Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


PASTORAAL TEAM VOOR CLUSTER     <=terug

De eerste week van november 2009 is het pastorale team voor het cluster Nieuwe Maas (bestaande uit de parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) compleet. Het cluster zal starten in 2011.

In de drie gemeenten aan de Nieuwe Waterweg wonen ongeveer 20.000 rooms-katholieken.
Dit aantal RK-gelovigen geeft het cluster in 2015 recht op een pastoraal team bestaande uit twee priesters en één pastoraal werkende. Met instemming van alle betrokkenen start het cluster met beide pastoraal werkenden die al in parochies in het cluster werkzaam zijn. Aan het hoofd van het pastoraal team staat een priester, pastoor van de parochie(s), moderator van het cluster.


Moderator ("hoofdpastoor") van het cluster zal zijn: drs. Ch.E.M. (Charles) Duynstee, in 1958 geboren in Maastricht en na een opleiding op Vronesteijn op 1-6-1996 tot priester gewijd.
Duynstee  heeft economie gestudeerd in Rotterdam en theologie in Utrecht. Vervolgens heeft hij in zijn eerste benoeming in Vlaardingen de fusie van vier parochies meegemaakt. Tot het najaar van 2009 werkte hij nog in Rotterdam-Oost/Capelle. Op 1 januari 2010 is hij in ons cluster begonnen als pastoor van onze H.Hartparochie, alsmede de parochie St.Jan/OLV Visitatie te Schiedam, de parochie St. Willibrord te Vlaardingen, en de parochie HH. Andreas, Petrus en Paulus te Maassluis. In 2011 zal hij "hoofdpastoor" zijn van de parochie HH. Jacobus en Martinus te Schiedam-Noord en op 1 maart 2011 ook van de parochie H.Liduina/OLV Rozenkrans te Schiedam. De woonplaats van pastoor Charles Duynstee is Vlaardingen, waar hij een etage in het centrum bewoont.


De tweede priester van het cluster is C.J.M. (Coert) Biesjot, geboren op 24-2-1964 te Leiden. Hij heeft zijn priesteropleiding in Rolduc gevolgd en werd op 13-5-1989 gewijd tot priester. Na zijn diakenwijding is Biesjot ruim een half jaar werkzaam geweest in de parochie H.Liduina/OLV Rozenkrans te Schiedam. Daarna was hij tot de zomer van 1992 kapelaan in onze H.Hartparochie. Na benoemingen in Noordwijk en Wassenaar werd Biesjot pastoor van de parochie Christus Dienaar in de Hoekse Waard.
Sinds januari 2010 woont Coert Biesjot in Maassluis.

(bij zijn afscheid als kapelaan van de H.Hartparochie in 1992 ontvangt Coert Biesjot een schilderij van het Heilig Hart)De derde beroepskracht in het pastorale team is mevr. drs. L.A.M. (Lidwien) Meijer. Pastor Meijer is geboren op 15-4-1951 te Schiedam, waar zij werkzaam is geweest in het basisonderwijs. Zij volgde een studie theologie in Utrecht en werkt(e) als redacteur bij diverse kerkelijke tijdschriften. Zij is van 2000 tot 2004 werkzaam geweest als pastoraal werkende in de Lebuïnusparochie te Deventer. Vanaf september 2004 is zij werkzaam in de Schiedamse parochie St.Jan/Visitatie en in onze H.Hartparochie. Lidwien Meijer woont in Schiedam-Oost.


De vierde beroepskracht in het pastorale team is dhr. drs. C.A. (Kees) Koeleman. Pastor Koeleman is geboren op 21 mei 1953 in Ter Aar. Hij volgde een studie theologie in Amsterdam. Van 1982 tot 1987 was hij werkzaam als volwassenenkatecheet in het dekenaat Schiedam. Van 1987 tot 2000 was hij basispastor in de interparochiële vereniging van Rotterdam-Oost en Capelle a/d IJssel. Vanaf januari 2000 is hij actief in de Willibrordparochie in Vlaardingen. Kees Koeleman woont in Rotterdam.

<=terug