Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


GOEDE HERDERKOOR     <=terug

Op zaterdag 17 september vond de startviering plaats van de op 1 juli 2011 opgerichte parochie De Goede Herder. Deze parochie bestaat uit de RK-gemeenschappen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Plaats: H.Hartkerk, Rijnstraat 1, 3114 SP te Schiedam.

  Speciaal voor deze viering was een gelegenheidskoor geformeerd, waaraan werd deelgenomen door leden van koren uit vier deelgemeenschappen van de nieuwe parochie.
Tevens is een kinderkoor gevormd uit kinderkoren van drie deelgemeenschappen. 
Het koor stond onder leiding van de dirigenten Peter Bergmans en Jurriaan Govaart. Organisten zijn Bas van Houte, Nel de Heer en Henry de Wolf. Paukenist: Mieke Govaart. Pianist: Jan Michiel Koekebakker.
Het kinderkoor stond onder leiding van Clemens Lammers.
=== informatie, gegeven in de aanloop van de startviering: ===

Klik op: UITNODIGINGSBRIEF GOEDE HERDERKOOR


REPETITIES
1) Het koor oefent het Veni Creator op vrijdag 2 september, van 20.00-22.00 uur in de Heilig Hartkerk. Geluidsbestanden van de afzonderlijke partijen staan op deze website!

2) De repetitie van alle liederen is op zaterdag 10 september, van 10.00-15.00 uur. (lunchpakket meenemen!)

3) Voor de viering op zaterdag 17 september zingt het koor alle liederen nog eens door. Aanwezig vanaf 16.30 uur. Om 16.45 begint deze laatste repetitie, die duurt tot plm. 17.30 uur

4) U kunt ook thuis repeteren. Alle bladmuziek staat hieronder. In dit laatste geval wordt er wel van u verwacht om zaterdag 17 september op tijd aanwezig te zijn voor de slotrepetitie. Geeft u ook dan uw deelname tijdig door. Dit om het juiste aantal zitplaatsen voor koorleden te kunnen verzorgen.


PROGRAMMA
     
 Programma    programma 17 sept. 2011.pdf
     
 PLAATS IN VIERING  OPMERKING  LIED
 Openingslied  cpl. 1, 3, 5, 7  De vreugde voert ons naar dit huis
 Na voorstellen  mel. GvL-450   De kerk is daar waar mensen zijn
 Kyrie  GvL-221  Kyrielitanie (uit de Markusmis)
 Gloria  GvL-231  Eer aan God (uit de Markusmis)
 Antwoordpsalm  GvL-23-III  Want mijn Herder is de Heer
 Alleluia  GvL-247  Ik ben de Goede Herder
 Acclam. na evangelie  GvL-265  U komt de lof toe
 Lied voor installatie  SSATTB (*)  Veni Creator (Henk Govaart)
 Geloofsbelijdenis  GvL-271  Ik Geloof (uit de Markusmis)
 Acclam. voorbede  SATB (*)  Heer, ontferm U (mel. Taizé)
 Lied tijdens offerande  KINDERKOOR  De Goede Herder
 Sanctus  GvL-291  Heilig, heilig (uit de Markusmis)
 Acclam. consecratie  GvL-307  Redder van de wereld
 Onze Vader  GvL-322  Onze vader (mel. NL-gregoriaans)
 Agnus Dei  GvL-331  Lam Gods (uit de Markusmis)
 Communielied-1  SATB  Samen zitten wij aan dezelfde tafel
 Communielied-2  KINDERKOOR  Wil je opstaan en mij volgen
 Zegenwens  Met voorzang  "bisschoppelijke zegenwens"
 Slotlied  GvL-654  Wij hebben voor u gebeden
 (*) van deze beide liederen staan hieronder geluidsbestanden van de afzonderlijke partijen.Hieronder de geluidsbestanden van het Heer ontferm U en het Veni Creator, zodat u dit thuis kunt oefenen. Ook de bladmuziek kunt u hier bekijken. Componist van het Veni Creator is Henk Govaart (1944-1988).

LET OP: Indien er storingen optreden bij het afspelen van de MP3-bestanden, kan het helpen om - zodra u op de "spelen/play"-knop van een van de MP3´s heeft gedrukt - te scrollen naar de bovenzijde van deze pagina.


 Bladmuziek: Heer ontferm U  SATB-Heer ontferm U
 Heer ontferm U: SOPRAAN  
 Heer ontferm U: ALT  
 Heer ontferm U: TENOR  
 Heer ontferm U: BAS  


 Veni Creator: (opname o.l.v. Henk Govaart)  
 Bladmuziek SSATTB Veni Creator (Pdf 1,31Mb)  
 Veni Creator: SOPRAAN-1  
 Veni Creator: SOPRAAN-2  
 Veni Creator: ALT  
 Veni Creator: TENOR-1  
 Veni Creator: TENOR-2  
 Veni Creator: BAS  
 We hopen op een mooie viering!

<=terug