Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


VERTREK EN KOMST PASTORES 2010     <=terug

Op 1e Kerstdag nam pater Koos de Rooij SCJ officieel afscheid van de H.Hartparochie.


Plaats in het hart
Met Kerstmis, in de viering op 25 december, nam onze parochie afscheid van Koos de Rooij. Als administrator, die opnieuw aantrad na het afscheid van pastoor Herman Lieberom, heeft hij er vele goede jaren op zitten in onze gemeenschap. Louis van Poppel verwoordde in de viering de gevoelens van dankbaarheid van de parochianen en hij sprak de beste wensen uit die we ons voor pater De Rooij konden voorstellen. Als tastbaar bewijs van de grote dank, stuurt de parochie Koos de Rooij met vakantie.
Op "vierde kerstdag" ontving onze parochie per mail een bedankje van pater de Rooij:

Aan allen,
Dank voor het afscheid op de eerste kerstdag. Ik kijk er met vreugde op terug. En er zit nog wat in het vat. Ook dank daarvoor. Ik denk er aan in het voorjaar een midweek te boeken op een rustige tijd op een rustige plaats. Ook dat is iets om naar uit te kijken.
Dank voor de jarenlange samenwerking en - Louis zei het heel terecht - dankzij jullie volharding en grote inzet ben ik ook bijgetrokken en een pleitbezorger om de Gorzenkerk open te houden voor de liturgie...
N
ogmaals: veel dank. De Gorzen houdt een bijzondere plaats in mijn hart en natuurlijk vooral alle vrijwilligers van de parochie.
Alle goeds, zalig uiteinde en een goed begin, Koos de Rooij

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Hieronder foto´s van installatie pastores Charles Duynstee en Coert Biesjot op 17 januari 2010 te Maassluis.
(In het fotoalbum "20100117-Installatie" zijn 86 foto´s opgenomen die op deze dag zijn gemaakt door de Maassluise parochie.)


Deken Chris Bergs installeert de priesters Charles Duynstee en Coert Biesjot als pastoor van resp. pastor voor de parochies H.Hart van Jezus (Schiedam), St.Jan/Visitatie (Schiedam), Willibrord (Vlaardingen) en HH Andreas, Petrus en Paulus (Maassluis).


Eerst aanvaardt Charles Duynstee de benoeming,


daarna Coert Biesjot.Liesbeth Dingenouts, bestuurslid van onze H.Hartparochie, overhandigt twee kaarsen met de afbeelding van Heilig Hartkerk.De pastores Kees Koeleman en Lidwien Meijer overhandigen een welkomstgeschenk aan hun nieuwe collega's, Charles Duynstee en Coert Biesjot. Gevieren vormen zij het pastorale team van  het cluster Nieuwe Maas.
v.l.n.r.: pastor Coert Biesjot, voormalig administrator Koos de Rooij, deken Chris Bergs, pastoor Charles Duynstee.

SPOEDIG VOLGT DE EERSTE VIERING IN DE H.HARTKERK

Charles Duynstee wordt op 24 januari 2010 bij de parochianen geïntroduceert door Ted Konings, met een interview en een mand met voor onze H.Hartparochie typische attenties.


Coert Biesjot gaat op 7 februari 2010 voor in de eucharistieviering. En ontvangt een symbolische (chocolade) sleutel van onze parochie.