toekomstmogelijkheden van het souterrain, beter bekend als de kelder onder de kerk. Omdat de kerk aan één zijde tegen een dijk is aangebouwd, liggen de drie andere zijden van het souterrain op maaiveldniveau.
"De ruimte waarin u zich nu bevindt moet u niet zien als een vervallen ruimte, maar als een casco, dat nog moet worden verbouwd om er activiteiten in te laten plaatsvinden."
Vanaf de jaren dertig hebben er in deze ruimtes sociaal-maatschappelijke activiteiten in plaatsgevonden als een bibliotheek, dansschool, jongerenruimte, kinderopvang, toneel.
"Wij hebben een investeerder gevonden die op eigen kosten de ruimte wilde opknappen, zodat er overdag activiteiten voor de wijk zouden kunnen plaatsvinden en 's avonds commerciële activiteiten. Dit initiatief liep echter bij de gemeente stuk op een parkeerplaatsenvraagstuk. Dat terwijl er over de brug op zo'n honderd meter afstand meer dan genoeg parkeerplaatsen zijn. Echter, wij hebben als Vriendenstichting van deze kerk ons daardoor niet laten ontmoedigen en zijn doorgegaan met het maken van plannen om in het souterrain maatschappelijke activiteiten onder te brengen."Hierna neemt Cokke Lansbergen, architect en tevens lid van de Vriendenstichting, het woord over. Hij vertelt over de plannen die zijn ontworpen voor de heringebruikname van het souterrain. "Wij zijn inmiddels aangeland bij plan 5, dat in grote lijnen inhoudt: het gebruik van de pastorie om inkomsten te genereren voor de ontwikkeling van het souterrain."Vervolgens geeft Cokke Lansbergen toelichting bij de bouwtekeningen die aan de wanden van het souterrain zijn opgehangen. Het souterrain loopt niet alleen onder de kerk, maar ook onder de pastorie door, en zelfs een stukje onder de tuin. In totaal een te benutten ruimte van zo'n 1000 m2. De huidige tussenmuren zijn geen draagmuren en kunnen zonder meer worden verwijderd, zodat je onder de kerk één geweldig grote ruimte overhoudt.Het souterrain kan net als vroeger weer een maatschappelijke functie gaan vervullen, zeker in deze tijd, waarin de gemeente de bestaande wijkcentra wil afstoten. Ook voor het behoud van de H.Hartkerk, baken in de Gorzen en een gemeentelijk monument, zijn de inkomsten uit de commerciële verhuur in de avonden, onontbeerlijk.Na de uitleg over het souterrain worden de gemeenteraadsleden uitgenodigd om de ruimte in te trekken om zo een inzicht te krijgen in de mogelijkheden ervan. Enkele raadsleden bleken in hun jonge jaren zelf nog aan activiteiten onder de kerk te hebben meegedaan, onder meer aan jeugdwerk-activiteiten in de roemruchte Dukdalf.

Burgemeester Leemhuis-Stout wordt bijgepraat door Liesbeth Dingenouts, lid van de Beheercommissie van de H.Hartkerk (links), en Jolanda Konings (rechts), bestuurslid van de Vriendenstichting. De burgemeester is zelf ook lid van een Vriendenstichting van een kerkgebouw en wisselt enkele ervaringen uit.In een afsluitend woord vestigt wijkmanager Marcel Kreuger nog eens de aandacht op het maatschappelijke werk dat wordt gedaan door de H.Hartkerk. Daarbij zet hij vrijwilligster Margo Heinsbroek in het zonnetje. Vrijwilligers van de H.Hartkerk (Margo Heinsbroek en architect Cokke Lansbergen) hebben een grote hand gehad in het ontwerp van de rotonde voor de H.Hartkerk. Hun namen staan ook vermeld op een plaquette dat aan de rotonde is bevestigd.

Het bezoek aan het souterrain van de Gorzenkerk is afgesloten en wijkmanager Marcel Kreuger leidt de gemeenteraad naar de boulevard, de volgende stop in het programma in de Gorzen..

<=terug