Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


TAIZE AAN DE NIEUWE WATERWEG     <=terug


 

Viering 12 februari 2012

 

Op 12 februari is de vierde Taizéviering in dit seizoen.

Een herkansing dus voor mensen die er nog niet bij konden zijn!

 

De opzet was vier vieringen te houden, in de “donkere maanden van het jaar”.

Elke maand één viering, in een serie van vier, dus 12 februari 2012 de laatste in deze reeks.

Deze keer weer een viering in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1.

We kijken opnieuw uit naar een ontmoeting, met u, met jou, met elkaar.

En ook nu is er na afloop iets te drinken en ruimte voor een gesprek.

Info betreffende Taizé op de site: www.taize.fr/nl.

 

Werkgroep Taizé aan de Waterweg.
Taizé aan de Waterweg

 

Een terugblik op de Taizéviering, gehouden op 8 januari van dit jaar, deze keer in de Immanuelkerk.

Ook deze viering werd goed bezocht.

De instrumentale begeleiding gevormd door piano en klarinet, was tezamen met de solisten een harmonisch geheel.

Zo vormden zij ook een indrukwekkende omlijsting van de lezingen, zang, stilte en gebed.

In een meditatief moment van stil worden  komt er ruimte voor ontmoeting, met God en met elkaar.

Deze stilte met elkaar, op die plek, kan weldadig zijn in deze overbezette, drukke en rumoerige tijd.

Na afloop van de viering was er ruimte voor een gesprek, en was er iets te drinken.


Werkgroep Taizé aan de Waterweg.
=====================

U, jij wordt van harte uitgenodigd op 8 januari 2012 in de Immanuelkerk om 17.00 uur een Taizé-viering mee te beleven. Het is een viering die als intens en inspirerend wordt ervaren.

Ieder is welkom uit  diverse kerken en andere belangstellenden. De viering duurt een klein uur. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé worden afgewisseld met een of meer schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. De stilte speelt een belangrijke rol. In het christelijke geloof heeft “stilte” als gebed en meditatie een grote plaats. Als je stil wordt en het vooral in je hoofd stil wordt, dan kan er ruimte voor geloofsbeleving komen. Een Taizé-viering is er op gericht om tot rust te komen en geloofservaringen te delen en mee naar huis te nemen en niet een eigen beweging op zich te worden.

 

Vanaf oktober 2011 organiseert een voorbereidingsgroep, bestaande uit leden van de protestante en rooms-katholieke kerk, Taizé-vieringen. Er zijn vier Taizé-vieringen per seizoen. In de donkere maanden van het jaar, op de 2e zondag van oktober, november, januari en februari.

De diensten vinden plaats in de Immanuelkerk en Petrus en Pauluskerk om 17.00 uur.

 

Er hebben twee vieringen plaatsgevonden in het najaar van 2011. Rond de 100 mensen uit diverse kerken en regionen kwamen bijeen om te bidden, te zingen en stil te zijn.

Piano, klarinet en dwarsfluit begeleidden de  gezongen liederen.  Tijdens de viering speelden de musici een meditatief muziekstuk.

Na afloop van de viering was er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie, thee of een drankje. Er zijn mooie ontmoetingen geweest en veel positieve geluiden over de vieringen opgevangen.

 

Oorspronkelijk komt een Taizé-viering uit het Franse dorpje Taizé. In dat dorpje wonen sinds 1949 katholieken en protestante broeders  bij elkaar en zij ontvangen uit de hele wereld mensen om hen te inspireren met hun manier van geloven.

In dit geloof zijn woorden als solidariteit, eenvoud, innerlijk leven, verzoening en vreugde, vertrouwen en liefde centraal.

Wanneer u er voor voelt om Taizé te bezoeken en zoekt u informatie kijkt u /jij dan eens op www.taize.nl.

 

Voor wie meer wil weten over de vieringen in Maassluis kunt u /jij informatie krijgen via de voorbereidingsgroep.

Rob en Hilma van der Pol rpvdpol@kabelfoon.nl, Peter en Janny Bergmans pejamana@kabelfoon.nl, Aag van Nierop adelien@telfort.nl, en Corien Robbemond chrisencorien@kpnmail.nl.

 

Verder wordt er meegewerkt door: Tytsia de Jong piano, Jaap Cats klarinet, Corrie Spelt, Rob van der Pol en Peter Bergmans zang.


 

<=terug